Ελλάδα

Επικοινωνία

Ερωτήσεις και σχόλια

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: + 30 210 68 60 100
Φαξ: + 30 210 68 60 200
e-mail: info-gr@basf.com