Global Home
Slovensko
Kto sme

Dostatok zdravých potravín (a vody) vďaka chémii

V roku 2050 bude na Zemi žiť takmer desať miliárd ľudí. Zatiaľ čo svetová populácia a jej požiadavky neustále rastú, zdroje našej planéty sú obmedzené. Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedá, že do roku 2050 bude ľudstvo musieť zvýšiť produkciu potravín o 70 %, ak bude chcieť nakŕmiť celý svet.

photo 1.jpeg

Potraviny sú život

Zabezpečenie potravín pre rastúcu svetovú populáciu je najväčšou výzvou poľnohospodárstva. Na jej zvládnutie potrebujú poľnohospodári nové technológie a nové riešenia.

Každý človek – muž, žena i dieťa – musí mať prístup k zdravým a výživným potravinám, a to rovnako dnes ako aj v budúcnosti. Je to nevyhnutné pre kvalitu života každého z nás. Ak chceme zabezpečiť, aby bolo poľnohospodárstvo schopné uspokojiť naše dnešné i zajtrajšie potravinové potreby a splniť požiadavky budúcich generácií, musíme naplno využiť potenciál poznatkov z celého sveta.

Spolupráca pri prekonávaní problémov a hľadaní nových riešení je jednou z najsilnejších stránok spoločnosti BASF. V poľnohospodárstve to robíme už vyše sto rokov. Naši zamestnanci sú v nepretržitom kontakte s poľnohospodármi a agrikultúrnymi odborníkmi v každom regióne sveta. Usilovne pracujú na tom, aby zistili, aké prístupy sú potrebné na optimalizáciu poľnohospodárskej výroby, zvýšenie výkonnosti fariem a zlepšenie kvality života neustále rastúcej svetovej populácie.

Spoločnosť BASF je dlhodobý spoľahlivý partner našich poľnohospodárov. Naším cieľom je prispievať k ich prosperite prostredníctvom inovatívnych a trvalo udržateľných riešení, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

photo 2.jpeg

Inovácie pre úspešné poľnohospodárstvo

Dobrá a kvalitná úroda je základ úspešnej sezóny poľnohospodárov. Pomôcť im v tom môžu naše produkty.

Spoločnosť BASF je jednou z popredných spoločností na svete v oblasti výskumu ochrany plodín. Každoročne investujeme do výskumu a vývoja nových produktov a riešení, ktoré pomáhajú poľnohospodárom dosahovať úspešné výsledky. Moderné fungicídy, herbicídy, insekticídy, prostriedky na ošetrenie osiva a prípravky na hubenie škodcov tvoria základ našej divízie na ochranu plodín. Okrem toho poskytujeme biologické produkty na ochranu plodín a riešenia na skvalitnenie zdravia rastlín, ako aj inovácie na zlepšenie hospodárenia so živinami v pôde. Pomáhame poľnohospodárom chrániť plodiny pred chorobami rastlín, burinou, hmyzom a hlodavcami a znižovať straty dusíka pri aplikácii hnojív.

Spoločnosť BASF už vyše sto rokov oddane pomáha poľnohospodárom a poskytuje im nové technológie, vďaka ktorým dokážu udržateľne dosahovať vysoké výnosy aj pri obmedzenej výmere polí. Vieme, že v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva je ešte potrebné urobiť veľa práce, no spoločne budeme napredovať – spolu s poľnohospodármi a pre nich. Pretože sme presvedčení, že poľnohospodárstvo je najvýznamnejšia práca na Zemi.

photo 3.jpeg