Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Cải thiện chất lượng không khí

Các chất xúc tác dành cho xe ô tô của chúng tôi đã giúp giảm khí thải trong nhiều năm và chúng ta hoàn toàn có thể duy trì điều này trong tương lai.

Kể từ khi tiên phong phát triển các bộ chuyển đổi xúc tác đầu tiên cho xe ô tô trong những năm 1970, chúng tôi đã cam kết giúp cải thiện chất lượng không khí bằng những công nghệ cải tiến. Khi đô thị hóa tăng và quy định khí thải mới có hiệu lực, tại BASF, chúng tôi một lần nữa dẫn đầu với danh mục sản phẩm xúc tác giảm khí thải dành cho xe ô tô, bao gồm các chất xúc tác cho động cơ chạy diesel và xăng, xe máy và xe gắn máy, động cơ nhỏ trong máy cắt cỏ và cưa xích, và thậm chí cả các phương tiện sử dụng khí tự nhiên, đảm bảo các nhà sản xuất ô tô đáp ứng các quy định khí thải mới nghiêm ngặt, bao gồm quy định Euro 6.

smart_cities_BLL_Catalysts.jpg
smart_cities_BLL_Catalysts2.jpg