Business & Financial News  |  4 Μαρτίου 2021
Νέα & Δελτία τύπου

Η BASF ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη προϊόντων για μια πιο βιώσιμη γεωργία

  • Οι παραγωγοί, το περιβάλλον και η κοινωνία θα επωφεληθούν από τη συνεχόμενη έρευνα και ανάπτυξη
  • Σπόροι, προϊόντα φυτοπροστασίας και ψηφιακές υπηρεσίες για πιο βιώσιμες γεωργικές λύσεις
  • Επιβεβαιώθηκε το μέγιστο δυναμικό πωλήσεων ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ

 

Η BASF ενισχύει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων γεωργικών λύσεων, βοηθώντας τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών για μία πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Την επόμενη δεκαετία, δρομολογείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν τον στόχο της εταιρείας να αυξήσει ετησίως το μερίδιό των γεωργικών λύσεων με σημαντική συμβολή στη βιωσιμότητα κατά 7%. Έως το 2030, περισσότερα από 30 μεγάλα projects έρευνας και ανάπτυξης θα συμπληρώσουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της BASF που περιλαμβάνει σπόρους και επένδυση σπόρων, χημικές και βιολογικές λύσεις φυτοπροστασίας καθώς και ψηφιακά εργαλεία. Αυτό οδηγεί σε προσδοκώμενες μέγιστες πωλήσεις ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2020, η BASF διέθεσε 840 εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη για το τμήμα Agricultural Solutions, ποσό που αντιστοιχεί στο 11% περίπου των πωλήσεων του αντίστοιχου τομέα. Το 2021, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε ανάπτυξη γεωργικών καινοτομιών σε υψηλό επίπεδο.

«Η BASF ενισχύει την καινοτομία για μια πιο βιώσιμη γεωργία. Επιπλέον, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, που συνδυάζουν αποτελεσματικά προϊόντα, νέες τεχνολογίες και υψηλές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών και στα διαφορετικά συστήματα καλλιέργειάς τους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Vincent Gros, Πρόεδρος του Τμήματος Agricultural Solutions της BASF. Η BASF έχει δεσμευτεί σε φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στο αγροτικό κλάδο έως το 2030. Εκτός από την αύξηση του ετήσιου μεριδίου πωλήσεων βιώσιμων γεωργικών λύσεων, θα υπάρξει υποστήριξη των παραγωγών με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30% ανά τόνο παραγόμενης καλλιέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία επιδιώκει να εφαρμόσει τις ψηφιακές τεχνολογίες σε περισσότερα από 400 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης σωρευτικά έως το 2030, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή χρήση των προϊόντων της. Η BASF παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη λύσεων που οδηγούν στη βελτίωση του συστήματος παραγωγής τροφίμων. «Η βιωσιμότητα αποτελεί τη βάση σε ολόκληρη τη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τις καινοτομίες μας, οι οποίες υποστηρίζουν τους παραγωγούς για καλύτερες και υψηλότερες αποδόσεις, διατηρώντας τους φυσικούς πόρους», τόνισε ο Gros.

 

Ολοκληρωμένες λύσεις για μία γεωργία φιλική προς το περιβάλλον

Μέχρι το 2050 οι παραγωγοί θα πρέπει να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες περίπου 9,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, γεγονός που απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητας κατά 50%. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Η εταιρεία ενισχύει τις ψηφιακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με το προσφερόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της και αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στους παραγωγούς να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Το Νοέμβριο του 2020, η BASF και η Bosch υπέγραψαν συμφωνία κοινής επιχείρησης (joint venture)  με αντικείμενο τη μελλοντική διάθεση στην αγορά και την εμπορία λύσεων ψηφιακής γεωργίας, από μία πηγή. Μέσω της κοινής αυτής επιχείρησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση των σχετικών αντιμονοπωλιακών αρχών, τη φετινή χρονιά οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να εισάγουν τη λύση Smart Spraying. Η νέα τεχνολογία αναγνωρίζει τα ζιζάνια και επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, η οποία μεγιστοποιεί την παραγωγική χρήση γης και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μειώνοντας τον όγκο των εφαρμοζόμενων ζιζανιοκτόνων. Επιπρόσθετα, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο βάσει των αποτελεσμάτων του ψηφιακού εργαλείου xarvio® HEALTHY FIELDS προσφέρει στους παραγωγούς μια προσαρμοσμένη, βελτιστοποιημένη στρατηγική φυτοπροστασίας, βασισμένη στην εποχικότητα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουν τις συμφωνημένες προβλέψεις απόδοσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία απαντά στις σύγχρονες γεωργικές προκλήσεις, τις απαιτήσεις της κοινωνίας και στα σχέδια πολιτικής δράσης, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη γεωργία.

 

Κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο

Για να κατευθύνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της προς ακόμη πιο βιώσιμες λύσεις, η BASF εφαρμόζει, στα πρώτα στάδια της έρευνας και ανάπτυξης, τη μέθοδο Sustainable Solution Steering, η οποία είναι μοναδική στον κλάδο και έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα. «Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την Έρευνα & Ανάπτυξη στη γεωργία έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Εφαρμόζουμε με επιτυχία τις βιώσιμες καινοτομίες, εστιάζοντας εξίσου στις μελλοντικές ανάγκες των παραγωγών, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Peter Eckes, πρόεδρος της Έρευνας Βιοεπιστημών στην BASF.

