Global Home

Nhà đầu tư

Tại BASF, chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững.

Cổ phiếu BASF – Sự đầu tư hấp dẫn

  • Mô hình phức hợp sản xuất Verbund độc đáo

lợi thế cạnh tranh dựa vào chuỗi nhà máy liên hoàn, thành tích xuất sắc trong vận hành, và công nghệ tiên tiến nhất

  • Nền tảng đổi mới hàng đầu trong ngành

tập hợp vô số công nghệ và cung cấp các giải pháp cho rất nhiều khách hàng

  • Chiến lược tập trung tham gia vào các thị trường Châu Á tăng trưởng nhanh 

được thúc đẩy bởi sự hiện diện mạnh mẽ và ngày càng mở rộng tại các quốc gia địa phương

  • Tạo ra giá trị cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững

Chương trình quản lý carbon gắn liền các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính

  • Tạo ra giá trị dài hạn và chính sách cổ tức hấp dẫn

nhằm tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu hàng năm

Tìm hiểu thêm về Chiến lược Hoạt động của chúng tôi