Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Οργάνωση

Οργάνωση του Ομίλου BASF

Τα λειτουργικά τμήματα μας, οι μονάδες υπηρεσιών, οι περιφέρεις και το εταιρικό κέντρο αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οργάνωσης της BASF, και ευθυγραμμίζονται με την εταιρική στρατηγική.

Τα λειτουργικά μας τμήματα φέρουν την στρατηγική και επιχειρησιακή ευθύνη και είναι οργανωμένα σύμφωνα με τους κλάδους της οικονομίας ή με τα προϊόντα. Διαχειρίζονται τις 50 παγκόσμιες και περιφερειακές μονάδες (global and regional units) και αναπτύσσουν στρατηγικές για τις 75 στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (business units).

Οι περιφερειακές και τοπικές μονάδες (regional and country units) αντιπροσωπεύουν τη BASF σε τοπικό επίπεδο, σε εγγύτητα με τους πελάτες, και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών μονάδων.

Για τις οικονομικές εκθέσεις, οργανώνουμε τα περιφερειακά τμήματα σε τέσσερις περιοχές: Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία- Ωκεανία, Νότια Αμερική-Αφρική-Μέση Ανατολή.

Η έρευνα μας διαρθρώνεται σε τρία παγκόσμια τμήματα έρευνας – Process Research & Chemical Engineering, Advanced Materials & Systems Research and Bioscience Research.

Πέντε μονάδες υπηρεσιών (service units) προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες στα λειτουργικά τμήματα και τις εγκαταστάσεις. Global Engineering Services, Global Digital Services; Global Procurement, European Site & Verbund Management, Global Business Services (χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, περιβαλλοντική προστασία, υγεία και ασφάλεια, πνευματική ιδιοκτησία, επικοινωνία, προμήθειες, αλυσίδα εφοδιασμού και inhouse συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι μονάδες του Εταιρικού Κέντρου (Corporate Center units) υποστηρίζουν το Συμβούλιο Εκτελεστικών Διευθυντών στη συνολική διεύθυνση της εταιρείας. Οι κεντρικές αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν τα εξής: στρατηγική, χρηματοοικονομικά και έλεγχος, συμμόρφωση και νομικά, φορολογικά, περιβαλλοντική προστασία, υγεία και ασφάλεια, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, σχέσεις με τους επενδυτές και εσωτερικός έλεγχος.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

Μάθετε περισσότερα για τους επιχειρηματικούς τομείς.

 • Europe
 • North America
 • Asia Pacific
 • South America, Africa, Middle East

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance, Tax & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Business Services
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Procurement

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Process Research & Chemical Engineering