Ελλάδα
Προϊόντα

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας

Ο τομέας των Χημικών εστιάζει στο να διατηρεί και να εξελίσσει την Verbund Παραγωγή της BASF. Το μοναδικό Verbund σύστημα της BASF που περιλαμβάνει πλήρως καθετοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής προσφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι κυριότεροι παράγοντες για την επιτυχία αυτού του τομέα είναι: επιχειρησιακή και τεχνολογική αριστεία, επίδραση της κλίμακας, καθετοποιήση και διαθεσιμότητα πρώτων υλών, αξιόπιστα, χαμηλού κόστους logistics καθώς και μείωση της πολυπλοκότητας.

Last Update 20 Ιανουαρίου 2022