Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Giải pháp sàn tiên tiến

Các bề mặt sàn sân chơi và sân thể thao thường có yêu cầu cao và chúng tôi mang đến giải pháp an toàn hơn với sàn hiệu suất cao.

Cấu trúc sàn polyurethane đa năng và bền vững của chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp sàn chất lượng cao, an toàn hơn và thân thiện với môi trường hơn ở châu Á. Giải pháp của chúng tôi cung cấp hiệu suất phục hồi cao và hấp thụ cơ học tuyệt vời, giúp giảm nguy cơ chấn thương do thể thao. Các giải pháp sàn của chúng tôi đã tạo sự khác biệt cho nhiều trẻ nhỏ trên khắp Trung Quốc, bằng cách cung cấp các khu vực tập thể thao và sân chơi mới cho các trường học.

smart_cities_BLL_Infinergy.jpg
smart_cities_BLL_Infinergy_100xP.jpg