BASF Antwerpen

Beheerssysteem Bekwaamheden Contractors

Het Beheerssysteem Bekwaamheden Contractors of kortweg BeCon is een online toepassing waarmee sinds 1 januari 2017 de bekwaamheden van contractormedewerkers op de site van BASF kunnen worden ingegeven, geëvalueerd, gevalideerd en geraadpleegd.

bekwaamhedenpas.png
Voorbeeld van een bekwaamhedenpas

Om bepaalde werken te mogen uitvoeren op de site van BASF Antwerpen, dienen contractormedewerkers over de nodige bekwaamheden te beschikken. Voorbeelden hiervan zijn: vorkheftruck rijden, het mogen dragen van adem-bescherming, het mogen tekenen van vergunningen.

Wanneer een contractormedewerker een specifieke job komt uitvoeren op de site van BASF, moet deze de juiste bekwaamheidsattesten kunnen voorleggen. Dat gebeurt aan de hand van een ‘bekwaamhedenpas’. De ‘bekwaamhedenpas’ wordt voor de start van de werken aangevraagd door zijn werkgever en vervolgens geëvalueerd en goed- of afgekeurd door BASF.

Meer info vind je in richtlijn KWM 18.06 in Documenten Kwaliteit, Welzijn en Milieu (KWM)  (wachtwoord vereist).

Via de online toepassing Beheerssysteem voor Bekwaamheden Contractors kunnen contractorfirma's bekwaamheden van hun medewerkers ingeven en de bijhorende bekwaamheidsattesten uploaden. Ze kunnen ook ‘bekwaamhedenpasjes’ aanvragen en afdrukken wanneer medewerkers bepaalde werken komen uitvoeren op de site van BASF Antwerpen. BASF evalueert alle ingevoerde bekwaamheden en keurt ze goed of af. De bekwaamheden blijven zowel voor de contractorfirma als voor BASF beschikbaar voor verdere raadpleging.

becon_login_screenshot.jpg

Het Beheerssysteem voor Bekwaamheden Contractors bereik je via becon.basf.com. Je komt meteen op de inlogpagina terecht.

 

Inloggen als contractor

  • Log in via becon.basf.com.
  • Gebruik je gebruikersnaam en paswoord van Pass@ge.
  • Heb je nog geen gebruikersnaam en paswoord? Vraag dan aan de 'contractor dispatcher' van jouw firma om een extra gebruikersprofiel te maken.
     

Inloggen als medewerker van BASF of van een strategische partnerfirma van BASF

Vraag toegang aan via contractor.safety@basf.com.

 

Raadpleeg de handleiding voor het Beheerssysteem voor Bekwaamheden Contractors. Deze is beschikbaar in het Nederlands en het Engels (enkel deel 1).