Business & Financial News  |  28 Μαρτίου 2022
Νέα & Δελτία τύπου

Η BASF επιβεβαιώνει τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της και λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα της

  • 25 τοις εκατό μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2030 σε σύγκριση με το 2018 και στόχος μηδενικού ισοζυγίου έως το 20501
  • Το 100 τοις εκατό της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας της BASF το 2021 πρόκειται να ληφθεί από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030
  • Η BASF είναι έτοιμη να προσφέρει τα πρώτα προϊόντα μηδενικού ισοζυγίου και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στους πελάτες της

Έναν χρόνο μετά την αρχική της ανακοίνωση, η BASF επιβεβαίωσε τους φιλόδοξους στόχους της για την προστασία του κλίματος. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τους επενδυτές και τους οικονομικούς αναλυτές σχετικά με τον ενεργειακό μετασχηματισμό της, η BASF επιβεβαίωσε ότι, έως το 2030, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 25 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2018 και διατηρεί τον στόχο της για εκπομπές μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα  σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Στην πορεία της για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών σε 16,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους έως το 2030, η BASF δημοσιεύει μια ετήσια πρόβλεψη εκπομπών CO2 για τον Όμιλο BASF ως μέρος των προβλέψεων της, με μία απόκλιση συν ή πλην 0,5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων.

«Ο καταστροφικός πόλεμος που μαίνεται στην Ευρώπη έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την οικονομία. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση της εποχής μας, την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Δρ. Martin Brudermüller, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της BASF SE. «Στη BASF, εντατικοποιούμε τις προσπάθειες μας για την υλοποίηση πολλών έργων με στόχο την περαιτέρω σημαντική μείωση των εκπομπών μας σε CO2 και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για την προστασία του κλίματος. Επίσης, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές πρώτων υλών και λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα μας. Με αυτόν τον τρόπο, προωθούμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό μας και στηρίζουμε τους πελάτες ώστε να μειώσουν τις εκπομπές στα χαρτοφυλάκια των προϊόντων τους», πρόσθεσε.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μια βασική κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών

Το 2021, η BASF μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 3 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2020, παρά τους σημαντικά υψηλότερους όγκους παραγωγής. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσει την κύρια κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών έως το 2025. Το 2021, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 16 τοις εκατό της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας του Ομίλου BASF. Έως το 2030, η εταιρεία προβλέπει ότι το 100 τοις εκατό της παγκόσμιας ζήτησης της ενέργειας που υπήρξε το 2021 θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Για να καλύψει τις ανάγκες της για ανανεώσιμη ενέργεια, η BASF ακολουθεί μια στρατηγική κατασκευής και αγοράς, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και την αγορά πράσινης ενέργειας από τρίτους. Το 2021, η BASF αγόρασε ένα μερίδιο στο αιολικό πάρκο Vattenfall Hollandse Kust Zuid (HKZ). Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα είναι το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1,5 γιγαβάτ. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2023. Επιπλέον, η BASF έχει υπογράψει 25ετείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ENGIE και την Ørsted για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες αιολικές και ηλιακές πηγές στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η BASF έχει συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας αιολικής και ηλιακής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της στο Freeport και την Pasadena. Στην Κίνα, η BASF έχει υπογράψει συμφωνίες με προμηθευτές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις νέες της εγκαταστάσεις Verbund στο Zhanjiang.

Στην εκδήλωση της Ενημέρωσης Επενδυτών, η BASF παρείχε μια επισκόπηση των διαφόρων μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία σε διάφορες εγκαταστάσεις για την επίτευξη των εταιρικών κλιματικών στόχων της. Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ειδικές τοπικές συνθήκες σε κάθε εγκατάσταση.

Ludwigshafen: Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογή ενός νέου συστήματος για την παροχή ατμού

Επί του παρόντος, περίπου το 50 τοις εκατό της ζήτησης ατμού στην εγκατάσταση Ludwigshafen βασίζεται σε διαδικασίες παραγωγής ατμού που παράγουν εκπομπές CO2. Μια νέα προσέγγιση εν προκειμένω είναι η παραγωγή ατμού με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Η BASF συνεργάζεται με τη Siemens Energy σε ένα πρώτο έργο στη μονάδα ασετυλίνης που χρησιμοποιεί αντλίες θερμότητας και επανασυμπίεσης ατμού για την αναβάθμιση της απορριπτόμενης θερμότητας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ατμός για το δίκτυο ατμού της εγκατάστασης. Η ενσωμάτωση αυτού του συστήματος αντλίας θερμότητας θα επιτρέψει όχι μόνο την παραγωγή περίπου 60 μετρικών τόνων ατμού ανά ώρα αλλά θα αποτρέψει επίσης περίπου 160.000 μετρικούς τόνους εκπομπών CO2 ετησίως και θα μειώσει την ετήσια κατανάλωση νερού ψύξης κατά περισσότερο από 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η έναρξη της χρήσης αυτής της τεχνολογίας είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Επίσης, με την υλοποίηση του έργου αυτού, θα αποκτηθεί επιχειρησιακή εμπειρία, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί και σε άλλες εγκαταστάσεις στο μέλλον.

