BASF België
BASF Antwerpen

Transporteurs

Werkt u als transporteur voor BASF Antwerpen? Hier kunt u informatie over laadvereisten en andere nuttige documenten vinden.

De voorschriften voor laden in opdracht van BASF zijn anders dan voor EXW ladingen. Klik daarom op de betreffende link.

Laden in opdracht van BASF

Voor laden in opdracht van BASF of een van de strategische partners op het terrein (INEOS Styrolution, Eurochem, Solvin, Air Liquide, Solvay Chemie, Evides, Inovyn of Electrabel).

Laden/lossen lichters

Registratiesysteem voor lichters die willen laden of lossen bij BASF Antwerpen.

Corona maatregelen

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. De onderstaande zijn voor transporteurs van toepassing:

 • Vereisten voor vrachtwagenchauffeurs: Voor meer informatie en voorwaarden over corona-maatregelen kan je terecht op de website van de Belgische Overheid (naar beneden scrollen op de pagina voor informatie voor transporteurs). 

 

 • Hier vind je de volledige samenvatting van de toegangsprocedures aan poort 6, incusief corona-maatregelen. 

 

 • Vanaf 01 juli 2021 gelden volgende regels voor de mondmaskerdraagplicht:
  •    Buiten:
   • Buiten geldt de verplichting van een chirurgisch mondmasker niet langer, zolang 1,5m afstand kan gegarandeerd worden.
   • Er geldt wél een verplichting om een chirurgisch mondmasker bij zich te hebben en dit ook te dragen wanneer 1,5m afstand niet kan bewaard worden.
   • Bij afstellingen of in montagezones kan nog steeds beslist worden om de mondmaskerdraagplicht buiten in te voeren als 1,5m afstand niet structureel gewaarborgd kan worden.
  • Binnen: mondmaskerdraagplicht in gesloten ruimtes blijft, tenzij:
   • men alleen in de ruimte is
   • tijdens het eten/drinken in een refter
   • men alleen in een voertuig zit (dit geldt ook voor poolwagens van BASF Antwerpen)
 • Tot en met 30 juni 2021 gelden volgende regels voor de mondmaskerdraagplicht: 

Naast de 1,5 meter afstandsregel die onverkort blijft gelden, voerden we een veralgemeende mondmaskerdraagplicht (chirurgisch) in op de hele site sinds maandag 3 augustus. Het mondmasker dient gedragen te worden zodat het mond en neus bedekt. Transporteurs dienen de chirurgische mondmaskers zelf te voorzien. De enige uitzonderingen op de mondmaskerdraagplicht zijn:

  • op de eigen werkplek, d.w.z.
   • je eigen bureauplek
   • voor de bordman aan de console in de controlekamr
   • de eigen werkzone in jouw werkplaats
  • in refters wanneer men neerzit om eten of drank te nuttigen
  • bij fysieke werkzaamheden in open lucht, in de werkplaatsen, productie-installaties en magazijnen dient iedereen op de site een chirurgisch mondmasker bij zich te dragen en dit ook effectief te gebruiken van zodra de 1,5 meter afstand niet meer kan worden gewaarborgd.
  • Bij stilstanden van installaties (TAR’s) dient binnen de TAR-zone door iedereen verplicht een chirurgisch mondmasker te worden gedragen, omdat de 1,5m daar onvoldoende gewaarborgd kan worden. TAR-zones en tijdstippen worden afgebakend, vastgelegd en gecommuniceerd door de respectievelijke TAR-managers.
  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is niet nodig wanneer men op de site zonder andere passagiers de eigen wagen (dus geen poolwagen), een vrachtwagen of kraan bestuurt. In alle andere gevallen blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht.
 
 • Hygiënemaatregelen op de site: Het houden van fysieke afstand (minimaal 1,5 meter) is dé belangrijkste en meest effectieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Was ook regelmatig je handen, vermijd lichamelijk contact, bedek mond en neus bij hoesten en niezen en vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Pas 'social distancing' strikt toe in alle mogelijke ruimtes (vergaderzalen, refters, bureaus, vergunningenloketten, balies, rooktenten,...). Zorg voor spreiding van bijvoorbeeld eetmomenten of eet op de eigen werkplek indien mogelijk. Spreek elkaar aan bij twijfel.
 
 • Kleurencodering: De Belgische overheid heeft recent een systeem van dynamische kleurencodering ingevoerd voor geografische gebieden, zoals aangegeven op de website diplomatie.belgium.be. Deze kleurencodering bepaalt welke specifieke maatregelen, zoals verplichte coronatests en zelfisolatie, door reizigers moeten of kunnen ondernomen worden. Deze kleurencodering is van toepassing voor niet-essentiële verplaatsingen, zoals voor Belgen die uit deze landen terugkomen van vakantie. Ze geldt ook voor personen die in deze gebieden verblijven en voor niet-essentiële verplaatsingen naar België komen. De kleurencodering is niet van toepassing voor essentiële verplaatsingen, zoals het uitvoeren van transporten. Het is mogelijk dat een bedrijf medewerkers tewerkstelt die vanuit een rode of oranje zone-gebied (terug)komen om op onze site werkzaamheden uit te voeren. Voor hen gelden dezelfde maatregelen als voor de eigen BASF-medewerkers:
  • Personen komende uit een rode zone-gebied worden slechts op onze site toegelaten als zij een coronatest hebben ondergaan en 2 weken in zelfisolatie zijn geweest, zelfs bij een negatieve test. De quarantaineperiode kan verkort worden na een tweede negatieve corona-test.
  • Personen komende uit een oranje zone-gebied bevelen wij ten sterkste aan om een coronatest te ondergaan vooraleer zij op onze site de werkzaamheden starten. Bij een positieve test vragen we om in quarantaine te gaan. Bij een negatieve test (of tot aan een tweede negatieve test) vragen we om gedurende 14 dagen permanent een mondmasker te dragen op het werk. 
 
 • Social distancing bij aanmelding: Bij het afhalen van de nodige documenten aan het registratiegebouw blijven de regels omtrent social distancing uiteraard van toepassing. Om het proces vlot te laten verlopen herinneren wij u aan de regels omtrent het laden op onze site.
 
 • Daarnaast verwachten we gedrag conform de code voor leveranciers. Daarin verbinden bedrijven zich ertoe zich op een duurzame wijze te gedragen binnen en buiten de site van BASF Antwerpen, en zich ten allen tijde te houden aan de van toepassing zijnde wetten en ESG-normen (Environment, Social and Governmental standards).
Nico Dhaenens
Expert Surface Distribution - BASF Antwerpen

Safety Instructions 

Cargosecuring BASF Antwerp