Global Home
Kto sme

Chémia vytvára hodnotu pre spoločnosť

Trvalo udržateľný rozvoj sa definuje ako rovnováha hospodárskeho úspechu, ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Aby obchodná spoločnosť efektívne zvládla trvalo udržateľný rozvoj, musí byť schopná merať alebo inak kvantifikovať udržateľnosť v každom z týchto pilierov.

BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

Hoci existuje viacero rôznych metód merania a hodnotenia udržateľného vývoja, väčšina z nich sa sústreďuje výlučne na ekologické stránky, teda vplyv na podnebie, úbytok lesov či znehodnocovanie vody. Avšak metódy vyvinuté na tomto základe odrážajú iba malú časť toho, čo vlastne znamená trvalo udržateľný rozvoj: rovnováhu medzi životným prostredím, spoločnosťou a ekonomikou. Cieľom analytických metód spoločnosti BASF je preto kvantifikovať príslušné aspekty.

Na základe nášho motta „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“ chceme prispievať k vytváraniu sveta, ktorý bude poskytovať životaschopnú budúcnosť so zvýšenou kvalitou života pre všetkých. Existuje však spôsob, ako to zmerať?

Vytvárame hodnotu

Spoločnosť BASF spolu s externými odborníkmi vyvinula novú metódu na vykonanie prvého finančného ohodnotenia hospodárskeho, ekologického a spoločenského vplyvu svojich obchodných činností v rámci hodnotového reťazca: tento prístup sme nazvali „Hodnota pre spoločnosť“.

Chceme zmerať hodnotový prínos našich obchodných činností v celom hodnotovom reťazci s vedomím, že tieto činnosti súvisia s pozitívnymi aj negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Snažíme sa zvyšovať svoj pozitívny prínos pre spoločnosť a minimalizovať negatívne vplyvy našej činnosti.

Aerial images are the basis for detailed evaluations of the condition of agricultural fields. An innovative technology platform developed by Hummingbird Technologies uses proprietary algorithms driven by aerial images captured from satellites, planes and unmanned aerial vehicles. It processes image data to create precise harvest forecasts or accurately calculate how much fertilizer is needed. BASF Venture Capital and Canada’s TELUS Ventures are among the lead investors in a series B investment round for British startup Hummingbird Technologies, a global leader in advanced crop analytics. Copyright: ThinkstockPhotos

Hodnota pre spoločnosť

Naše hodnotenie „Hodnoty pre spoločnosť“ odráža hospodársky, spoločenský aj environmentálny prínos spoločnosti BASF pre spoločnosť v hodnotovom reťazci z finančného hľadiska. Vyjadrujeme ním, ako chémia umožňuje podnikom vytvárať trvalo udržateľný rast. Pragmatickým, efektívnym, kontrolovateľným a prenosným prístupom sa delíme o svoje skúsenosti a poznatky s našimi akcionármi a subjektmi, ktoré stanovujú normy.