Το προηγμένο χαρτοφυλάκιο εντομοκτόνων της εταιρείας αποτελεί ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της μεθόδου Sustainable Solution Steering. Προσφέρει λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Η δραστική ουσία Axalion™ που αναπτύχθηκε από την BASF και βρίσκεται εν αναμονή της κανονιστικής έγκρισης κυκλοφορίας, είναι η τελευταία καινοτομία της εταιρείας σε εντομοκτόνα σε αυτό το πλαίσιο. Με το νέο τρόπο δράσης, βοηθά τους παραγωγούς να προστατεύουν τις σοδιές τους χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά το έδαφος, τους υδρόβιους οργανισμούς ή τα πτηνά. Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της ετικέτας, τα προϊόντα με βάση το Axalion δεν θα έχουν αντίκτυπο στα ωφέλιμα έντομα. Η νέα σύνθεση αποτελεί επίσης βασικό εργαλείο για την πρόληψη της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα. Άλλα παραδείγματα από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνουν προϊόντα με βάση το Inscalis® που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, προσαρμοσμένα ανά περιοχή, για τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και την Ασία, καθώς και οι πρώτες εγκρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο της Broflanilide στη Νότια Αμερική και την Ασία.

Νέες ποικιλίες σπόρων από την BASF βοηθούν τους παραγωγούς να παράγουν υγιεινά τρόφιμα με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι τελευταίες ποικιλίες σπόρων σπανακιού είναι ανθεκτικές στον περονόσπορο, μία από τις πιο καταστροφικές ασθένειες της καλλιέργειας. Αποτρέπουν την απώλεια των καλλιεργειών, καλύπτουν όλες τις καλλιεργητικές περιόδους και διαθέτουν σημαντικό μερίδιο αγοράς σε φρέσκο βιολογικό σπανάκι. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τους καλλιεργητές, τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές. Η BASF επενδύει, επίσης, στην έρευνα για τα συστήματα καλλιέργειας εσωτερικών χώρων, όπως η καλλιέργεια μαρουλιού με υδροπονικά συστήματα. Αυτά απαιτούν λιγότερη γη, εξοικονομούν νερό σε σύγκριση με την παραδοσιακή καλλιέργεια σε υπαίθριες εκτάσεις και μειώνουν την ανάγκη για συμβατική φυτοπροστασία. Η τεχνολογία εσωτερικών χώρων επιτρέπει την καλλιέργεια μαρουλιού σε κάθε σημείο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση κι έτσι βοηθά την παραγωγή πλησιέστερα στον εκάστοτε καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την καινοτομία της BASF στη γεωργία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.AgInnovation.basf.com.

 

Sustainable Solution Steering

Η BASF ανέπτυξε τη μέθοδο Sustainable Solution Steering για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του χαρτοφυλακίου της. Αυτή η προαιρετική αξιολόγηση είναι μοναδική στη χημική βιομηχανία και ελέγχεται από ανεξάρτητους φορείς. Μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2020, η εταιρεία διεξήγαγε αναλύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για το 98,4% του σχετικού χαρτοφυλακίου της με περισσότερες από 57.000 συγκεκριμένες εφαρμογές προϊόντων. Η ταξινόμηση των προϊόντων, που γίνεται με πλήρη διαφάνεια, επιτρέπει στη BASF να βελτιώνει συστηματικά τα προϊόντα της και να καθιστά όλο το χαρτοφυλάκιό της πιο βιώσιμο. Τα προϊόντα που συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας είναι τα Accelerators. Οι πωλήσεις προϊόντων Accelerators του Ομίλου BASF αναμένεται να ανέλθουν στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025. Το τμήμα Agricultural Solutions της BASF αξιολογεί επίσης ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με σαφώς καθορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας. Με την ενοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας, τα οποία είναι πρωτοποριακά για τον κλάδο και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης, το τμήμα Agricultural Solutions κατευθύνει την έρευνα και την ανάπτυξη προς ένα συνεχώς πιο βιώσιμο χαρτοφυλάκιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Sustainable Solution Steering της BASF μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Σχετικά με το Τμήμα Agricultural Solutions της BASF

Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον. Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τους αγρότες, τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, τους ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και άλλους. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει σπόρους και γενετικά χαρακτηριστικά, χημική και βιολογική φυτοπροστασία, διαχείριση εδάφους, φυτοϋγεία, αντιμετώπιση παρασίτων και ψηφιακή γεωργία. Με μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο, το χωράφι, τα γραφεία και την παραγωγή, συνδυάζουμε καινοτόμο σκέψη και πρακτική δράση ώστε να παρέχουμε ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη – για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2020, ο τομέας μας κατέγραψε πωλήσεις €7,7 δισεκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agriculture.basf.com  ή ένα από τα κανάλια μας στα social media.

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
Sustainable Agricultural Innovations
Η BASF ενισχύει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων γεωργικών λύσεων, βοηθώντας τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών για μία πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.
By 2030, more than 30 major R&D projects will complement BASF’s connected offer of seeds and seed treatment products, chemical and biological solutions, as well as digital services.
Έως το 2030, περισσότερες από 30 μεγάλα projects έρευνας και ανάπτυξης θα συμπληρώσουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της BASF που περιλαμβάνει σπόρους και επένδυση σπόρων, για χημικές και βιολογικές λύσεις φυτοπροστασίας, καθώς και ψηφιακά εργαλεία. 
Last Update 4 Μαρτίου 2021