Verbundstandort Antwerpen, Belgien
BASF België
BASF Antwerpen

Beheerssysteem Bekwaamheden Contractors

Het Beheerssysteem Bekwaamheden Contractors of kortweg BeCon is een online toepassing waarmee sinds 1 januari 2017 de bekwaamheden van contractormedewerkers op de site van BASF kunnen worden ingegeven, geëvalueerd, gevalideerd en geraadpleegd.

Wat is het Beheerssysteem Bekwaamheden Contractors (BeCon)

Via de online toepassing Beheerssysteem voor Bekwaamheden Contractors kunnen contractorfirma's bekwaamheden van hun medewerkers ingeven en de bijhorende bekwaamheidsattesten uploaden. Ze kunnen ook ‘bekwaamhedenpasjes’ aanvragen en afdrukken wanneer medewerkers bepaalde werken komen uitvoeren op de site van BASF Antwerpen. BASF evalueert alle ingevoerde bekwaamheden en keurt ze goed of af. De bekwaamheden blijven zowel voor de contractorfirma als voor BASF beschikbaar voor verdere raadpleging.