Business & Financial News  |  26 Μαρτίου 2021
Νέα & Δελτία τύπου

Η BASF παρουσιάζει τον οδικό χάρτη προς την κλιματική ουδετερότητα

 

  • Στόχος οι καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 20501
  • Σημαντική μείωση 25% των εκπομπών CO2 ήδη από το 2030
  • Σχεδιασμός επενδύσεων ύψους 4 δις € έως το 2030

 

Η BASF θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους στην πορεία της προς την κλιματική ουδετερότητα και επιθυμεί να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Με βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών CO2, η εταιρεία αυξάνει επίσης σημαντικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για το 2030 σχετικά με τη μειώση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: η BASF επιθυμεί πλέον να μειώσει τις εκπομπές της σε αέρια θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 25% σε σχέση με το 2018 και να το επιτύχει παρά τη στοχευμένη ανάπτυξη και την κατασκευή των νέων μεγάλων εγκαταστάσεων παραγωγής Verbund στη Νότια Κίνα. Εκτός από τις συνέπειες της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, αυτό σημαίνει περικοπή στο μισό των εκπομπών CO2 της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Συνολικά, η BASF σχεδιάζει να επενδύσει ένα ποσό ύψους 1 δις € έως το 2025 προκειμένου να επιτύχει τον νέο κλιματικό της στόχο και άλλα 2 με 3 δις € έως το 2030.

Το 2018, οι εκπομπές του Ομίλου BASF σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 21,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ισοδύναμων CO2. Το 1990 αυτός ο αριθμός ήταν σχεδόν διπλάσιος. Ο νέος στόχος για τις εκπομπές του 2030 επιδιώκει μια μείωση περίπου 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ποσοστό που υπερβαίνει το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση κατά 55%. “Οι νέοι κλιματικοί στόχοι υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητά μας και τη δέσμευση της BASF ως προς τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα και πρέπει να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες και την γκάμα των προϊόντων μας. Οφείλουμε να επιταχύνουμε αυτόν το μετασχηματισμό άμεσα. Αρχικά θα επικεντρωθούμε στα πρώτα βήματα αυτής της διαδρομής και όχι στα τελευταία. Γι’ αυτό η BASF θα αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα επιταχύνουμε την ανάπτυξη και την εξάπλωση νέων διαδικασιών παραγωγής χημικών προϊόντων χωρίς την παραγωγή CO2. Με διαφάνεια και υπηρεσίες για τη συστηματική και σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της BASF σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, βοηθάμε τους πελάτες μας σε όλους τους τομείς να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους”, είπε ο Δρ. Martin Brudermüller, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASF SE.

Η BASF αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα με νέες τεχνολογίες

Στο επίκεντρο της μακροχρόνιας μετάβασης προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2050 βρίσκεται η χρήση νέων τεχνολογιών που θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα, όπως η αντικατάσταση του φυσικού αερίου με ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες αιχμής της BASF αναπτύσσονται σε συνεργασία με εταίρους της και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο. Η ευρεία εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί πλήρως μετά το 2030. Προκειμένου να επιταχύνει την αποφυγή εκπομπών CO2 πριν από αυτήν την ημερομηνία, η BASF συνεχίζει επίσης να εφαρμόζει συστηματικά διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης στα υπάρχοντα εργοστάσια παραγωγής. Εξάλλου, η BASF θα αρχίσει σταδιακά να στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να καλύψει τις ηλεκτρικές της ανάγκες και για το σκοπό αυτό προτίθεται να επενδύσει σε αιολικά πάρκα.

Μια από τις σημαντικότερες νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει αυτήν την εποχή η BASF είναι οι ηλεκτρικά θερμαινόμενες μονάδες ατμοπυρόλυσης για την παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων όπως το αιθυλένιο, το προπυλένιο και το βουταδιένιο. Αυτά τα χημικά προϊόντα αποτελούν δομικά στοιχεία για πολυάριθμες αλυσίδες αξίας και είναι απαραίτητα για τη χημική παραγωγή. Το υδρογόνο είναι μια ακόμη σημαντική πρώτη ύλη για πολλές διαδικασίες της χημικής παραγωγής. Για την παραγωγή υδρογόνου χωρίς την εκπομπή CO2, η BASF εφαρμόζει ταυτόχρονα δυο διαδικασίες: την ηλεκτρόλυση του νερού που διατίθεται στο εμπόριο και την πυρόλυση μεθανίου, για τις οποίες η BASF έχει αναπτύξει μια νέα τεχνολογία επεξεργασίας. Ένα άλλο σημαντικό μέσο αύξησης της ενεργειακής απόδοσης είναι η χρήση ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ατμού χωρίς CO2 από θερμικά απόβλητα. Στόχος της BASF είναι η συνεργασία με την Siemens Energy για τη σταδιακή ενίσχυση αυτής της τεχνολογίας σε βιομηχανικό επίπεδο και τη χρήση της για ανάκτηση θερμότητας σε ολόκληρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η BASF πιστεύει πως αυτή η μεταστροφή προς τις παραγωγικές διαδικασίες κλιματικής ουδετερότητας θα οδηγήσει την επόμενη δεκαετία σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις κύριες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση, που βρίσκεται στο Ludwigshafen. Περίπου από το 2035 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον όμιλο αναμένεται τουλάχιστον να τριπλασιαστεί σε σχέση με τη σημερινή ζήτηση.

“Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη και κατασκευή νέων εργοστασίων παραγωγής. Μια προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό της χημικής παραγωγής είναι η αξιόπιστη διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές. Προς το παρόν στη Γερμανία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό η BASF επιθυμεί να συμμετάσχει σε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας προκειμένου να καλύψει τη δική της ζήτηση. Οι συνθήκες του κανονιστικού πλαισίου είναι επίσης απαραίτητες έτσι ώστε αυτός ο μετασχηματισμός να είναι οικονομικά εφικτός”, πρόσθεσε ο Brudermüller.

Η BASF συμμετέχει σε πολλά εμβληματικά έργα

Εκτός από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε ανανεώσιμες ενέργειες, η BASF συμμετέχει σε πολλά εξειδικευμένα εμβληματικά έργα:

-         Μαζί με τις SABIC και Linde, η BASF εργάζεται για τη δημιουργία μιας πιλοτικής καμίνου για την μονάδας ατμοπυρόλυσης που θα είναι πρώτη στον κόσμο ηλεκτρικά θερμαινόμενη. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μονάδες ατμοπυρόλυσης, αυτή θα επιτρέπει την παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων με σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2. Αν εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, η έναρξη του πιλοτικού έργου προγραμματίζεται για το 2023.

-         Η BASF αναπτύσσει τεχνολογία πυρόλυσης μεθανίου για την παραγωγή υδρογόνου χωρίς εκπομπές CO2 από φυσικό αέριο. Σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες παραγωγής υδρογόνου χωρίς εκπομπές, η πυρόλυση μεθανίου απαιτεί μόνο το ένα πέμπτο περίπου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Ludwigshafen έχει κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία ένας πιλοτικός αντιδραστήρας. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας.

-         Σε συνεργασία με την Siemens Energy, η BASF αυτή τη στιγμή διερευνά τις δυνατότητες κατασκευής ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης νερού PEM (μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίου) με δυναμικότητα 50 MW, για την παραγωγή υδρογόνου χωρίς εκπομπές CO2 από νερό και ηλεκτρική ενέργεια, στις εγκαταστάσεις του Ludwigshafen. Αυτό το υδρογόνο χωρίς εκπομπές CO2 βασικά θα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο Verbund αλλά σε περιορισμένο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να υποστηρίξει την έναρξη της αγοράς κινητικότητας στη μητροπολιτική περιοχή Rhine-Neckar.

-         Στο εργοστάσιο της Αμβέρσας (Antwerp) στο Βέλγιο, η BASF σχεδιάζει να επενδύσει σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα. Μαζί με άλλους εταίρους της κοινοπραξίας Antwerp@C, αυτή η προοπτική δημιουργεί τη δυνατότητα αποφυγής περισσότερων από 1 εκατομμύρια μετρικών τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο από την παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων. Η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται το 2022.

Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να διατηρηθεί

Η BASF έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 επειδή η εταιρεία έχει πεισθεί για την μακροχρόνια στρατηγική αναγκαιότητα καθώς επίσης και για την τεχνική δυνατότητα επίτευξης αυτού του στόχου. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικές για τα σημερινά δεδομένα. Επειδή η αντικατάσταση των υφιστάμενων πολύ αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής με νέα εργοστάσια απαιτεί τεράστια κεφάλαια, η BASF προσπαθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα όπως το IPCEI (σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος).

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι, τελικά, όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα συνεργαστούν για να επιτύχει οικονομικά αυτός ο μετασχηματισμός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια. Αυτό σημαίνει πως οι καταναλωτές θα πρέπει να αποδεχθούν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα που παράγονται χωρίς εκπομπές CO2 σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας προκειμένου να αντισταθμιστεί το υψηλότερο λειτουργικό κόστος και οι επιπλέον επενδύσεις. Η επιτυχία αυτού του προγράμματος απαιτεί μια νέα συνεργασία μεταξύ του τομέα της βιομηχανίας και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής έτσι ώστε να θεσπιστούν θετικοί κανονισμοί προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και να διατηρηθεί η διεθνής μας ανταγωνιστικότητα”, είπε ο Brudermüller.

Λάβετε τα τελευταία δελτία τύπου της BASF μέσω ειδοποίησης (push) στο κινητό σας.

Εγγραφείτε στην υπηρεσία μας στο basf.com/pushnews.

 

1 Με βάση το Πεδίο 1 και το Πεδίο 2 εκπομπών του Ομίλου BASF· τα άλλα αέρια θερμοκηπίου μετατρέπονται σε ισοδύναμα CO2 σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αερίων Θερμοκηπίου.

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Χημικά, Υλικά, Βιομηχανικές Λύσεις, Τεχνολογίες Επιφανειών, Διατροφή & Φροντίδα και Γεωργικές Λύσεις (Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions). Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης (BAS) και στα αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (American Depositary Receipts/BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.basf.com.

 

P-21-166

 

 

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

BASF’s Verbund site in Ludwigshafen, Germany

Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

BASF’s Verbund site in Ludwigshafen, Germany

Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

Last Update 26 Μαρτίου 2021