Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Cải thiện không khí trong xe mới

Nhắc tới chất lượng không khí thường là nhắc tới môi trường bên ngoài, nhưng không khí chúng ta hít thở trong nhà – đặc biệt là trong các khu vực kín – cũng rất quan trọng và cần phải bảo vệ.

Chúng ta ngày càng dành nhiều thời gian hơn trên chiếc xe của mình và do đó, chất lượng không khí bên trong xe có thể tác động đáng kể đến sức khỏe của chúng ta. Không gian kín, nhỏ khiến các chất gây ô nhiễm trong không khí có thể gây hại cho người lái và hành khách. Đó là lý do chúng tôi phát triển các giải pháp mới hạn chế khí thải, làm cho không khí bên trong xe của bạn sạch hơn. Những cải tiến hiệu quả về chi phí này đáp ứng ngay cả các quy định kiểm soát khí thải nghiêm ngặt nhất, để tất cả chúng ta có thể thoải mái du ngoạn tới những nơi có cảnh quan tuyệt đẹp, đồng thời ít tạo ra khí thải cho môi trường hơn.

The RN30’s interior features innovative materials contributing
smart_cities_Moving_Forward_LowVOC2.jpg