Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Επιχειρηματικοί Τομείς

Διαθέτουμε έντεκα λειτουργικά τμήματα, κατηγοριοποιημένα σε έξι τομείς δραστηριότητας: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

Οι αγορές και η συμπεριφορά των καταναλωτών κινούνται ταχύτερα από ποτέ. Για τον λόγο αυτό, οι πελάτες μας, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και περιοχές, έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, όπως οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και παράλληλα η  αυξημένη ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα. Τα  επιχειρηματικά μοντέλα των τομέων δραστηριότητας μας βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την εταιρική στρατηγική μας στην πράξη. 

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemicals

Ο Τομέας Chemicals αποτελείται από τα τμήματα Petrochemicals και Intermediates. Προμηθεύει τους υπόλοιπους τομείς με τα βασικά χημικά και ενδιάμεσα, συμβάλλει στην οργανική ανάπτυξη των βασικών μας αλυσίδων αξίας. Παράλληλα με τις πωλήσεις εντός της εταιρείες, διαθέτουμε πελάτες από τις βιομηχανίες χημικών και πλαστικών. Στοχεύουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω της ηγετικής μας θέσης στην τεχνολογία και της λειτουργικής μας αριστείας.

  Προϊόντα Κλάδοι πελατών και εφαρμογές
Petrochemicals Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουταδιένιο,  βενζόλιο, αλκοόλες, διαλύτες, πλαστικοποιητές, οξείδια αλκυλενίου, γλυκόλες, ακρυλικά μονομερή, στυρόλιο και πολυστυρόλιο, στυρενικός αφρός, υπεραπορροφητικά 

Χημικά, πλαστικά, οικοδομή, απορρυπαντικά, υγιεινή, αυτοκινητοβιομηχανία, συσκευασία και υφάσματα. Παραγωγή βαφών, επιστρώσεων, καλλυντικών, χημικά για βιομηχανίες πετρελαϊκών και χάρτου.

Χρήση στο ενοποιημένο σύστημα παραγωγής BASF Verbund

Intermediates Βασικά προϊόντα: βουτανοδιόλη και παράγωγα, αλκυλαμίνες και αλκανολαμίνες, νεοπεντυλική γλυκόλη, μυρμηκικό και προπιονικό οξύ

Εξειδικευμένα χημικά: Ειδικές αμίνες όπως οι τερτ-βουτυλαμίνη και πολυαιθεραμίνη, χημικά για επεξεργασία φυσικού αερίου, βινυλικά μονομερή, ακυλοχλωρίδια, χλωρομυρμηκικά,  χειρόμορφα ενδιάμεσα 
Χημικά, πλαστικά, επιστρώσεις, οικοδομή, αυτοκινητοβιομηχανία, αιολική ενέργεια, φαρμακευτικός και γεωργικός τομέας, παραγωγή απορρυπαντικών  και καθαριστικών, καθώς και προϊόντα φυτοπροστασίας και κλωστοϋφαντουργικές ίνες, καλλυντικά, χημικά χαρτιού και εξόρυξης πετρελαιοειδών. 

Χρήση στο ενοποιημένο σύστημα παραγωγής Verbund της BASF
Ultradur® High Speed

Materials

Ο τομέας Materials περιλαμβάνει τα τμήματα Performance Materials και Monomers. Η γκάμα προϊόντων του τομέα αυτού περιλαμβάνει προηγμένα υλικά και τις πρόδρομες ουσίες τους για νέες εφαρμογές και συστήματα, όπως ισοκυανικά, πολυαμίδες και βασικά ανόργανα προϊόντα, καθώς και ειδικά προϊόντα για τους κλάδους των πλαστικών και της επεξεργασίας πλαστικών. Έχουμε σαν στόχο να διαφοροποιηθούμε  μέσω εξειδικευμένης τεχνολογικής εμπειρίας, γνώσης του κλάδου και στενής σχέσης με τους πελάτες, και να δημιουργήσουμε τη μέγιστη αξία στις αλυσίδες αξίας των ισοκυανικών και πολυαμίδων.

  Προϊόντα Κλάδοι πελατών και εφαρμογές 
Performance Materials

Πλαστικά εφαρμοσμένης μηχανικής, βιοδιασπώμενα πλαστικά, ειδικά προϊόντα αφρού, πολυουρεθάνης

Αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευασία, υποδήματα, άθληση και ελεύθερος χρόνος, έπιπλα, οικιακά προϊόντα, βιομηχανία μηχανολογικού εξοπλισμού, οικοδομή, θερμομόνωση, γεωργία, ιατρική τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Monomers

IΙσοκυανικά (MDI, TDI), αμμωνία, καπρολακτάμη, αδιπικό οξύ, χλώριο, ουρία, κόλλες και ρητίνες εμποτισμού, καυστική σόδα, πολυαμίδια 6 και 6.6, συνήθη αλκοολικά άλατα, θειικό και νιτρικό οξύ 

