Türkiye

Başarınız için üretiyoruz

Kimyasallar segmenti BASF’nin Üretim Verbund’unun korunmasına ve geliştirilmesine odaklanıyor. BASF’nin entegre üretim tesislerinden oluşan özgün Verbund sistemi önemli oranda rekabet avantajı sunuyor. Operasyonel ve teknolojik mükemmellik, ölçek tesiri, entegrasyon ve hammadde bulunurluğu, güvenilir ve düşük maliyetli lojistiğin yan sıra karmaşıklığın azaltılması, bu segmente yönelik temel başarı faktörleri arasında yer alıyor.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Petrokimyasallar

Katalizörler

Ara Ürünler

BASF Grubu dünya genelinde yaklaşık 700 ara ürün geliştiriyor, üretiyor ve pazarlıyor. Bölümdeki en önemli ürün grupları arasında aminler, dioller, polialkoller, asitler ve özel ürünler bulunuyor. Ara ürünler; kaplamalar, plastikler, ilaçlar, tekstil lifleri, deterjanlar ve bitki koruyucu maddelerine yönelik başlangıç malzemeleri olarak kullanılıyor. BASF’nin inovatif ara ürünleri, son ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesine ve üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılmasına yardımcı oluyor.

Monomerler

Monomerler bölümü, büyük hacimli monomerler, temel polimerler ve inorganik kimyasallardan oluşan geniş bir ürün portföyü sunuyor. En önemli ürünler arasında MDI (difenilmetan diizosiyanat), TDI (toluen diizosiyanat), kaprolaktam, adipik asit, poliamid 6 ve 6.6, amonyak, nitrik asit, kükürt ve klor ürünleri, inorganik tuzlar, üre, melamin, tutkallar ve emprenye reçinelerin yanı.

General Conditions of Sale