Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Thành phố với bề mặt có thể hấp thụ nước

Các thành phố trên khắp thế giới ngày càng chú trọng sử dụng nước hiệu quả hơn. Elastopave® là một hệ thống để đảm bảo nước mưa có thể thấm qua một cách hiệu quả và bổ sung các tầng chứa nước.

Elastopave® dựa trên nguyên tắc kết hợp các hỗn hợp đá nghiền với polyurethane để tạo ra bề mặt cứng, thẩm thấu nước và không khí. Nhờ sự kết hợp thông minh của đá chọn lọc, bề mặt có nhiều khoảng trống và do đó có độ xốp cao, tạo nên bề mặt thấm hút tốt, nước mưa có thể thấm qua một cách hiệu quả và bổ sung các tầng chứa nước. Elastopave® dễ xử lý và hỗn hợp đá có thể thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh và nó cũng giúp loại bỏ các chi phí nước thải bề mặt kín, để chúng ta có thể hưởng lợi từ thiết kế, sức hấp dẫn, tuổi thọ và độ thân thiện với môi trường của sản phẩm.

smart_cities_Infrastructure_Elastopave.jpg
smart_cities_Infrastructure_Elastopave2.jpg