Kto sme

Vďaka chémii máme bezpečnejšie a odolnejšie cesty

V roku 2050 bude na našej planéte žiť takmer desať miliárd ľudí. Rýchly životný štýl a zvyšujúca sa urbanizácia, ako aj zvýšená nákladná cestná doprava si budú vyžadovať nové koncepcie výstavby.

 

Materiálová úspornosť, odolnosť, dlhá životnosť a jednoduchá oprava – zoznam požiadaviek, ktoré musia spĺňať cesty a ulice zajtrajška, je dlhý. Spoločnosť BASF v záujme splnenia súčasných i budúcich požiadaviek spoločnosti ponúka široké spektrum modifikátorov a prísad do asfaltu, vďaka ktorým sú cesty bezpečnejšie a odolnejšie.

photo 1.jpg

Cesty zajtrajška

Nákladná cestná doprava v celej Európe sa bude aj v budúcnosti naďalej významne zvyšovať. Preto je z hľadiska infraštruktúry kľúčovou otázkou udržateľnosť. Narastajúci objem cestnej premávky a drsné podnebie si vyžadujú odolnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie cesty.

Odvetvie výstavby ciest stojí pred viacerými výzvami. Konkrétne ide o skrátenie času a zníženie nákladov na údržbu, obmedzenie oneskorení výstavby a problémov v oblasti cestnej premávky a tiež zvýšenie bezpečnosti pri práci prostredníctvom minimalizovania vplyvu emisií.

V dôsledku toho je vysoký dopyt po modifikovanom bitúmene, pretože zabezpečuje odolnosť ciest vďaka vynikajúcim vlastnostiam pri nízkych teplotách, výbornej odolnosti voči vysokým teplotám, nízkej viskozite a v neposlednom rade ľahkému miešaniu.

The new additive has already been tested under real life conditions: over 12 kilometers of public road have been paved in Bavaria and North Rhine-Westphalia in Germany and Kentucky in the United States. The modified asphalt has displayed excellent characteristics during both mixing and application.

Naše modifikátory asfaltu

Na základe nášho širokého portfólia v oblasti výstavby ciest, odborných technických znalostí a najmodernejších laboratórií aplikačných technológií pracujeme na nových riešeniach a inováciách, ktoré sú trvácnejšie, odolnejšie voči deformáciám, recyklovateľnejšie a tiež ľahko aplikovateľné.

Na úpravu asfaltu ponúkame širokú škálu polymérových disperzií, ktoré sú určené na zlepšenie mechanických vlastností chodníkov. Naše styrén-butadiénové kaučuky (SBR) sú ideálne pre teplé i chladné podnebie, pretože vytvárajú trvanlivejšie a efektívnejšie cesty. Výsledkom je ich vyššia odolnosť, vyšší komfort jazdy, nižšie náklady na údržbu ciest a menší vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť BASF ako svetový líder v dodávaní modifikátorov asfaltu sa vždy snaží určovať štandard v odvetví a pomáhať zákazníkom spĺňať i prekračovať národné špecifikácie. Vďaka našim prísadám, ktoré zlepšujú výkonnosť a vlastnosti asfaltu, môžu naši zákazníci ľahko nájsť to, čo spĺňa ich požiadavky na vlastnosti spojív a zmesí.

photo 3.jpeg