Global Home
Slovensko
Kto sme

Viac čistej vody vďaka chémii

Voda je základná podmienka existencie života. Chémia prispieva k čisteniu znečistenej vody.

Voda je hlavný zdroj života. Naše telo tvorí až 80 % vody a pokrýva 70 % našej planéty. Vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu a neustále zvyšujúci sa dopyt po vode je však táto životodarná tekutina čoraz vzácnejším a nedostatkovejším zdrojom.

Na našej planéte je dostatok sladkej vody pre sedem miliárd ľudí. Je však rozložená nerovnomerne a príliš veľa z nej sa zbytočne vyplytvá, znečistí a neudržateľne využíva. Mnohé z týchto problémov sa dajú riešiť pomocou vhodných metód na úpravu vody.

photo 1.jpeg

Trvalo udržateľné využívanie vody

Preto nám leží na srdci trvalo udržateľné využívanie vody a celosvetová ochrana prírodných vodných zdrojov. Zaviazali sme sa k zodpovednému využívaniu vody v celom hodnotovom reťazci a na úrovni povodia. Prispievame k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vody a uznávame právo človeka na vodu a hygienu.

Trvalo udržateľné využívanie vody je neoddeliteľnou súčasťou cieľa spoločnosti BASF, ktorý charakterizuje naše motto „Tvoríme chémiu pre udržateľnú budúcnosť“. Stanovili sme si pre budúcnosť dlhodobý globálny cieľ: do roku 2030 chceme zaviesť trvalo udržateľné hospodárenie s vodou na všetkých miestach v oblastiach s nedostatkom vody a tiež v našich závodoch typu Verbund.

Naša oddanosť svetovým partnerstvám v tejto oblasti nám umožňuje rozširovať si znalosti a deliť sa o svoje odborné poznatky s ostatnými. Od roku 2010 sa zúčastňujeme na predkladaní správ CDP o vode. Popísali sme „Prísľub o prístupe k bezpečnej vode a hygiene na pracovisku“ (WASH) a na jeho základe sme sa zaviazali implementovať prístup k bezpečnej vode a hygiene vo všetkých priestoroch našich pracovísk v primeranom štandarde pre všetkých zamestnancov.

photo 3.jpeg