BASF België
BASF Antwerpen

Aanvraag inrijvergunningen

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om als contractor een inrijvergunning aan te vragen. 

Het inrijbeleid van BASF Antwerpen erop gericht om inrijkaarten toe te kennen waar nodig, en tegelijk de verkeersdrukte aan de poorten en op de site te beperken. Hieronder vind je de beleidstekst rond het inrijbeleid en de aanvraagtools met bijhorende handleiding.

Hieronder vind je de aanvraagtool voor inrijvergunningen via een webtoepassing en de beleidstekst. 

De webtoepassing geniet de voorkeur. Daar zijn een aantal velden al vooraf ingevuld omdat ze opgehaald worden uit Passage (let op: reken na ingave in Passage ongeveer een uur voor die persoon opgeladen is in CarPer). De doorlooptijd van je aanvraag is korter en als aanvrager kan je in de tool opvolgen wie welke inrijkaart heeft en wat de status van een aanvraag is. Als je in Passage als Contractor Dispatcher gekend bent, zal je ook automatisch met dezelfde inloggegevens toegang tot CarPer hebben (al kan hier in de aanloopfase nog wel een vertraging op zitten)

Vragen?

Je kan hiervoor bij onze dienst Site Security terecht op het e-mailadres inrijvergunning.antwerpen@basf.com, tel: +32 3 561 3131.