Προϊόντα

Πρωτοπόροι στη φαντασία

Οι ηλεκτρονικές & ηλεκτρικές συσκευές είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και στο μέλλον θα γίνουν όλο και πιο απαραίτητες. Στη BASF, ενώνουμε την καινοτομία με τις ανάγκες των πελατών μας στην παγκόσμια ηλεκτρονική βιομηχανία για να παρέχουμε τα πιο εξελιγμένα χημικά και ηλεκτρονικά προϊόντα στην ηλεκτρική & ηλεκτρονική αλυσίδα αξίας.