Ελλάδα
Data protection @BASF

Προστασία δεδομένων @BASF

Η προστασία των δεδομένων έχει υψηλή προτεραιότητα για τη BASF. Αυτό περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η BASF επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των επιχειρηματικών συνεργατών.

Alexandra Haug

BASF Data Protection Officer

Data protection privacy concept. GDPR. EU. Cyber security network. Business man protecting his data personal information. Padlock icon and internet technology networking connection on virtual screen.; Shutterstock ID 1089540224; Jobnummer: 051905; Projekt: Präsentation; Endkunde: BASF SE, RES01 Heidrun Geis; Sonstiges: BASF SE, ESI/K Herr Baque

Βρείτε εδώ μια επισκόπηση των συντονιστών της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.