Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Vật liệu xây dựng chịu được điều kiện khắc nghiệt

Các giải pháp xây dựng kiên cố của chúng tôi giúp bảo tồn sinh kế của người dân trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

Thiên tai có thể gây ra những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và để lại hậu quả lâu dài đối với cuộc sống của người dân. Các giải pháp xây dựng của chúng tôi giúp giảm thiểu các tác động của thảm họa đến các công trình xây dựng, từ đó cải thiện các nỗ lực tái thiết sau thiên tai. Các sản phẩm này có thể gia cố những công trình hiện có và mới xây, nâng cao độ bền của ngôi nhà, các tòa cao ốc, công trình ven biển và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, mang lại sự bảo vệ vượt trội so với các tiêu chuẩn về bảo hiểm, năng lượng và xây dựng, giúp bảo tồn sinh kế của người dân.