Over ons

Ons Carbon Management Programma

De overstap naar een duurzame samenleving blijft een grote uitdaging, eens te meer omdat de bevolkingsgroei en een stijging van de welvaart hand in hand gaan met een sterkere vraag naar voedsel, woningen, comfort, mobiliteit en energie. Op al die vlakken spelen chemische producten een belangrijke rol. Om die in de toekomst te produceren met minder uitstoot zijn nieuwe ideeën en baanbrekende oplossingen nodig.

Efficiënte productie

Sinds 1990 is onze productie verdubbeld terwijl onze CO2-uitstoot is gehalveerd. Die halvering was mogelijk door de optimalisatie van onze energiecentrales en productieprocessen. Daarnaast hebben we katalysatoren ingezet om broeikasgassen om te zetten of te filteren.

Toch zijn al die maatregelen niet genoeg. Met de stijgende welvaart gaat  immers ook de vraag naar onze producten omhoog. We staan met elkaar voor een complexe opgave. Naast efficiëntie van onze processen en het gebruik van hernieuwbare energie moeten we daarom komen met baanbrekende technologieën. Hoe we dat willen doen, zit vervat in ons Carbon Management Programma.

Carbon Management: ons plan voor een duurzame toekomst

We hebben ons een ambitieus doel gesteld: klimaatneutraliteit in 2050. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van het klimaat. Dat doen we onder andere met onze producten, waarmee onze klanten de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Maar dat is niet alles: we worden ook efficiënter in onze productie en ons energiegebruik, we zullen meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en we zullen de ontwikkeling en invoering van nieuwe CO2-vrije processen voor de productie van chemicaliën versnellen.

ghg-emissions-chemical-industry.jpg

* Onze doelstelling omvat ook andere broeikasgassen, omgezet in CO2-equivalenten. Zie voor meer informatie het jaarverslag.

CO2 als grondstof?

Andere opties zoals het gebruik van biomassa, CO2 of afval als grondstof voor onze chemische productie zullen ook een steeds belangrijkere rol spelen. De mogelijkheden om biomassa op een duurzame manier in te zetten als grondstof zijn echter beperkt. Daarnaast is er heel veel energie nodig om CO2 te kunnen inzetten als grondstof. Dat staat momenteel in de weg om een volledige overschakeling te maken waarbij CO2 wordt ingezet als grondstof van het productieproces.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemistry laboratory technician Oliver Secosan fills in product samples to monitor the course of syngas direct conversion.

Onze oplossingen en producten dragen bij tot een duurzame toekomst

BASF levert producten die nodig zijn voor een klimaatneutrale toekomst.  Materialen om efficiënter zonne- en windenergie op te wekken, batterijtechnologie die elektrische auto’s sneller doet opladen, isolatiemateriaal waardoor huizen minder energie verbruiken, biotechnologisch onderzoek die gewassen een hogere opbrengst doet leveren, lichtgewicht materialen die het brandstofverbruik van wagen verlagen, gewasbeschermingsmiddelen die voedselafval helpen te voorkomen enz.  We zien dat de vraag van onze klanten naar meer klimaatvriendelijke toepassingen almaar toeneemt. Wij kunnen onze klanten helpen om samen oplossingen hiervoor te vinden.

Daarnaast past BASF regelmatig haar portfolio aan. Met ‘Sustainable Solutions Steering’ evalueren we onze eigen producten en rangschikken we ze op het vlak van duurzaamheid. Producten die niet goed scoren, passen we aan of schrappen we uit ons portfolio. Producten die heel goed scoren, zetten we extra in de kijker.

BASF Heerenveen

Dr. Martin Brudermüller over klimaat en duurzaamheid