Україна
Сталий розвиток

Управління, цілі й діалог

Ми реалізуємо нашу корпоративну стратегію «Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього», ставлячи перед собою амбітні цілі по всьому ланцюгу створення вартості. Таким чином ми прагнемо поєднати прибуткове зростання із соціальною та екологічною відповідальністю. З цією метою ми розширюємо свої зв'язки та ведемо діалог із зацікавленими сторонами. 

839628698

Управління

Ми визначили добровільні довготривалі цілі у сферах економіки, навколишнього середовища, безпеки, співробітників і суспільства. Завдяки цим цілям сталий розвиток у BASF є прозорим і контрольованим. 

Розширення зв'язків

Діалог між різними групами зацікавлених сторін на місцевому, національному та міжнародному рівнях є необхідною передумовою заохочення й просування принципів сталого розвитку. Мережі дуже важливі для об’єднання компетенцій різних гравців.

820609122

Діалог із зацікавленими сторонами

Незмінною складовою нашого управління стійким розвитком є постійне спілкування із зацікавленими сторонами. У 2013 році для активізації залучення зацікавлених сторін до діалогу ми створили незалежну консультативну раду за участю зацікавлених осіб.

Business Handshake to Seal a Deal

Зв'язки BASF з державними органами влади та громадськістю

BASF веде конструктивний діалог зі своїми соціальними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити та вдосконалити ліцензію на діяльність та в межах своїх зобов'язань розробити сталі рішення разом із партнерами.