Global Home
Kto sme

Vďaka chémii sú ochranné pomôcky ešte bezpečnejšie

Plasty majú množstvo preukázaných výhod v rôznych oblastiach. Patria k nim napríklad obalové aplikácie zabraňujúce straty potravín, ľahká konštrukcia vozidiel, izolácia budov, bezpečnostné a ochranné vybavenie a mnoho ďalších. Prísady do plastov od spoločnosti BASF zlepšujú spracovanie a vlastnosti plastových výrobkov, a preto sú riešením problémov pri zložitých úlohách takmer vo všetkých oblastiach spracovania plastov.

plast 1.jpeg

Posúvanie hraníc plastov

Plastový priemysel vyžaduje plastové prísady, aby vedel dosiahnuť požadované vlastnosti a výkonnosť svojich výrobkov v konkrétnych aplikáciách. Komplexné a inovatívne portfólio produktov spoločnosti BASF obsahuje stabilizátory, ktoré zabezpečujú jednoduché spracovanie a odolnosť voči teplu a svetlu v prípade rôznych polymérov a aplikácií, ako sú tvarované výrobky, fólie, vlákna, listy a extrudované profily.

plast 2.jpeg

Svetelné stabilizátory

Svetelné stabilizátory od spoločnosti BASF zabraňujú rozpadu plastov a dodávajú im požadovanú odolnosť: voči svetlu, teplotným výkyvom i poveternostným vplyvom. Používajú sa pri výrobe ochranných prílb, kde poskytujú dlhodobú ochranu pred silným UV žiarením a predlžujú životnosť polymérovej zlúčeniny.

Plastové zmesi, ktoré sa používajú v bezpečnostných zariadeniach, musia byť dostatočne pevné a odolné, aby spĺňali prísne predpisy. Na životnosť plastových výrobkov môže mať nepriaznivý vplyv ich vystavenie slnečnému žiareniu a niektorým druhom umelého svetla. Najmä ultrafialové žiarenie môže spustiť v polyméroch chemické reakcie, ktorých výsledkom je zmena farby, rozpad chemických väzieb a strata fyzikálnych vlastností. Sortiment svetelných stabilizátorov od spoločnosti BASF obsahuje pohlcovače UV žiarenia, ktoré chránia polymér pred ultrafialovým žiarením, a svetelné stabilizátory typu HALS, teda sféricky tienené amíny, ktoré pôsobia tak, že odstraňujú radikálové medziprodukty vytvorené v procese fotooxidácie.

plast 3.jpg

Špeciálny plast pre diely najvyššej kvality

Spoločnosť BASF ponúka materiály, ktoré sú špeciálne určené pre aplikácie vyžadujúce vysokú tepelnú odolnosť; stále si zachovávajú tuhosť a rozmerovú stabilitu, aj keď sa používajú pri extrémne vysokých teplotách. Široké spektrum ich vlastností umožňuje tvarovať ich na konštruktérske diely vysokej kvality a sériové výrobky, ktoré sú vystavené veľkej námahe. Tento špeciálny druh plastu ponúka veľmi vysokú dlhodobú prevádzkovú teplotu, vynikajúcu priehľadnosť, vysokú tuhosť, dobrú rozmerovú stabilitu a mechanickú pevnosť aj pri vysokých teplotách, veľmi priaznivé správanie v prípade vystavenia ohňu, vynikajúcu odolnosť voči hydrolýze a priaznivé dielektrické vlastnosti.