Türkiye
Biz kimiz?

Stratejik Aksiyon Alanlarımız ve Değerlerimiz

Stratejik aksiyon alanlarımız

Müşterilerimiz bir numaralı önceliğimizdir ve stratejimizin merkezinde yer alır. Kimya ile çözülebilecek zorluklar için onların en cazip iş ortağı olmak istiyoruz. BASF, dünyadaki hemen hemen tüm sektörlerden ve ülkelerden yaklaşık 90.000 müşteriye1 ürün ve hizmet sağlıyor. Müşteri portföyümüz, büyük küresel müşterilerden ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden son tüketicilere kadar uzanıyor. Kapsamlı ürün portföyümüz, birçok değer zincirinde ve değer yaratma ağlarında aktif olduğumuz anlamına geliyor. Sektörlerin ve pazarların ihtiyaçlarına göre uyarladığımız çeşitli iş stratejileri kullanıyoruz. Bunlar, temel kimyasallarda maliyet liderliğinden özel müşteri uygulamalarına özel sistem çözümlerine kadar uzanır.

1 Müşteri sayısı, satışların gerçekleştirildiği ilgili mali yılda BASF Group ile sözleşmesi olan tüm dış şirketleri (satış yapılan taraflar) ifade eder.

Two BASF scientists examining device

İnovasyon, başarımızın temel taşıdır. BASF, araştırma ve geliştirme alanındaki yaklaşık 10.000 çalışanı ve 2.2 milyar Euro civarındaki AR-GE harcamalarıyla kimya sektöründe liderdir. Akü malzemeleri, polimer teknolojileri, katalizör süreçleri veya biyoteknolojik yöntemler gibi belirli araştırma faaliyetlerini güçlendirerek bu konumu genişletiyoruz. Ayrıca, araştırma ve geliştirmeyi birbirine daha da yakınlaştırıyor, müşterilerimizin gereksinimlerini daha erken ve daha yoğun bir şekilde inovasyon süreçlerimize dahil ediyor ve müşteriler, üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer ortaklarla iş birliğini genişletiyoruz. İnovasyon gücümüzü daha da artırmak için 2022'de küresel araştırma faaliyetlerimizi yeniden düzenleyeceğiz ve bunları Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan küresel bir araştırma biriminde bir araya getireceğiz.

İnovasyon hattımız, özellikle iklim koruması ve döngüsel ekonomi olmak üzere sürdürülebilirliğe yöneliktir. Bu, gelecekteki büyümenin temelini oluşturuyor. Örneğin plastiklerin kimyasal geri dönüşümü, akü ve katalizör teknolojileri, temel kimyasalların düşük karbonlu üretimi ve dijital, daha çevre dostu tarım gibi ürünler, süreçler ve “iş modelleri için temel yenilikler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda, otomotiv sektörü için hafif yapı ve yüzey çözümleri, kozmetik, deterjan ve temizlik ürünleri sektörleri için biyolojik bazlı ve biyoçözünür aktif maddeler ve enerji verimliliğine sahip yapı malzemeleri gibi müşterilerimize sürdürülebilirlik ve rekabet avantajları sunan tüm iş birimlerimizdeki ürün iyileştirmelerini ileriye taşıyoruz.

Daha fazlası

action-area_sd.jpg.dynamic.930w523h.6fcb2028aa9126d193f6e38b8c6267f7230b7454.png

Ekonominin, çevrenin ve toplumun ayrılmaz bir şekilde bağlantılı ve birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve teknolojilerimizle her üç alanda da değer yaratmak istiyoruz. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı 1994 yılında taahhüt ettik ve o zamandan beri faaliyetlerimizi sistematik olarak sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirdik. Sürdürülebilirlik konusunda bir düşünce lideri olarak konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Sürdürülebilirliği, hedeflerimizin, yönetim süreçlerimizin ve iş modellerimizin yanı sıra stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu, bizi müşterilerimizi destekleyen sorumlu ve cazip bir iş ortağı haline getiriyor, yeni büyüme alanları açıyor ve şirketimizin uzun vadeli başarısını güvence altına alıyor. Yaklaşımımız, sorumlu tedarik ve güvenlik ve üretimde kaynak verimliliğinden müşterilerimiz için sürdürülebilir çözümlere kadar tüm değer zincirini kapsıyor.

