Zielony impuls dla świata chemii

Krakery parowe są sercem przemysłu chemicznego. Te wysokotemperaturowe piece gazowe są niezbędne do podstawowej produkcji chemicznej, jednak proces ten jest energochłonny i emituje znaczne ilości CO2. Aby sprostać temu wyzwaniu, rozpoczęliśmy budowę pierwszego na świecie ogrzewanego elektrycznie krakera parowego. 

Dowiedz się więcej