Çerezler servis sunmamıza destek olurlar. Servislerimizi kullanarak, çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazlası

 
Türkiye
Biz kimiz?

Aksiyon Alanlarımız, Değerlerimiz

Stratejik aksiyon alanlarımız

Hedeflerimize ulaşmak ve müşterilerimiz için kimya endüstrisinde lider bir şirket olmak amacı ile, inovasyon ve operasyonlardaki performansımızı güçlendirmek, şirket genelinde dijital çalışma yollarından yararlanmak ve sürdürülebilirliği iş kararlarımıza daha güçlün bir şekilde entegre etmek istiyoruz. Müşterilerimize karşı olan tutkumuzu tüm çalışanlarımızda güçlendirmek istiyoruz. Portföyümüzü güçlendirmeyi ve Verbund entegrasyonumuzun gücünü kullanarak müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için organizasyonumuzu daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Müşteri odağımızı netleştireceğimiz altı stratejik aksiyon alanı belirledik.

Two BASF scientists examining device

İnovasyon

Amacımız, kimya ile çözülebilecek zorluklarla karşılaştıklarında müşterilerimiz için en cazip ortak olmaktır. AR-Ge alanındaki yetkinliğimiz kimya endüstrisinde benzersizdir. Müşterilerimiz için ortak inovasyonlar geliştirmek üzere öncü bir yenilikçi olarak konumumuzu geliştirmeyi hedefliyoruz. İnovasyon zincirimizi, ürünleri pazara daha hızlı getirebilmemiz için mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde tasarlayacağız. Bu, laboratuvardan müşteriye kadar tüm inovasyon süreci boyunca daha yüksek düzeyde mükemmellik sağlamak anlamına geliyor.
Two engineers examining BASF plant

Sürdürülebilirlik

Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve teknolojilerimiz çevreye, topluma ve ekonomiye değer kattığı sürece uzun vadede başarılıyız. Sürdürülebilirlikte düşünce lideri olmayı ve karar alma süreçlerimizde ve iş modellerimizde sürdürülebilirliğin belirginliğini artırmayı istiyoruz. Bu, şirketimizin uzun vadeli başarısını güvence altına alacak, iş fırsatları yaratacak ve müşterilerimizi destekleyen kilit bir ortak olmamızı sağlayacaktır.
Female BASF engineer working on production line

Operasyonlar

Kendimizi, müşterilerimize ürünleri özelliklerine uygun olarak ve zamanında teslim edebilmek için üretimimizi güvenli, verimli ve güvenilir bir şekilde yapmaya adadık. Tesislerimizin güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve çevikliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Rekabet gücümüzü sürdürebilmek için süreç iyileştirmelerinin devamlı yapılması ve mevcut varlık tabanımızın etkin şekilde verimlileştirilmesi çok önemlidir.
Female BASF engineer touching digitalized screen

Dijitalleşme

Dijitalleşmeyi, BASF’nin ayrılmaz bir parçası yapmak istiyoruz. Yenilikçi dijital çözümler, müşterilerimiz için ek bir değer oluştururken, işimizi geliştirecek ve verimliliği artıracaktır. Gelecekteki liderlerimiz ve iş gücümüzün tamamında kapsamlı dijital becerileri geliştirerek, gerekli kaynakların kullanılabilir olmasını sağlayacağız.
group of male engineers working in the production factory

Portföy

Portföyümüzü netleştirip sermaye dağılımımızı büyüyen iş alanlarına odaklayacağız. Öncelikle sermaye harcamaları ve inovasyon yoluyla organik büyümeye odaklanacağız. Aynı zamanda bunun stratejik olarak anlamlı olduğu ve değer yarattığı hedefli kazanımlar yapacağız. Yeni segment yapısı, işlerin idaresi, değer zincirlerinin önemi ve Verbund'un rolü konusunda daha fazla şeffaflık yaratacaktır. Verbund'un fiziksel, teknolojik, pazar ve dijital entegrasyonu portföyümüzün ve benzersiz gücümüzün temelini oluşturmaya devam ediyor.
Two BASF employees working together

Çalışanlar

Giderek daha rekabetçi olan pazar ortamında başarılı olmak için, her bir işletmeyi açık bir şekilde ilgili rakiplerine karşı konumlandırmayı ve yüksek performanslı bir kuruluş kurmayı hedefliyoruz. İş modellerimizi ve organizasyonel yapılarımızı, her iş biriminin kendi pazar segmentine en iyi şekilde hizmet edebilmesi için uyarlayacağız. Çalışanlarımız, stratejimizin başarılı bir şekilde uygulamaya alınmasında  önemlidir. Çalışanlarımızın katılımına güveniyoruz ve onlara müşterilerimize farklılaştırılmış ve özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunabilmeleri için gerekli araçları sağlıyoruz.

Değerlerimiz
davranışlarımıza ve aksiyonlarımıza rehberlik eder.

Nasıl hareket ettiğimiz, stratejimizi başarılı bir şekilde uygulanması için önem teşkil eder. Değerlerimiz, aksiyonlarımıza rehberlik ederken, ekip olarak müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte nasıl çalışmak istediğimizi de tanımlar.

Yaratıcı

 • Müşterilerimiz için üstün nitelikte ürünler ve çözümler üretiyoruz.
 • Cesur fikirleri teşvik ediyor ve gelişmeleri için imkan sağlıyoruz.
 • İyimserlikle hareket ediyor ve birbirimize ilham veriyoruz

Açık

 • Çeşitliliğe, çalışanlara, fikirlere ve deneyime değer veriyoruz.
 • Dürüstlüğe, saygıya ve karşılıklı güvene dayalı geri bildirimi destekliyoruz.
 • Başarısızlıklarımızdan ders alıyoruz.

Sorumlu

 • Çalışanların sağlığına ve güvenliğine her şeyden daha fazla değer veriyoruz.
 • Sürdürülebilirliği, aldığımız her kararın bir parçası haline getiriyoruz.
 • Uygunluk ve çevre standartları konularında taviz vermiyoruz.

Girişimci

 • Bireyler ve şirket olarak müşterilerimize odaklanıyoruz.
 • Fırsatları yakalıyor ve bir sonraki adımı düşünüyoruz.
 • Sahipleniyoruz ve bireysel sorumluluğu destekliyoruz.