Chúng tôi hỗ trợ khách hàng

bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên

Phân khúc Giải pháp Công nghiệp của chúng tôi nghiên cứu và phát triển các nguyên liệu, chất phụ gia cho những ứng dụng công nghiệp như nhựa phân tán, chất tạo màu,  resins, vật liệu điện tử, chất chống oxy hóa và các loại phụ gia khác. Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên.