Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Duy trì cấp điện trong mọi điều kiện thời tiết 

Mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn được các thảm họa thiên tai nhưng các vật liệu xây dựng của chúng tôi có thể giúp giảm thiểu tác động của chúng.

Sử dụng loại vật liệu composite polyurethane (PU) với độ bền và độ dẻo cao, chúng tôi đã giúp phát triển các loại cột điện siêu bền, siêu nhẹ, đảm bảo mức kiên cố cao hơn nhiều lần so với nhữgn loại cột thông thường và có thể chống chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất. Với vật liệu tiên tiến này, khi thiên tai xảy ra, chúng ta có thể giúp ngăn chặn tình trạng mất điện, cho phép người dân & cộng đồng tại những nơi gặp thiên tai có thể tái thiết nhanh chóng sau thảm họa.