Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Bảo vệ trong điều kiện khắc nghiệt

Bảo vệ toàn diện trong các điều kiện khắc nghiệt. Các nhà máy công nghiệp và cơ sở hạ tầng trong môi trường đô thị thường có yêu cầu đặc biệt về chống thấm, và chúng tôi mang đến giải pháp chống thấm hoàn hảo.

Master Builders Solutions của BASF cung cấp các giải pháp sáng tạo và bền vững, đáp ứng nhu cầu của từng ngành cụ thể. Cơ sở hạ tầng bê tông của các hệ thống xử lý nước thải phải tuân thủ các quy trình ăn mòn vật lý và hóa học phức tạp. MasterSeal 7000 CR là một hệ thống bảo vệ và chống thấm cho bê tông với sự kết hợp độc đáo giữa các ứng dụng và hiệu suất đáp ứng những thách thức của môi trường nước thải khắc nghiệt ngày nay. Hệ thống MasterSeal 7000 CR được chứng minh hiệu suất dựa trên công nghệ Xolutec™ và giúp mở rộng đáng kể vòng đời của các kết cấu bê tông. Giải pháp này cũng có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như lớp ngăn chặn thứ cấp trong các nhà máy công nghiệp, các công trình khí sinh học và các đường ống thoát nước thải.