Global Home
Sürdürülebilirlik

BASF Türkiye & Azerbaycan 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Politikası

Üçlü Sorumluluk ve yenilik prensibine bağlılığımız sayesinde, BASF' in sürdürülebilir bir gelecek için kimya üretmesine imkân veriyoruz. Güvenlik, sağlık, çevrenin korunması, enerji ve kaynakların verimliliği ve sosyal sorumluluğun sürekli olarak geliştirilmesi stratejimizin temel bir parçasıdır ve tüm çalışmalarımızı yaparken ve üçüncü taraflarla işlerimizi yürütürken kullandığımız felsefenin temelinde yatmaktadır. Bu prensibi tüm ticari süreçlerimize entegre ediyoruz.

Aşağıdakileri yapma konusunda sorumluluğumuz var:

 • Yasalar, mevzuatlar ve ticaretle ilgili şartlara uymak.
 • BASF İş Ahlakı değer ve prensiplerini ve tüm BASF standartları uygulamak.
 • Güvenli ve sürdürülebilir ürünler üretmek ve pazarlamak.
 •  Sürekli olarak tehlikeleri tanımlayarak, bertaraf ederek ve riskleri azaltarak, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, komşu toplulukların sağlık ve güvenliğini korumak.
 •  Ürünlerimizin, operasyonlarımızın ve hizmetlerimizin risklerini ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek.
 • Operasyonlarımızın güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek.
 • Operasyonlarımızın enerji verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek ve kaynaklardan tasarruf sağlayan bir üretim için çalışmak.
 • Çalışanlarımızın, mülkiyetimizin ve hassas bilgilerimizin güvenliğini   temin etmek.
 • Tüm dahili ve harici paydaşlarla İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre (EHS)   konularında açık ve şeffaf bir iletişim yürütmek.
 •  Çalışanlarımızın, kendi güvenlikleri sağlamak, sağlıklarını ve çevreyi   korumak için uygun eğitimler almasını sağlamak.
 •  BASF ile çalışan tüm iş ortaklarının güvenlik, sağlık ve çevrenin   korunmasına yönelik adanmışlığımızı paylaşmasını sağlamak.

Global EHS politikamızın uygulanması, Üçlü Sorumluk Yönetim Sistemine ve tüm çalışanlarımızın kendisini bu alana adamasına ve aktif olarak katılımına dayanmaktadır.