BASF Antwerpen

Diversiteit & Inclusie

Diverse teams zijn essentieel voor succesvolle en innovatieve organisaties. Teams van mensen met verschillende leeftijd, gender, achtergrond, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur of geloof of welk onderscheid dan ook. We stimuleren een inclusieve werkomgeving en moedigen hierbij onze medewerkers aan om onze ambitie als toonaangevend chemisch bedrijf waar te maken.

DI_campagnebeeld.png

BASF en meer dan 50 andere bedrijven engageren zich om sterker in te zetten op alle arbeidstalent en ondertekenden een diversiteitscharter, want talent kent geen kleur, afkomst, leeftijd of geaardheid.  Het initiatief komt van netwerk van ondernemingen VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

BASF Antwerpen stelde ook onderstaand beleidskader op om verder te werken aan een inclusieve werkomgeving.

Onze mensen zijn de drijvende kracht van de onderneming. Teams die divers zijn, presteren beter, zijn innovatiever en creatiever. Daarom willen we divers talent aantrekken, behouden én ontwikkelen.

We waarderen de individuele bijdrage en het talent van elke medewerker en willen een werkomgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich betrokken en aanvaard voelt en zich ten volle kan ontplooien.

We werken hierbij samen als één team door dialoog op basis van eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen. We stimuleren inclusief gedrag en laten geen ruimte voor discriminatie, ongewenst gedrag en/of pesterijen.

We moedigen iedereen aan mekaar aan te spreken om dit te voorkomen of een halt toe te roepen. Meldingen worden ernstig genomen. 

BASF Antwerpen omarmt diversiteit

We waarderen de unieke bijdrage van elke medewerker. Door mensen met diverse achtergronden, ideeën, ervaringen en talenten samen te brengen en te laten samenwerken, zijn we succesvoller. Het helpt ons om problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en samen tot oplossingen en beslissingen te komen. Het geeft ons inzicht in maatschappelijke evoluties, waardoor we onze (interne) klanten beter begrijpen en we beter op hun behoeften kunne inspelen. Divers samengestelde teams zijn een hefboom voor creativiteit en innovatie.

BASF Antwerpen leidt met de kracht van inclusie

Onze leidinggevenden zijn rolmodellen in de toepassing van de beleidslijnen in de dagelijkse praktijk. Ze leiden door individuele verschillen tussen medewerkers te erkennen en te waarderen. Ze stellen alles in het werk om een inclusieve werkomgeving te creëren die medewerkers inspireert en verbindt met gelijke kansen voor iedereen.

BASF Antwerpen stimuleert inclusief gedrag en tolereert geen discriminatie

Samen zorgen we voor een inclusieve werkomgeving waarin we respectvol en op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken. Elke mens is even waardevol, ongeacht leeftijd, gender, achtergrond, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, geloof of welk onderscheid dan ook. We tolereren geen discriminatie, ongewenst gedrag en/of pesterijen.

BASF Antwerpen werft divers talent aan en zorgt voor hun ontwikkeling

BASF Antwerpen werft talent aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, gender, achtergrond, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, geloof of welk onderscheid dan ook. We stellen ook alles in het werk om divers talent te erkennen, te waarderen en te ontwikkelen. We doen dit op basis van prestaties en gedrag, gemeten op basis van objectieve maatstaven.

We streven eveneens naar diversere leiderschapsteams door het aantal vrouwen in leidinggevende posities te vergroten naar 30% tegen 2030. Hiermee willen we een eerlijk aandeel vrouwelijke leidinggevenden bereiken, en meer vrouwelijke medewerkers wereldwijd. 

Diversiteit is uiteraard meer dan gender alleen. Meer over Diversity & Inclusion bij BASF is hier te lezen.