1990'dan bu yana, karbon emisyonlarımızı neredeyse yarıya indirirken aynı zamanda satış hacimlerini de ikiye katladık. 2030 yılına kadar, mutlak CO2 emisyonlarımızı 2018'e oranla %25 azaltmak1 istiyoruz ve bu amaçla 4 milyar Euro'ya kadar yatırım yapacağız. 2050 yılına kadar üretim tesislerimizden ve enerji alımlarımızdan net sıfır emisyon elde etmeyi hedefliyoruz. Karbon yönetimimizle iddialı iklim koruma hedefleri izliyoruz. Bu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak için sistematik olarak ilerlettiğimiz beş stratejik kaldıraçtan oluşuyor. Enerji teminimizdeki yenilenebilir kaynakların payını artırmak için 2021'de öncü iş birliği anlaşmaları yaptık. Örneğin, Vattenfall'ın 2023'te işletmeye almayı beklediği Hollandse Kust Zuid açık deniz rüzgar çiftliğinde hisse sahibiyiz. RWE ile birlikte Kuzey Denizi'nde bir açık deniz rüzgar çiftliği için bir proje konsepti geliştiriyoruz. Ayrıca, Ørsted ve Engie gibi tedarikçilerle yenilenebilir enerji için uzun vadeli satın alma anlaşmaları imzaladık.

Bir diğer odak noktamız ise ürün portföyümüz. 2025 yılında 22 milyar Euro'luk Accelerator satışları elde etme hedefimize 2021'de ulaştık. Gelecekte, pazarlarımızda artan sürdürülebilirlik taleplerini yenilikçi çözümlerle karşılamak için ürün portföyümüzü iklim koruması, karbon nötrlüğü ve döngüsellik ile daha da uyumlu hale getirmek istiyoruz. Sonuç olarak, 2022'de ürün portföyü yönlendirme hedefimizi güncelleyeceğiz.

 

1Mart 2021'de, 2030'a kadar önceki CO2 nötr büyüme hedefimizi (temel 2018: 21.9 milyon mt CO2e), mutlak CO2 emisyonlarını 2018'e kıyasla %25 azaltmak için yeni, daha iddialı bir iklim koruma hedefiyle değiştirdik (yeni hedef : 16.4 milyon mt CO2e).

Daha fazlası

Female BASF engineer working on production line

Temel işimiz kimyasalların üretimi ve işlenmesidir. Hem şimdi hem de gelecekte buradaki gücümüz, Verbund'da ve Verbund’un entegre değer zincirlerinde yatmaktadır. Verbund bize teknoloji, pazar, üretim ve dijital alanlarla ilgili birçok avantaj sunuyor. Temel kimyasallardan özel sistem çözümlerine kadar uzanan kapsamlı ürün portföyümüz, müşterilerimizin giderek çeşitlenen ihtiyaçlarını farklılaştırılmış bir teklifle karşılamamızı sağlıyor. Bu, yerel pazarların ihtiyaçları ve ortamı hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmemize izin veren onlarca yıllık deneyimimizle birleşen küresel varlığımızla tamamlanıyor.

Entegre Verbund yapımız, üretim faaliyetlerimizin verimli, güvenilir ve karbon açısından optimize edilmiş şekilde yönetilmesini sağlıyor. Örneğin 2021'de, tesislerimizin akıllı ağ bağlantısı ve birleşik ısı ve güç üretimi sayesinde dünya çapında 7,3 milyon ton CO2'den kaçındık.

Kapasiteleri piyasa talebine göre genişletmek ve tesislerimizin kullanılabilirliğini, verimliliğini ve esnekliğini daha da artırmak için bugün ile 2026 arasında dünya genelinde 25,6 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız, müşterilerimize yakın olmak ve onlarla birlikte büyümek.

Daha fazlası

Female BASF engineer touching digitalized screen

Dijitalleşmenin çeşitli büyüme potansiyelinden yararlanmak ve ilgili fırsatları müşterilerimizin yararına kullanmak istiyoruz. Bunu başarmak için çalışanlarımız arasında dijital becerileri teşvik ediyoruz, ortaklarla iş birliği yapıyoruz ve dijital teknolojileri ve çalışma yöntemlerini işimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Örneğin, 2021 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 340 fabrikada artırılmış gerçeklik çözümlerini kullanıma sunmuştuk. Bunları 2022'nin sonuna kadar 80'den fazla fabrikada daha uygulamayı planlıyoruz.

