Business & Financial News  |  27 Ιουνίου 2019
Νέα & Δελτία τύπου

Η BASF αναδιαμορφώνει την οργάνωση της

  • Brudermüller: «Οι πελάτες θα πρέπει να βιώσουν μία νέα BASF»
  • Απλούστερες δομές, απλοποιημένες διαδικασίες
  • Μείωση 6.000 θέσεων παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2021

Με μια οργανωτική επανευθυγράμμιση, η BASF δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της και να έχει μια πιο κερδοφόρα ανάπτυξη. Η BASF προβαίνει σε εξορθολογισμό της διοίκησής της, ενισχύοντας τους ρόλους των υπηρεσιών και των περιφερειών και απλουστεύοντας τις διαδικασίες και τις λειτουργίες. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναμένει εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ, ως μέρος του τρέχοντος προγράμματος αριστείας, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει κατά 2 δισ. ευρώ σε κέρδη ετησίως από το τέλος του 2021 και μετά.

 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της στρατηγικής, η BASF αναμένει μείωση συνολικά περίπου 6.000 θέσεων παγκοσμίως έως το τέλος του 2021. Η μείωση αυτή προκύπτει από την απλούστευση της οργάνωσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και τις υπηρεσίες καθώς και στα τμήματα λειτουργίας. Επιπλέον, οι κεντρικές δομές εξορθολογίζονται στο πλαίσιο των αναθεωρημένων αλλαγών του χαρτοφυλακίου. Η BASF θα συνεχίσει να χρειάζεται επιπλέον εργαζόμενους σε τομείς όπως η παραγωγή ή η ψηφιοποίηση, ανάλογα με τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 

«Θα αναδιαρθρώσουμε τον οργανισμό με σαφή προσανατολισμό στην αξιοποίηση των συνεργειών, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την ευελιξία και τη δημιουργικότητα», δήλωσε ο Δρ. Martin Brudermüller, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASF. «Θέλουμε οι πελάτες μας να βιώσουν μια νέα BASF. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ζήσουμε τη νέα BASF. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την οργάνωσή μας για να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίσουμε την επιτυχία των πελατών μας, θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα έχουμε κερδοφόρα αποτελέσματα ως εταιρεία".

 

Ένας σαφής διαχωρισμός της διεύθυνσης και της διακυβέρνησης από τις υπηρεσίες

Τα τμήματα λειτουργίας, οι μονάδες εξυπηρέτησης και οι περιοχές που επικεντρώνονται στους πελάτες, καθώς και ένα λιτό Επιχειρηματικό Κέντρο είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της νέας οργάνωσης της BASF. Το Επιχειρηματικό Κέντρο θα αποτελείται από λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους και θα υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών της BASF στο να κατευθύνει την εταιρεία στο σύνολό της. Αυτό περιλαμβάνει κεντρικές ευθύνες, μεταξύ άλλων στους τομείς της στρατηγικής, της χρηματοδότησης, των νομικών υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και των επικοινωνιών.

 

Επιπλέον, περίπου 29.000 εργαζόμενοι θα εργάζονται σε δια-λειτουργικές μονάδες εξυπηρέτησης. Οι μονάδες "Global Engineering Services (Παγκόσμιες Τεχνικές Υπηρεσίες)" και "Global Digital Services (Παγκόσμιες Ψηφιακές Υπηρεσίες)" θα προσφέρουν στο μέλλον τις υπηρεσίες τους είτε για μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής είτε σε παγκόσμιο επίπεδο για επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου της BASF, η μονάδα "Global Procurement (Παγκόσμιες Προμήθειες)" θα κάνει τις προμήθειες ακόμη πιο αποτελεσματικές. H μονάδα "Global Business Services (Παγκόσμιες Επιχειρηματικές Υπηρεσίες)" θα ιδρυθεί πρόσφατα και θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο περίπου 8.000 υπαλλήλων που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Θα υποστηρίξει τις επιχειρησιακές μονάδες με υπηρεσίες, μεταξύ άλλων από τους τομείς των χρημοτοοικονομικών, του ανθρώπινου δυναμικού, της επικοινωνίας και της αλυσίδας εφοδιασμού. Επικεφαλής της μονάδας "Global Business Services" θα είναι ο Marc Ehrhardt, επί του παρόντος επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών.

 

Ισχυροποιείται ο ρόλος των περιφερειών και των χωρών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την BASF σε τοπικό επίπεδο και υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών μονάδων με τοπική εγγύτητα στους πελάτες.

Οι πρώτες αλλαγές θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

Ludwigshafen: Πρόωρες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας

Εν όψει των τρεχουσών αλλαγών και των περαιτέρω αλλαγών που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2021, η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αποφάσισαν από κοινού να προχωρήσουν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία για τις εγκαταστάσεις για την BASF SE. Η ισχύουσα συμφωνία για τις εγκαταστάσεις ισχύει έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Στόχος είναι να υπογραφεί νέα συμφωνία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 122.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις περίπου €63 δισεκατομμυρίων το 2018. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

 

 

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
Last Update 27 Ιουνίου 2019