Trade News  |  10 Οκτωβρίου 2019
Νέα & Δελτία τύπου

Η στρατηγική της BASF στη γεωργία στοχεύει στην ανάπτυξη με κινητήριο δύναμη την καινοτομία σε συγκεκριμένες αγορές

  • Συναρπαστική προσφορά που συνδέει τους σπόρους, τα χαρακτηριστικά, την προστασία των καλλιεργειών και τις ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της επιτυχίας των αγροτών παγκοσμίως
  • Θέτοντας ως στόχο την κερδοφόρο ανάπτυξη μιας ποσοστιαίας μονάδας πάνω από την παγκόσμια γεωργική αγορά και αύξηση των πωλήσεων κατά 50% μέχρι το 2030

  • Έναρξη κυκλοφορίας περισσότερων από 30 νέων προϊόντων μέχρι το 2028 με μέγιστο δυναμικό πωλήσεων που υπερβαίνει τα 6 δις ευρώ
  • Αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα

 

Η BASF Agricultural Solutions επιδιώκει την αύξηση του μεριδίου αγοράς της, καθώς και την αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από τη γεωργική αγορά. Το τμήμα έχει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων κατά 50% μέχρι το 2030. Αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στον στόχο του Ομίλου BASF για πωλήσεις ύψους 22 δις ευρώ μέχρι το 2025 με προϊόντα της κατηγορίας Accelerator, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας. Έχει τεθεί επίσης ο στόχος αύξησης των ΚΠΤΦΑ (EBITDA) προ ειδικών στοιχείων της BASF Agricultural Solutions σε ποσοστό 5% κατά μέσο όρο ανά έτος.

«Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από γεωργούς, ρυθμιστικές αρχές και καταναλωτές παγκοσμίως για τη συμβολή αξίας από την BASF στην κοινωνία, τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Μέσω της στρατηγικής μας με κινητήριο δύναμη την καινοτομία στη γεωργία, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών μας και της κοινωνίας. Προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για την επιτυχία –για τους αγρότες, τη γεωργία και για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε η Saori Dubourg, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ημερίδα Κεφαλαιαγοράς στο Κέντρο Γεωργικής Καινοτομίας (Agricultural Innovation Center) της BASF στη Γάνδη, Βέλγιο.

 

Η στρατηγική της BASF για τη γεωργία βασίζεται σε καινοτομίες που επιτρέπουν στους αγρότες να τροφοδοτούν τον αυξανόμενο πληθυσμό και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η περιορισμένη αρόσιμη γη, η πίεση από τις ασθένειες των καλλιεργειών και η κλιματική αλλαγή. Η αύξηση του προϋπολογισμού έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε περίπου 900 εκατ. ευρώ το 2019 υποστηρίζει το σχέδιο καινοτομίας της BASF για τη γεωργία. Μέχρι το 2028, η BASF θα διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 30 νέα προϊόντα με μέγιστο δυναμικό πωλήσεων που υπερβαίνει τα 6 δις ευρώ. Αυτά περιλαμβάνουν οκτώ ενεργά συστατικά, καθώς και μοναδικά χαρακτηριστικά και σπόρους υψηλής απόδοσης σε υβριδικό σιτάρι, σόγια, κράμβη, βαμβάκι και κηπευτικά. Η BASF οδηγεί ενεργά την προσφορά της για τους αγρότες και τη γεωργική βιομηχανία στην κατεύθυνση των βιώσιμων λύσεων, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε όλες τις επιχειρηματικές και επενδυτικές της αποφάσεις. «Τα κριτήρια βιωσιμότητας αποτελούν θεμέλιο σε ολόκληρη τη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξής μας για την αναγνώριση και περαιτέρω ανάπτυξη των χημικών εκείνων ενώσεων που θα ωφελήσουν τόσο τους αγρότες όσο και το περιβάλλον», δήλωσε ο Peter Eckes, Πρόεδρος της Έρευνας Βιοεπιστημών (Bioscience Research) στην BASF.

Ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών

Ο Vincent Gros, Πρόεδρος του τμήματος Agricultural Solutions της BASF, δήλωσε: «Με τη στρατηγική μας ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο που βάζει την επιχείρηση του αγρότη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Οι αγρότες καλλιεργούν έναν συνδυασμό διαφορετικών καρπών με διαφορετικούς κύκλους ανάπτυξης και απαιτήσεις καλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό, επικεντρωνόμαστε σε επιλεγμένους συνδυασμούς καλλιεργειών, γνωστούς ως συστήματα καλλιεργειών, όπου παρέχουμε την επικρατούσα προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τους πελάτες μας στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα και την πίεση από τις ασθένειες των καλλιεργειών, καθώς και να τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις».

Στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η στρατηγική που ανακοίνωσε η BASF θα ενισχύσει τη στενή σχέση με τους πελάτες μας, χάρη στις κοινές λύσεις μας με κινητήριο δύναμη την καινοτομία. Τα προϊόντα Provisia®, Revysol®, Tessior® και Fibermax®, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσουν τα πρότυπα βιωσιμότητας. Επιπλέον, χάρη στη νέα προσφορά μας σε σπόρους λαχανικών και βαμβακιού, καθώς και σε ψηφιακές λύσεις, προωθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις της αγοράς του Νότου. Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε επικερδώς, ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις», δήλωσε ο Alberto Ancora, Αντιπρόεδρος της Agricultural Solutions για τη Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Μετά την επιτυχή ενσωμάτωση των επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από την Bayer σε λιγότερο από ένα έτος, η BASF μπορεί πλέον να εξυπηρετεί αγρότες με συνδεδεμένο χαρτοφυλάκιο γεωργικών λύσεων από σπόρους, χαρακτηριστικά και προστασία καλλιεργειών έως ψηφιακές λύσεις. Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες γεωργικών λύσεων παγκοσμίως, η BASF εστιάζει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες στρατηγικές κατηγορίες πελατών και τα συστήματα καλλιεργειών τους: σόγια, αραβόσιτο και βαμβάκι στην Αμερική, σιτάρι, κράμβη (ελαιοκράμβη) και ηλίανθους στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, ρύζι στην Ασία και οπωροκηπευτικά παγκοσμίως. Συνολικά, αυτές οι καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση το 70% της παγκόσμιας αγοράς.

Η BASF θα δημιουργήσει νέες ροές εσόδων από τις ψηφιακές λύσεις στη γεωργία. Με βάση την πρωτοποριακή ψηφιακή τεχνογνωσία της στη γεωργία, καθώς και την ισχυρή δέσμευσή της σε συνεταιρικές σχέσεις, η εταιρεία θα παρέχει ψηφιακές λύσεις που προσθέτουν αξία στον τρόπο που οι αγρότες χρησιμοποιούν τα προϊόντα της BASF, που διαχειρίζονται τα αγροκτήματά τους, που έχουν πρόσβαση σε προϊόντα ή υπηρεσίες και που τα αγοράζουν. Επιπλέον, η BASF θα εφαρμόσει τεχνολογίες ακριβείας και ψηφιοποίηση, προκειμένου να εκμεταλλευτεί μελλοντικές ευκαιρίες καινοτομίας στη γεωργία. Αυτό περιλαμβάνει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο αποτέλεσμα.

Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις και ΚΠΤΦ (EBIT) προ ειδικών στοιχείων στο πρώτο εξάμηνο του 2019

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, το τμήμα Agricultural Solutions αύξησε τις πωλήσεις σε 4,4 δις ευρώ, δηλαδή κατά 38% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό οφειλόταν κυρίως στις επιδράσεις χαρτοφυλακίου από την εξαγορά επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων από την Bayer τον Αύγουστο 2018. Τα ΚΠΤΦ προ ειδικών στοιχείων της Agricultural Solutions αυξήθηκαν κατά 23% σε 861 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, κυρίως λόγω της συμβολής των εξαγορασμένων επιχειρήσεων.

 

 

 

Σχετικά με το Τμήμα Agricultural Solutions της BASF

Με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού, ο κόσμος εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε και να προάγουμε βιώσιμη γεωργία και υγιή περιβάλλοντα. Σε συνεργασία με αγρότες, γεωργικούς επαγγελματίες, ειδικούς διαχείρισης εχθρών και ασθενειών και άλλους, ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε να γίνει αυτό δυνατό. Για αυτόν το λόγο, επενδύουμε σε ένα ισχυρό σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σπόρων και γενετικών χαρακτηριστικών, χημικής και βιολογικής προστασίας καλλιεργειών, διαχείρισης του εδάφους, υγείας των φυτών, ελέγχου παρασίτων και ψηφιακής γεωργίας. Με ομάδες εμπειρογνωμόνων στο εργαστήριο, στο χωράφι, στο γραφείο και στην παραγωγή, συνδυάζουμε την καινοτόμο σκέψη με την πρακτική δράση, προκειμένου να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές ιδέες που λειτουργούν για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2018, το τμήμα μας πραγματοποίησε πωλήσεις 6,2 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα www.agriculture.basf.com ή τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 Σχετικά με την BASF

Στην BASF δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 122.000 εργαζόμενοι του Ομίλου BASF εργάζονται για να συμβάλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους τομείς και χώρες του κόσμου. Το χαρτοφυλάκιό μας διαρθρώνεται σε έξι τμήματα: χημικά, υλικά, βιομηχανικές λύσεις, τεχνολογίες επιφανειών, διατροφή και φροντίδα, και γεωργικές λύσεις. Το 2018 η BASF πραγματοποίησε πωλήσεις περίπου 63 δις ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της BASF πραγματοποιείται στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης (BAS) και ως αμερικανικά αποθετήρια μετοχών (American Depositary Receipts) (BASFY) στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον ιστότοπο www.basf.com.

P-19-330

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

Last Update 10 Οκτωβρίου 2019