TOP
Türkiye
Core Topics

Doğal afetlere dayanıklı malzemeler geliştiriyoruz

Dayanıklı inşaat çözümlerimiz, sert hava koşullarında insanların yaşamlarını korumaya yardımcı olur.

Doğal afetler meydana geldiğinde altyapının almış olduğu zarar, insanların refahı üzerinde kalıcı sonuçlara neden olur. Afete karşı dirençli inşaat çözümlerimiz, yapı çevresini koruyarak ve dolayısıyla iyileştirme çabalarını geliştirerek etkinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu ürünler; evlerin ve binaların, kıyı alanlarının ve kritik altyapı elemanlarının dayanıklılığını artırmak ve insanların yaşamlarını korumaya yardımcı olmak için sigorta, enerji ve inşaat sektörlerinin sınırları dışında kalan alanlarda da koruma sağlamak amacıyla yeni ve mevcut yapılara eklenebilir.