Tesislerimizi dijitalleştirmek ve verileri sistematik olarak analiz etmek, süreçleri daha da otomatikleştirmemizi ve böylece kestirimci bakım ile tesislerimizin kapasitesini, kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırmamızı sağlıyor. Farklı kaynaklardan gelen verileri birbirine bağlamak ve akıllı veri analizi için yapay zekayı kullanmak, işimizi daha verimli yönetmemiz ve örneğin lojistik gibi süreçlerimizi iyileştirmemiz için bize sayısız fırsat sunuyor.

Ürünlerin, hizmetlerin ve dijital tekliflerin birleşimi, müşterilerimiz için tarım veya 3D baskı gibi yeni iş modelleri ve avantajlar da sağlıyor. Ayrıca dijitalleşme, yenilikçi gücümüzü daha da fazla artırmamızı sağlıyor. BASF, dünya genelinde kimya sektöründe en güçlü bilgisayarlardan birine sahip: Quriosity. Örneğin, yeni kimyasal ürünlerin daha hızlı geliştirilmesini sağlayarak moleküllerin simülasyonu gibi karmaşık hesaplama işlemlerini önemli ölçüde hızlandırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, 2021'de başlatılan Kuantum Teknolojisi ve Uygulama Konsorsiyumu (QUTAC) sektör konsorsiyumunun kurucu üyesi de dahil olmak üzere kuantum hesaplama gibi çığır açan teknolojiler üzerinde çalışıyoruz.

Daha fazlası

group of male engineers working in the production factory

Son birkaç yılda yapılan satın almalar ve satışlar, portföyümüzü inovasyon odaklı büyüme alanlarına daha da güçlü bir şekilde yönlendirdi. 2021'de Solvay'dan alınan poliamit işini başarıyla entegre ederek mühendislik plastiklerindeki konumumuzu daha da güçlendirdik. Pigment işimizin ince kimyasallar şirketi DIC'ye satışını planlandığı gibi 2021’in ilk yarısında tamamladık. Solenis'teki hissemizin Platinum Equity'ye satışı da planlandığı gibi Kasım 2021'de tamamlandı. Kasım 2021’de duyurusunu yaptığımız kaolin mineralleri işimizin KaMin’e satışını, ilgili birleşme kontrol makamlarının onayına tabi olarak 2022 yılının ikinci yarısında tamamlamayın amaçlıyoruz.

Değer zincirlerimiz içerisinde yer alan altı segmenti yönetiyoruz. Faaliyet bölümlerimiz, sektörümüzü ve müşteri odaklılığımızı farklılaştırılmış stratejilerle ileriye taşıyor.

Asya pazarı gelecekteki büyümemizde önemli bir rol oynayacak. %45'in üzerinde bir paya sahip olan Çin, halihazırda dünyanın en büyük kimyasal pazarıdır ve gelecekte küresel kimyasal üretimindeki büyümenin daha da güçlü bir itici gücü olacaktır. Asya ve özellikle Çin'deki güçlü inovasyon, üretim ve satış üssümüz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına farklı bir şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Bu dinamik büyüme pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmek için, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Zhanjiang'da, Çin'de ikinci Verbund tesisini kurmayı planlıyoruz. İlk fabrikaların inşaatı 2021'de planlandığı gibi devam etti. 2022'de devreye alınmaları planlanıyor. 2023 yılına kadar Çin'in Nanjing kentinde Sinopec ile birlikte işlettiğimiz Verbund tesisini de genişleteceğiz. Bu yatırım, Petrokimyasal Ürünler ve Ara Ürünler bölümlerindeki seçilmiş ürünler için yeni üretim tesislerini içeriyor.

