Türkiye

Başarınız için üretiyoruz

Kimyasallar segmenti BASF’nin Üretim Verbund’unun korunmasına ve geliştirilmesine odaklanıyor. BASF’nin entegre üretim tesislerinden oluşan özgün Verbund sistemi önemli oranda rekabet avantajı sunuyor. Operasyonel ve teknolojik mükemmellik, ölçek tesiri, entegrasyon ve hammadde bulunurluğu, güvenilir ve düşük maliyetli lojistiğin yan sıra karmaşıklığın azaltılması, bu segmente yönelik temel başarı faktörleri arasında yer alıyor.

Ara Ürünler

BASF Grubu dünya genelinde yaklaşık 700 ara ürün geliştiriyor, üretiyor ve pazarlıyor. Bölümdeki en önemli ürün grupları arasında aminler, dioller, polialkoller, asitler ve özel ürünler bulunuyor. Ara ürünler; kaplamalar, plastikler, ilaçlar, tekstil lifleri, deterjanlar ve bitki koruyucu maddelerine yönelik başlangıç malzemeleri olarak kullanılıyor. BASF’nin inovatif ara ürünleri, son ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesine ve üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılmasına yardımcı oluyor.

Monomerler

Monomerler bölümü, büyük hacimli monomerler, temel polimerler ve inorganik kimyasallardan oluşan geniş bir ürün portföyü sunuyor. En önemli ürünler arasında MDI (difenilmetan diizosiyanat), TDI (toluen diizosiyanat), kaprolaktam, adipik asit, poliamid 6 ve 6.6, amonyak, nitrik asit, kükürt ve klor ürünleri, inorganik tuzlar, üre, melamin, tutkallar ve emprenye reçinelerin yanı.

Petrokimyasallar

Etilen, propilen, bütadien ve benzen gibi ürünler nafta veya doğal gazdan buharla parçalama (kraking) elde ediliyor. Bunları kullanarak, kimyasal ve plastik sektörlerine yönelik alkoller, çözücüler ve plastifiyanlar üretiyoruz. Alkilin oksitler ve glikoller; deterjan, otomotiv, ambalaj ve tekstil sektörlerinde başlangıç maddeleri olarak yer alırken akrilik monomerler, boyalar, kaplamalar ve kozmetiklerin yanında yapı ve kâğıt kimyasalları ile petrol alanında kullanılıyor. Özel müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, akrilatlar ve metakrilatlar için özel monomerlerimiz değer zincirine ideal bir biçimde dâhil edilebiliyor.

Katalizörler

Kimyasallar, katalizörler aracılığıyla üretiliyor. Katalizör ürünlerimiz kimyasal süreç teknolojisinin çok önemli bir stratejik parçasını oluşturuyor. Kataliz; kimyasal tepkime oranının özel bir katalizör kullanılarak arttırıldığı bir süreçtir. Her bir heterojen katalizör, belirli bir işleme özel olup, elde edilmek istenen sonucu verecek (tepkimenin veya işlemin hızlandırılması, ürün özelliklerinin geliştirilmesi ve son ürünlerin seçimi gibi) şekilde ayarlanabiliyor. Her bir işlem için doğru katalizörün seçilmesi, başarı için çok önemli bir faktör teşkil ediyor. Katalizörler, kimyasal ürünlerin %90’ında hayati bir rol oynuyor.

General Conditions of Sale