Προϊόντα

Διατηρούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι πελάτες του κλάδου επιπλοποιίας και κατεργασίας ξύλου απαιτούν υψηλή ποιότητα και απόδοση και ταυτόχρονα έξυπνες λύσεις για να μειώσουν το κόστος,να αυξήσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής και να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους ανάλογα με τις προτιμήσεις στην παγκόσμια αγορά.

Η BASF έχει ενώσει την τεχνογνωσία της στις 19 επιχειρηματικές μονάδες που εξυπηρετούν τον κλάδο επιπλοποιίας και κατεργασίας ξύλου. Για τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων μας χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, παρέχοντας ευκολία χρήσης, ευελιξία και ανθεκτικότητα. Εξερευνούμε τις ανάγκες σε ολόκληρη της αλυσίδα αξίας, εξασφαλίζοντας ότι θα διατηρήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.