Türkiye
Biz kimiz?

Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz

Değer Zincirindeki Taahhüdümüz

Yaşanabilir bir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hedefimizi ise müşterilerimiz ve toplum için kimya yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak gerçekleştiriyoruz.
Kurumsal amaçlarımız doğrultusunda;

  • Kaynakları sorumlulukla kullanıyoruz ve yine sorumlu bir şekilde üretim yapıyoruz.
  • Dürüst ve güvenilir bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz.
  • Pazar ihtiyaçlarını karşılayan en iyi çözümleri bulmak amacıyla yaratıcı düşünceleri buluşturuyoruz.

Tüm bunlar bizim için başarılı bir işin tanımını oluşturuyor.

BASF'deki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında
daha fazla bilgi almak ister misiniz? 

Sürdürülebilir Yatırımlar

BASF’nin hisse senetleri, yatırım kararında çevresel ve sosyal kriterleri göz önüne alan yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Çevre

Çevrenin korunması konusunda BASF’nin başarılı bir tarihi bulunuyor. Çevreyi ve insanları korumaya devam edeceğiz.

Stammwerk der BASF Gruppe - Ludwigshafen / Ludwigshafen site of the BASF Group

Çalışanlar ve Toplum

“Biz kimya yaratıyoruz” stratejisinin hedeflerine ulaşılmasında, çalışanlarımız temel oluşturuyor.

Graphentinten für Elektronikanwendungen / Graphene inks for electronics applications

Güncel Haberler

BASF'de sürdürülebilirlik alanındaki neler yapılyoruz, tüm bölgelerden haberlere, basın bültenlerine, etkinlik duyurularına buradan ulaşabilirisiniz.

Strateji ve Amaçlar

BASF, “Biz kimya yaratıyoruz” stratejisi ile dünyanın lider kimya şirketi olarak konumunu güçlendirmek için kendine zorlu hedefler koydu. Buna göre sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi 2015 yılında güncelledik ve tüm değer zincirine uyguladık.

  • Satınalma işlemlerimizi sorumlu bir şekilde yapıyoruz.
  • Üretimimizi verimli, aynı zamanda insanlar ve çevre için güvenli olacak şekilde tasarlıyoruz.
  • Çalışanlarımıza ve ortaklarımıza saygıyla ve dürüstlükle davranıyoruz.
  • Sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunuyoruz.

Kurumsal Raporloma

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızın belgelendirildiği entegre kurumsal raporumuzla, hissedarlarımızı ve tüm ilgili paydaşlarımız geçmiş iş yılı hakkında bilgilendiriyoruz.

Nasıl değer yaratıyoruz?

Finansal ve finansal olmayan figürler arası etkileşim,Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) grafiğinde görülebilir. "Nasıl değer yaratıyoruz" başlıklı bu çizim, BASF'nin şirket, çevre ve toplum için uzun dönemde nasıl değer yarattığını anlatıyor.