BASF Antwerpen

(Y)Our Life Saving Rules

Op onze site hanteren we zes “Life Saving Rules”. Dit zijn algemene veiligheidsinstructies die strikt nageleefd moeten worden. Door het overtreden van deze instructies breng je niet alleen je eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van anderen. 

Wie als (sub)contractor werken uitvoert op de site, moet vóóraf de algemene veiligheidsinstructies doornemen en slagen voor een veiligheidstest. Als je de veiligheidsinstructies vooraf al hebt bekeken, hoef je op de dag van de werken alleen nog de test af te leggen. Dit geeft heel wat tijdswinst bij je eerte aanmelding aan het onthaal van Poort 6.

BASF_LifeSavingRules.png
Volgende levensreddende veiligheidsregels gelden voor wie werkt bij BASF Antwerpen:
  1. Ik betreed nooit zonder toelating een besloten ruimte.
  2. Ik rook nooit buiten de toegelaten rookzone.
  3. Ik werk nooit onder invloed van alcohol of drugs. Het is verboden om alcohol of drugs bij zich te hebben of te verhandelen, of om onder invloed te zijn van alcohol of drugs.
  4. Ik werk nooit zonder een geldige werkvergunning.
  5. Ik negeer nooit een kritische beveiliging. Ik neem nooit een aangebrachte beveiliging weg zonder toestemming.
  6. Ik werk nooit op hoogte zonder collectieve of persoonlijke beveiliging.