Βιομηχανίες όπως πλαστικά, επεξεργασία ξύλου, επιπλοποιία, συσκευασία, κλωστοϋφαντουργία, οικοδομή και αυτοκινητοβιομηχανία

Χρήση στο ενοποιημένο σύστημα παραγωγής Verbund της BASF
Industrial Solution

Industrial Solutions

Ο Τομέας Industrial Solutions αποτελείται από τα τμήματα Dispersions & Resins και Performance Chemicals. Αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά συστατικά και πρόσθετα για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως διασπορές πολυμερών, ρητίνες, πρόσθετα, ηλεκτρονικά υλικά και αντιοξειδωτικά. Σκοπός μας είναι να προάγουμε την οργανική ανάπτυξη σε βασικούς κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα πλαστικά,  βαφές και επιχρίσματα, τα ηλεκτρονικά, την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους και να διευρύνουμε τη θέση μας, αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη εξειδίκευσή μας και την τεχνογνωσία μας

  Προϊόντα Κλάδοι πελατών και εφαρμογές 
Dispersions & Resins Διασπορές πολυμερών, ρητίνες, πρόσθετα, ηλεκτρονικά υλικά 

Βιομηχανίες χρωμάτων, βαφών και επιχρισμάτων, οικοδομής, χάρτου, εκτυπώσεων και συσκευασιών, συγκολλητικών και ηλεκτρονικών

Performance Chemicals Αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές φωτός και επιβραδυντές φλόγας για εφαρμογές σε πλαστικά

Πρόσθετα καυσίμων και διυλιστηρίων, πολυϊσοβουτένιο, υγρά φρένων και ψυκτικά κινητήρα, πρόσθετα λιπαντικών και έλαια βάσης, συστατικά για μεταλλουργικά ρευστά και αναμειγμένα λιπαντικά

Χημικά επεξεργασίας για την άντληση πετρελαίου, αερίου, μετάλλων και ορυκτών. Χημικά για υποβοηθούμενη ανάκτηση πετρελαίου

Ορυκτά καολίνης

Χημικά, πλαστικά, καταναλωτικά αγαθά, αυτοκινητοβιομηχανία και κλάδος μεταφορών, ενέργεια και φυσικοί πόροι

 

Car frame featuring BASF coating solution

Surface Technologies

Ο τομέας Surface Technologies περιλαμβάνει τα τμήματα Catalysts και Coatings, τα οποία προσφέρουν λύσεις με χημικά για επιφάνειες. Η γκάμα των προϊόντων εξυπηρετεί κλάδους όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών και περιλαμβάνει χρώματα και επιχρίσματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, επεξεργασία επιφανειών, καταλύτες, υλικά μπαταριών, και υπηρεσίες για πολύτιμα και κοινά μέταλλα. Βελτιώνουμε τις εφαρμογές και τις διαδικασίες των πελατών μας  με εξειδικευμένα προϊόντα, τεχνολογίες και λύσεις, και τις υποστηρίζουμε γιατί είμαστε κοντά στον πελάτη, σε όλες τις περιοχές. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της BASF, αξιοποιώντας χαρτοφυλάκιο των τεχνολογιών μας και επεκτείνοντας τη θέση της BASF ως έναν κορυφαίο και καινοτόμο πάροχο υλικών μπαταρίας και λύσεων για επιχρίσματα επιφανειών.

  Προϊόντα Κλάδοι πελατών και εφαρμογές 
Catalysts Καταλύτες αυτοκινήτων, καταλύτες και τεχνολογίες διεργασίας, υλικά μπαταριών, υπηρεσίες για πολύτιμα και κοινά μέταλλα 

Αυτοκινητοβιομηχανία, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, διυλιστήρια, κατασκευαστές μπαταριών.

Λύσεις για την προστασία της ποιότητας του αέρα καθώς και για την παραγωγή καυσίμων, χημικών, πλαστικών και υλικών για μπαταρίες, ανακύκλωση υλικού μπαταριών

Coatings
Λύσεις επιχρισμάτων για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τεχνολογία και συστήματα για επεξεργασία επιφανειών, διακοσμητικές βαφές 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία, φανοβαφεία, βιομηχανία χάλυβα, αεροπορία, εφαρμογές αλουμινίου στην αρχιτεκτονική και τον οικοδομικό τομέα, οικιακές συσκευές, επιχρίσματα στον κλάδο της βαφής και ιδιώτες καταναλωτές

Softgel capsules spilling out of jar

Nutrition & Care

Ο τομέας Nutrition & Care, που αποτελείται από τα τμήματα Care Chemicals και Nutrition & Health, εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες των παραγωγών τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και των βιομηχανιών φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών. Προσφέρουμε λύσεις για τις ολοένα και πιο εξελιγμένες απαιτήσεις των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, καθώς και για τεχνικές εφαρμογές, φυτοπροστασία και θρέψη. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη θέση μας ως κορυφαίος προμηθευτής συστατικών για καταναλωτικά αγαθά στους τομείς της διατροφής, του σπιτιού και της προσωπικής φροντίδας. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε ισχυρή οργανική ανάπτυξη. Εστιάζουμε στις αναπτυσσόμενες αγορές, τη  βιωσιμότητα και τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα στις καταναλωτικές αγορές.

