Türkiye
Biz kimiz?

Bakır kabazit: Dizel motorların temizlenmesi için bir dönüm noktası

Üstün katalitik kabiliyetleri sayesinde bakır kabazit zeolitler ve kristalin alüminosilikatlar, zararlı nitrojen oksitlerin büyük bir kısmının dizel motorlu araçların egzoz gazlarından atılmasına yardımcı oluyor.  

US 2010 ve EURO 6 gibi, araçlara özel egzoz gazı standartları sebebiyle, modern egzoz gazı katalizörlerine olan talep artıyor. Dizel motorlu araçlarda kullanılan kilit teknolojilerden bir tanesi, BASF'nin gelişmiş bakır kabazit zeolit teknolojisini üst sıralara taşıyan selektif katalitik redüksiyon (SCR) katalizörüdür. Bakır kabazit zeolit katalizörün geliştirilmesi ile dizel motorların temizlenmesi alanında önemli bir dönüm noktası elde edilmiştir.   

Arkasındaki araştırma  

Özgün zeolitler ile ilgili özel olan nedir ve ekip bunları bu kadar hızlı bir şekilde nasıl geliştirdi ve optimize etti? Klaus Harth (BASF'de Otomotiv Katalizörü Araştırmacısı) ve Steffen Kerth (BASF'de Katalizörler için Teknoloji Sürecinden Sorumlu) bu ve diğer sorulara cevap verdi.

Bay Harth, "özgün zeolit" tam olarak nedİr"?
Harth: Zeolitler, çeşitli yapılar içerisinde doğal olarak bulunan alüminosilikatlardır. Bakır kabazit gibi özgün zeolitler, organik maddelerin yardımı ile artan basınç altında üretilir. Biz, düşük sıcaklıklarda aktif olan yapıları, çok yüksek aktivite seviyelerinde özel olarak üretebiliyoruz. Kristallerin içerisinde bulunan bakır iyonları, zeolit içerisindeki aktif katalizörlerdir.

Pekİ SCR teknolojİsİ bundan nasıl faydalanıyor?
Kerth: Bakır kabazit zeolitinin olağanüstü katalitik aktivitesi, çok düşük egzoz gazı sıcaklarında meydana geliyor ama yüksek ısılarda bile etkin ve stabil kalmaya devam ediyor. Bu da, dizel motorların egzoz sisteminde oldukça az nitrik oksit yayıldığı anlamına geliyor. Bizim teknolojimizi ve katalizörümüzü kullanan araçları, dizel motorlar için yürürlükte bulunan ve artan şekilde ağırlaştırılan egzoz gazı gereksinimlerine uygun hale geliyor.

Zeolİtİn gelİştİrİlmesİ aşamasında karşılaştığınız en büyük zorluk Neydİ?
Harth:
Dizel araçlardaki nitrik oksit emisyonlarını belirgin şekilde düşürecek ve büyük ölçekli bir sistemin inşaasında süreci karlı bir şekilde uygulayacak yeni bir katalizör teknolojisinin oldukça kısa bir zaman içerisinde geliştirilmesi en büyük zorluktu. En önemli unsurlar, laboratuvar ölçeğinde sentez geliştirilmesi ve kabazit zeolitin üretiminin ilk ölçümüydü. Bizim amacımız, sadece yüksek verimlilik değil, daha önemlisi maksimum katalitik aktiviteyi sunacak aktif bir zeolit katalizörünün sentezini mümkün olduğunda etkin bir şekilde ürertmekti.  

Kerth: Ekip, aynı zamanda ilgili prosedürleri de geliştirdi. Zeolitin ticari üretiminde gerekli olan süreçlerin sayısını yarıdan fazla azaltmayı başardık ve bu şekilde üretim maliyetlerinde ciddi anlamda tasarruf sağladık.

Otomotiv emisyon katalizörleri için özel zeolitler
Otomotiv emisyon katalizörleri için özel zeolitler

Otomotiv emisyon katalizörleri için özel zeolitler