Ποιοι είμαστε

Η BASF στην Ελλάδα

Με μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα, η BASF δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής BASF Ελλάς ΑΒΕΕ αλλά και μέσω αντιπροσώπων.  

Η BASF προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις καθώς και υψηλή τεχνογνωσία στο γεωργικό, βιομηχανικό και χημικό κλάδο, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής.

Tο εύρος των προϊόντων που προσφέρει η BASF στην Ελληνική αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προϊόντα φυτοπροστασίας και σπόρους, πρώτες ύλες και πρόσθετα για τη χρωματοβιομηχανία, τη χαρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία κατασκευαστικών υλικών, πλαστικών, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών καθώς και οργανικά ενδιάμεσα χημικά, χημικά διυλιστηρίων,  χρώματα αυτοκινήτων, πρόσθετα καυσίμων και λιπαντικών, αντιψυκτικά αυτοκινήτων, καταλύτες για biodiesel, ανόργανα χημικά, γλυκόλες, κόλλες επιπλοποιίας κ.α.

Τα κεντρικά γραφεία της BASF Ελλάς ABEE βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Επίσης, διαθέτει μία εγκατάσταση γραφείων, παραγωγής και αποθήκευσης στη Θεσσαλονίκη, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου.