Trade News  |  15 Απριλίου 2021
Νέα & Δελτία τύπου

Οι πλαστικοποιητές για τον κλάδο του PVC διατίθενται τώρα έχοντας σαν βάση ανανεώσιμες και χημικώς ανακυκλωμένες πρώτες ύλες

  • Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ορυκτών πόρων και μείωση των εκπομπών CO2
  • Συμβάλλουν στην ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων και στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών
  • Ίδια χαρακτηριστικά και τεχνικές ιδιότητες με τους συμβατικούς πλαστικοποιητές, ώστε οι πελάτες να μπορούν να προσαρμόζουν εύκολα την παραγωγή τους ή να παράγουν «ειδικές σειρές»  υπαρχόντων προϊόντων

Η BASF προσφέρει πλαστικοποιητές που έχουν σαν βάση τις κυκλικές πρώτες ύλες, συμπληρώνοντας έτσι την γκάμα της. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή της αλυσίδας, χρησιμοποιούνται είτε ανανεώσιμες είτε χημικώς ανακυκλωμένες πρώτες ύλες αντί για ορυκτοί πόροι. Οι εναλλακτικές πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται στα προϊόντα πώλησης σύμφωνα με μια προσέγγιση ισοζυγίου μάζας.

Πλαστικοποιητές με βάση ανανεώσιμες πρώτες ύλες και σύμφωνα με το σύστημα ισοζυγίου βιομάζας (BioMass Balance)

Η BASF παρουσιάζει τους εξής πλαστικοποιητές που παράγονται σύμφωνα με το σύστημα ισοζυγίου βιομάζας (BioMass Balance ή BMB) με βάση ανανεώσιμες πρώτες ύλες: Hexamoll® DINCH BMB, Palatinol® N BMB, Palatinol® 10-P BMB και Plastomoll® DOA BMB. Αντί για τη χρήση ορυκτών πόρων, χρησιμοποιείται η απαιτούμενη ποσότητα βιο-νάφθας ή βιοαερίου. Αυτά τα υλικά προέρχονται από οργανικά απορρίμματα ή φυτικά έλαια. Οι πλαστικοποιητές ισοζυγίου βιομάζας έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από τους συμβατικούς και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ορυκτών πόρων. Η προσέγγιση ισοζυγίου μάζας της BASF και οι πλαστικοποιητές BMB διαθέτουν πιστοποίηση REDcert2.

Πλαστικοποιητής CcycledTM με βάση χημικώς ανακυκλωμένες πρώτες ύλες

Το Hexamoll® DINCH CcycledTM αποτελεί τον αξιόπιστο μη φθαλικό πλαστικοποιητή της BASF που παράγεται με βάση πρώτες ύλες που έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της χημικής ανακύκλωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή της παρασκευής, η BASF χρησιμοποιεί έλαιο πυρόλυσης που λαμβάνεται από μη ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα αντί για ορυκτούς πόρους, στην αρχή της αλυσίδας αξίας. Το έλαιο παρέχεται από συνεργάτες του προγράμματος ChemCycling™ της BASF. Η κατανομή του στα προϊόντα CcycledTM που θα διατεθούν στην αγορά γίνεται επίσης με τη χρήση ενός ανεξάρτητα πιστοποιημένου συστήματος ισοζυγίου μάζας. Τα προϊόντα που προκύπτουν συμβάλλουν στην ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Συμβολή στην κυκλική οικονομία

«Η προσέγγιση ισοζυγίου μάζας μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε ανανεώσιμες και ανακυκλωμένες πρώτες ύλες μαζί με ορυκτές πρώτες ύλες στο υφιστάμενο αποτελεσματικό δίκτυο παραγωγής μας και να τις κατανέμουμε σε συγκεκριμένα προϊόντα», εξηγεί η Diana Brunnenkant, επικεφαλής μάρκετινγκ πλαστικοποιητών EMEA (Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας). «Η αρχή είναι παρόμοια με εκείνη της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι το ποσοστό της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο αυξάνεται λόγω της απόφασής τους να την αγοράσουν. Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν στα σπίτια τους δεν παρήχθη μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

«Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα που παράγονται με αποδοτική χρήση των πόρων», λέει ο Δρ. Matthias Pfeiffer, επικεφαλής τεχνικού μάρκετινγκ πλαστικοποιητών EMEA. «Με αυτά τα προϊόντα προσφέρουμε μια πιο βιώσιμη λύση και κάνουμε άλλο ένα βήμα προς την κυκλική οικονομία».

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη μετατροπή της παραγωγής βάσει των νέων πλαστικοποιητών ή για τη παραγωγή ειδικών σειρών. Χάρη στα κοινά χαρακτηριστικά και τις κοινές τεχνικές ιδιότητες τους με τους συμβατικούς πλαστικοποιητές, δεν απαιτείται πρόσθετη δειγματοληψία ή επιπλέον δοκιμές. Ταυτόχρονα, η μεταφορά και η αποθήκευση τους μπορεί να γίνεται μαζί με τους συμβατικούς πλαστικοποιητές.

Οι νέοι πλαστικοποιητές μπορούν να  χρησιμοποιούνται σε πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, όπως σε μεμβράνες, στη μόνωση καλωδίων και αγωγών, σε επιχρίσματα, στην επίστρωση δαπέδων, σε σωλήνες και προφίλ. Αποτελούν επίσης ουσιαστικό μέρος των ευαίσθητων εφαρμογών, όπως παιχνίδια, ιατρικά προϊόντα, αθλητικό εξοπλισμό καθώς και στη συσκευασία τροφίμων. Προσφέρουν ευελιξία στα προϊόντα PVC και ταυτόχρονα προστασία από τις συνέπειες των καιρικών συνθηκών και της θερμοκρασίας, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της λειτουργικότητας των προϊόντων.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους νέους πλαστικοποιητές.

Διαβάστε περισσότερα για την Προσέγγιση Ισοζυγίου Βιομάζας και το Πρόγραμμα ChemCyclingTM.

 

Σχετικά με τον τομέα Πετροχημικών της BASF

Ο τομέας Πετροχημικών αποτελεί το αρχικό στάδιο για τις αλυσίδες αξίας της BASF που βασίζονται στα πετροχημικά σε παγκόσμια κλίμακα. Διαθέτουμε μια βάση πολύ ανταγωνιστικών προϊόντων με τις καλύτερες τεχνολογίες της αγοράς και αποτελούμε σημείο αναφοράς σε θέματα ασφάλειας, βιωσιμότητας, επιχειρησιακής αριστείας και ανταγωνιστικότητας κόστους. Με έξι κέντρα Verbund και αρκετά μεγάλα κέντρα παραγωγής, είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και παρόντες στις μεγαλύτερες αγορές χημικών σε όλον τον κόσμο. Ο τομέας παρέχει μια ποικιλία αλυσίδων αξίας σε όλη την εταιρεία και σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών πελατών που παράγουν χημικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τοποθετώντας έτσι τους πελάτες μας στο κέντρο κάθε διαδικασίας μας και συμβάλλοντας στην αύξηση του οργανικού όγκου της BASF. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει προϊόντα πυρόλυσης, βιομηχανικά αέρια, ακρυλικά, υπεραπορροφητικά πολυμερή, αφρώδη στυρένια, αλκυλενικά οξείδια, γλυκόλες, αλκοόλες, διαλύτες και πλαστικοποιητές. Το 2020, ο τομέας Πετροχημικών κατέγραψε πωλήσεις προς τρίτους ύψους περίπου 5,4 δις Ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.petrochemicals.basf.com.

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

 

 

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
Last Update 15 Απριλίου 2021