Україна
Сталий розвиток

Ми пропонуємо сталі рішення

Обмежені ресурси, зміна клімату, зростаюча потреба в харчових продуктах, енергії та чистій воді для населення планети, яке стрімко збільшується, – всі ці виклики можуть бути вирішені за допомогою інновацій у хімічній галузі. Саме інновації сприяють новим рішенням і бізнес-моделям, які дають змогу зменшити вплив економічного зростання на обсяг споживання обмежених природних ресурсів. Ефективні та дієві дослідження й розробки є необхідною умовою для інновацій, а також важливою рушійною силою для BASF. 

Digitalization in a production plant at the Ludwigshafen site

Оцінка сталості

Сталий розвиток визначається як баланс між економічним успіхом, захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Щоб управляти стійкістю, компанія має бути здатною виміряти або іншим чином кількісно оцінити сталий розвиток по кожному із цих напрямів.

Прийняття сталих рішень

Протягом останніх десятиліть суспільство та наші клієнти проявляють більшу зацікавленість тим, який внесок до сталого розвитку робить бізнес. Ми прагнемо зрозуміти такі очікування, щоб скористатися можливостями та мінімізувати ризики.

Dr. Andreas Kicherer mit einer Probe Pyrolyseöl aus Kunststoffabfällen vor dem Steamcracker

Економіка замкнутого циклу

Концепція економіки замкнутого циклу має на меті зменшити вплив економічного зростання на використання обмежених природних ресурсів. Це можливо за умови створення більш сталих та ефективних продуктів і збільшення обсягу їх повторного використання, відновлення та переробки на основі нових бізнес-моделей. Споживачі та клієнти очікують більш стійких рішень щодо зменшення кількості відходів та викидів, забезпечення економіки спільного споживання.