Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. 

Οι περίπου 100.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις περίπου €59 δισεκατομμυρίων το 2020.

meeting-the-needs-of-society.jpg

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας

Η χημεία είναι μια κινητήρια δύναμη για νέες ιδέες και λύσεις.

Καινοτομίες
Teaser-ausgabe-10-hero.jpg

Περιοδικό Creating Chemistry

Στο ηλεκτρονικό μας περιοδικό μπορείτε να διαβάσετε για τα θέματα που επηρεάζουν σήμερα τον κόσμο αλλά και το μέλλον μας.

Διαβάστε το περιοδικό (ΕΝ)

how-we-work.jpg

Η δομή μας

Η οργάνωση μας διαρθρώνεται σε τομείς σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε επιχειρησιακά τμήματα.

Οργάνωση