Phát triển bền vững tại Việt Nam

Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

BASF mong muốn góp phần tạo nên một thế giới có tương lai tốt đẹp với chất lượng cuộc sống được nâng cao cho tất cả mọi người. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tạo ra công nghệ hóa học phục vụ khách hàng và xã hội, và nỗ lực sử dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên. Phát triển bền vững là cốt lõi trong mọi hoạt động, là động lực tăng trưởng cũng như là một nhân tố trong quản trị rủi ro của chúng tôi.

 

Các giải pháp bền vững của BASF tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm về những đóng góp của chúng tôi qua các giải pháp bền vững cho các ngành công nghiệp khác nhau.

 

Sáng kiến phát triển bền vững tại địa phương 

BASF thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua nhiều sáng kiến tại Việt Nam cùng với khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi tin rằng thông qua nỗ lực chung này, chúng tôi có thể đóng góp một cách tích cực vào một tương lai bền vững hơn, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người

MicrosoftTeams-image (73).png

Các chương trình hợp tác cùng đối tác trong ngành

Tại BASF Việt Nam, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời, đồng thời cam kết liên tục cải thiện sức khỏe, an toàn và môi trường cho nhân viên của mình. Chúng tôi tự hào tham gia vào các hoạt động gắn kết cộng đồng và xã hội qua nhiều chương trình khác nhau, bao gồm sáng kiến Trách nhiệm Xã hội. 

MicrosoftTeams-image (74).png

Chương trình Trách nhiệm Xã hội

Là một chương trình tự nguyện của ngành hóa chất, sáng kiến Trách nhiệm Xã hội tập trung vào quy trình quản lý an toàn cho các hóa chất trong suốt vòng đời của chúng, cũng như thành tích thực hiện xuất sắc trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn. 

Tại BASF, chúng tôi thực hành văn hóa doanh nghiệp, trong đó an toàn, sức khỏe và môi trường được đặt lên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu cải tiến liên tục trong các lĩnh vực này, chúng tôi bắt đầu cam kết và hợp tác với chương trình Trách nhiệm Xã hội vào năm 1992 trên toàn cầu và năm 2013 tại Việt Nam.  

Tìm hiểu thêm tại đây

Hợp tác để thành công

Thông qua các quan hệ đối tác và thành viên, chúng tôi nỗ lực trở thành đối tác đóng góp hàng đầu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào cùng hợp tác với các tổ chức dưới đây để thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng mình.