Ένα άλλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην εγκατάσταση Ludwigshafen είναι η ανάπτυξη μίας ηλεκτρικά θερμαινόμενης καμίνου ατμοπυρόλυσης. Επί του παρόντος, οι κάμινοι ατμοπυρόλυσης θερμαίνονται με φυσικό αέριο και παράγουν περίπου 1 μετρικό τόνο CO2 ανά μετρικό τόνο ολεφίνης. Η BASF έχει υπογράψει συμφωνία με τη SABIC και τη Linde για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρικά θερμαινόμενων καμίνων ατμοπυρόλυσης. Η πιλοτική αυτή μονάδα πολλαπλών μεγαβάτ στο Ludwigshafen προχωρά βάσει προγραμματισμού και αναμένεται να ξεκινήσει το 2023, με την επιφύλαξη ότι θα υπάρξει θετική απόφαση δημόσιας χρηματοδότησης. Για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου (μηδενικών εκπομπών), η BASF αναπτύσσει νέες διεργασίες όπως η πυρόλυση μεθανίου.

Αμβέρσα: Στόχος να γίνει η πρώτη εγκατάσταση του διασυνδεδεμένου δικτύου εγκαταστάσεων παραγωγής Verbund της BASF που θα προσεγγίσει το μηδενικό ισοζύγιο το 2030

Η εγκατάσταση Verbund της BASF στην Αμβέρσα είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση χημικής παραγωγής στο Βέλγιο και η δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση του διασυνδεδεμένου δικτύου εγκαταστάσεων παραγωγής Verbund της BASF, μετά το Ludwigshafen. Η BASF φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές στην εγκατάσταση από 3,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2021 σε σχεδόν μηδενικό ισοζύγιο έως το 2030. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί δυνατό με την εισαγωγή πράσινης ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων, χαμηλών εκπομπών τεχνολογιών και ένα προγραμματισμένο έργο CCS μεγάλης κλίμακας στον λιμένα της Αμβέρσας. Εάν υλοποιηθεί αυτή η φιλοδοξία, η εγκατάσταση της Αμβέρσας θα μπορούσε να γίνει η πρώτη πετροχημική εγκατάσταση που θα προσεγγίσει το μηδενικό ισοζύγιο το 2030. Δεδομένου του σύντομου χρονικού διαστήματος, οι προσπάθειες αυτές αποτελούν πρόκληση, και απαιτείται στήριξη από την πολιτεία για τον καθορισμό του απαιτούμενου ρυθμιστικού πλαισίου.

Zhanjiang: Εγκατάσταση σχεδιασμένη εξ αρχής να είναι πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα

Η εγκατάσταση παραγωγής στο Zhanjiang της Κίνας πρόκειται να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη εγκατάσταση Verbund της BASF. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών Verbund και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο ώστε να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές CO2 της εγκατάστασης σε σύγκριση με μια πετροχημική εγκατάσταση που λειτουργεί με φυσικό αέριο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα αντικατασταθεί η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Πριν από λίγες ημέρες, η BASF υπέγραψε μια δεύτερη συμφωνία, χρονικής διάρκειας άνω των 25 χρόνων, με την State Power Investment Corporation Limited (SPIC) σύμφωνα με τους νέους κανόνες εμπορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επαρχία Guangdong της Κίνας, για την αγορά της παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις επόμενες φάσεις της εγκατάστασης Verbund στην πόλη Zhanjiang στην επαρχία Guangdong. Αυτή η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε διάρκεια και όγκο που έχει υπογραφεί στην Κίνα. Με την υποστήριξη αυτής της συμφωνίας και των εταιρικών σχέσεων με άλλους προμηθευτές ενέργειας, η BASF επιταχύνει περαιτέρω το σχέδιό της να τροφοδοτήσει ολόκληρη την εγκατάσταση Verbund στο Zhanjiang με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ώστε να επιτύχει την κάλυψη του 100 τοις εκατό της ηλεκτροδότησης από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025 – νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η BASF είναι πρωτοπόρος στη βιομηχανία στην Κίνα.

Schwarzheide: Πρωτότυπο σύστημα για τον μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων μεσαίου μεγέθους

Τον Φεβρουάριο του 2022, η BASF Schwarzheide GmbH και η enviaM ίδρυσαν μια κοινή επιχείρηση για ένα ηλιακό πάρκο, το οποίο έχει αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 25 γιγαβάτ ώρες ετησίως, περίπου το 10 τοις εκατό της τρέχουσας ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης. Θα είναι η πρώτη μεγάλη μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην οποία θα συμμετέχει άμεσα η BASF. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υλικών μπαταρίας για την ηλεκτροκίνηση, η οποία θα παραχθεί στο Schwarzheide της Γερμανίας, από το τέλος του 2022. Ο εκσυγχρονισμός της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, με τον συνδυασμό λειτουργίας αεροστροβίλου – ατμοστροβίλου, στην εγκατάσταση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μόλις ξεκινήσει, μέσα στο 2022, θα παράγει 10 τοις εκατό περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια με 16 τοις εκατό χαμηλότερες εκπομπές CO2 χάρη στην υψηλότερη απόδοση καυσίμου.