Akü malzemeleri işimizi daha fazla yatırım ve stratejik ortaklıklarla genişletiyoruz ve özellikle hızla büyüyen küresel e-mobilite pazarına sürdürülebilir çözümler sağlamak için yenilikçi geri dönüşüm konseptleri geliştiriyoruz. Şu anda Harjavalta, Finlandiya'da katot aktif malzemeleri1 için bir öncü tesis ve Schwarzheide, Almanya'da katot malzemeleri2 için bir üretim tesisi inşa ediyoruz. Her iki fabrikanın da 2022'de devreye alınması planlanıyor. Schwarzheide'de ayrıca 2023'te faaliyete geçmesi beklenen akü geri dönüşümü için bir prototip tesis inşa ediyoruz. Ayrıca Ağustos 2021'in sonunda Çin'de BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.'nin kurulmasıyla akü malzemeleri için küresel bir değer zincirinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına daha ulaştık. Tüm kilit bölgelerdeki üretim tesisleri ve 2022'den itibaren küresel olarak 160 kiloton katot malzemesi kapasitesi ile, özel ve sürdürülebilir çözümlerle tüm ilgili pazarlarda hücre üreticilerine ve OEM müşterilerine hizmet verebiliyoruz. 2021'de CATL ve SVOLT gibi akü hücresi üreticileri ve Porsche gibi otomotiv üreticileri de dahil olmak üzere bir dizi iş birliği anlaşması imzaladık. Amaç, yenilikçi katot malzemelerinin ve geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesini birlikte ilerlemesini sağlamaktır.

Elektromobiliteye geçiş, otomotiv sektöründe köklü değişikliklere yol açıyor. Otomotiv sektörünün önde gelen kimyasal tedarikçisi olarak, akü malzemelerine ve akü geri dönüşümüne odaklanmamızı daha da güçlendireceğiz. Bu amaçla, Ocak 2022'de mobil emisyon katalizörleri işimiz, otomotiv katalizörleri geri dönüşümü ve ilgili değerli metal hizmetleri birimimiz için oluşum sürecini başlattık. Yeni, bağımsız organizasyon yapısı, işletmeyi içten yanmalı motor pazarında yapılacak değişikliklere hazır hale getiriyor.

1Finlandiya'daki yatırım, inovasyon finansmanı ve ticaret, seyahat ve yatırım promosyonu için Finlandiya devlet kuruluşu olan Business Finland tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

2Almanya, Schwarzheide ve Ludwigshafen'deki yatırım ve araştırma faaliyetlerimiz, Almanya Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı ve Almanya'nın Brandenburg eyaleti Ekonomik İşler, Çalışma ve Enerji Bakanlığı'ndan Piller üzerine IPCEI (finansman kodu) kapsamında finansman almaktadır. 16BZF101A/B).

Daha fazlası

Two BASF employees working together

Çalışanlarımız, BASF'nin başarısının anahtarıdır. Bu nedenle, çalışanların bireysel yeteneklerini besleyen ve geliştiren, onların ve ekiplerinin en iyi şekilde performans göstermelerini sağlayan ilham verici bir çalışma ortamına sahip olmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Yüksek performanslı organizasyonumuzu daha da iyi hale getirmek için üç eylem alanını takip ediyoruz: yetkilendirme, farklılaştırma ve sadeleştirme. Aynı zamanda, çalışanlarımızın müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde çözüm odaklı yanıt vermelerini sağlayan bir liderlik kültürünü teşvik ediyor ve destekliyoruz. Çalışanlarda, görüşlerde ve deneyimlerde çeşitliliğe yaratıcılık ve yenilik için çok önemli olduğu için değer veriyoruz. Cesur fikirleri benimsiyor, çalışanlarımızın bunları uygulamalarına yardımcı oluyor ve aksiliklerden ders çıkarıyoruz. Karşılıklı güven, saygı ve en iyi performansa kendini adamaya dayanan açık geri bildirim ve liderlik kültürü üzerine kurulmuştur.

Takımımıza katılın

Değerlerimiz

Nasıl hareket ettiğimiz, stratejimizi başarılı bir şekilde uygulanması için önem teşkil eder. Değerlerimiz, aksiyonlarımıza rehberlik ederken, ekip olarak müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte nasıl çalışmak istediğimizi de tanımlar. Nasıl davrandığımız, stratejimizin başarılı bir şekilde uygulanması ve paydaşlarımızın bizi doğru algılaması için önem teşkil eder.  Dört kurumsal değerimizin temsil ettiği şey budur: Yaratıcı, açık, sorumlu, girişimci. Bu değerler, tüm çalışanlarımız için bağlayıcıdır.

Davranış Kurallarımız ve global standartlarımız ve yönergelerimizle birlikte, sorumlu davranış için bir çerçeve sağlarlar.

 

Son güncelleme 25 Mart 2022