Επόμενο βήμα: η BASF είναι έτοιμη να προσφέρει τα πρώτα προϊόντα μηδενικού ισοζυγίου και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα

«Η BASF σημειώνει σημαντική πρόοδο στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της για μείωση των εκπομπών. Και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέσω προϊόντων με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα», δήλωσε ο Brudermüller. Με τη χρήση πράσινης ενέργειας, ατμού χαμηλών εκπομπών άνθρακα, πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης και εξαιρετικά αποδοτικών διεργασιών, η BASF είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα μηδενικού ισοζυγίου και προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Η εταιρεία αναμένει ότι η ζήτηση τέτοιων προϊόντων θα υπερβεί την προσφορά μεσοπρόθεσμα και ότι η αγοραία αξία τους θα αντισταθμίσει με το παραπάνω το υψηλότερο κόστος παραγωγής. Η BASF πιστεύει ότι, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους καταναλωτές για εναλλακτικές λύσεις αντί των συμβατικών καταναλωτικών προϊόντων και της θέλησής τους να συμβάλουν προσωπικά στη μείωση των εκπομπών, η μετάβαση σε καταναλωτικά προϊόντα μηδενικού ισοζυγίου και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα θα γίνει ταχύτερα. Ως εκ τούτου, η BASF θέλει να είναι από τις πρώτες εταιρείες που παρέχουν σε μεγάλες ποσότητες όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

Πολλοί από τους πελάτες της BASF είναι πρόθυμοι να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους εκπομπών. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ενίσχυση της πρόσβασης σε δεδομένα.

Η BASF ανέπτυξε μια εσωτερική ψηφιακή λύση για τον υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα για περίπου 45.000 προϊόντα της που διαθέτει στην αγορά. Σε αυτό το εργαλείο, η BASF πρέπει επί του παρόντος να χρησιμοποιήσει βιομηχανικούς μέσους όρους και τιμές από εμπορικές βάσεις δεδομένων ως βάση για να συμπεριλάβει τις εκπομπές του ανάντη σταδίου του Πεδίου εφαρμογής 3 (Scope 3). Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις εκπομπές του Πεδίου εφαρμογής 3, η BASF συνεργάζεται εντατικά με τους προμηθευτές για τη βελτίωση των δεδομένων σχετικά με τις πρώτες ύλες που αγοράζει από αυτούς. Η BASF υποστηρίζει τους προμηθευτές μέσω της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και υπολογισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία συμβάλλει στην τυποποίηση των υπολογισμών των προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος.

Διαρθρωμένη προσέγγιση των κεφαλαιουχικών δαπανών

Κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, η BASF εξακολουθεί να αναμένει ότι θα χρειαστούν κεφαλαιουχικές δαπάνες κάτω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και την κλιμάκωσή τους σε πιλοτικές μονάδες. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό κεφαλαίου της BASF. Για ορισμένα έργα, έχει ήδη χορηγηθεί δημόσια χρηματοδότηση, ενώ για άλλα αναμένεται σύντομα μια απόφαση. Κατά την πενταετή περίοδο από το 2026 έως το 2030, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η BASF σχεδιάζει να αναβαθμίσει τις πρώτες νέες τεχνολογίες Διαχείρισης του Άνθρακα και να επιταχύνει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια αναμένονται σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις για την κατασκευή μονάδων παραγωγής παγκόσμιας κλίμακας, που θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για την περαιτέρω αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά το 2030.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση Ενημέρωσης Επενδυτών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.basf.com/investor-update-2022

 

 

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 111.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €78,6 δισεκατομμυρίων το 2021. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

 

1 Βάσει των εκπομπών του Πεδίου εφαρμογής 1 και του Πεδίου εφαρμογής 2 του Ομίλου BASF, τα άλλα αέρια θερμοκηπίου μετατρέπονται σε ισοδύναμα CO2 σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αερίων Θερμοκηπίου

 

P-22-191

 

Αθηνά Κυλάφη
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
Stefanie Wettberg
Dr. Stefanie Wettberg
Senior Vice President Investor Relations
Construction work for the Hollandse Kust Zuid offshore wind farm in the North Sea is progressing. Credits: Flying Focus BV
Construction work for the Hollandse Kust Zuid offshore wind farm in the North Sea is progressing. Credits: Flying Focus BV
Last Update 28 Μαρτίου 2022