  Προϊόντα Κλάδοι πελατών και εφαρμογές
Care Chemicals Συστατικά Χημικών για προσωπική φροντίδα, για τον καθαρισμό δέρματος και μαλλιών και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως μαλακτικά, δραστικές ουσίες για καλλυντικά, πολυμερή και φίλτρα UV

Λύσεις και συστατικά για απορρυπαντικά και καθαριστικά για οικιακή χρήση, επαγγελματικούς χώρους ή βιομηχανία, όπως επιφανειοδραστικές ουσίες, ένζυμα, χηλικοποιητές, υδατοδιαλυτά πολυμερή, βιοκτόνα και προϊόντα για οπτικά αποτελέσματα

Χημικά συστατικά και πρόσθετα επεξεργασίας, για παράδειγμα για φυτοπροστασία, έκδοχα για χημικές διεργασίες όπως πολυμερισμός γαλακτώματος, επεξεργασίες μεταλλικών επιφανειών ή επεξεργασία υφασμάτων, καθώς και προϊόντα για προσθετικές ουσίες σκυροδέματος, βιοκαύσιμα και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές

Βιομηχανίες καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών, αγροτοχημικών, τεχνικές εφαρμογές για διάφορες βιομηχανίες
Nutrition & Health Πρόσθετα για Διατροφή & Υγεία για τις βιομηχανίες τροφίμων και ζωοτροφών, όπως βιταμίνες, καροτενοειδή, στερόλες, ένζυμα, λιπαρά οξέα ωμέγα-3.

Βιομηχανικά ένζυμα για την παραγωγή βιοαιθανόλης και τροφίμων,  φυσικών και συνθετικών αρωμάτων, όπως κίτρο, γερανιόλη, κιτρονελλόλη, μινθόλη και λιναλόλη, Isobionics® Santalol, valencene και nootkatone

Έκδοχα για τη φαρμακευτική βιομηχανία και επιλεγμένες, δραστικές φαρμακευτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, όπως ιμπουπροφένη και λιπαρά οξέα ωμέγα-3

Βιομηχανίες τροφίμων και ζωοτροφών, βιομηχανίες αρωμάτων, φαρμακοβιομηχανίες και βιομηχανίες βιοαιθανόλης 
Field of yellow flowers

Agricultural Solutions

Στον τομέα Agricultural Solutions, έχουμε ως στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, ως ένας πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για τον αγρότη. Η προσφορά μας περιλαμβάνει σπόρους και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων, καθώς και μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και βιολογικές λύσεις, τα οποία συμπληρώνονται από ψηφιακά προϊόντα που βοηθούν τους γεωργούς να επιτύχουν καλύτερη σοδιά. Η στρατηγική μας βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη,  που προάγεται από τις καινοτομίες μας, και στη στοχευμένη επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας μέσω εξαγορών. Οι ανάγκες των πελατών, οι προσδοκίες της κοινωνίας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι τα στοιχεία που μας κινητοποιούν για να καινοτομούμε. 

Ενδείξεις και τομείς Εφαρμογές Επιλεγμένα προϊόντα
Μυκητοκτόνα 

Φυτοπροστασία από επιβλαβείς μυκητολογικές ασθένειες. Βελτίωση της φυτοϋγείας, εξασφάλιση της απόδοσης και της ποιότητας της καλλιέργειας με χημικές και βιολογικές λύσεις

Boscalid, dimethomorph, F500®, Initium®, metiram, metrafenone, Revysol®, Serifel®, Xemium®
Ζιζανιοκτόνα Μείωση της επίπτωσης των ζιζανίων στα θρεπτικά στοιχεία, το νερό και το ηλιακό φως για τη διασφάλιση της απόδοσης και την ποιότητα της σοδιάς Dicamba, dimethenamid-p, glufosinate, imazamox, Kixor®, Luximo®, pendimethalin, Tirexor®, topramezone
Εντομοκτόνα Χημικές και βιολογικές λύσεις για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων για τη γεωργία και πέραν αυτής, όπως στους τομείς της δημόσιας υγείας, των επαγγελματικών προϊόντων καταπολέμησης των παρασίτων και της διατήρησης του περιβάλλοντος χώρου  Alpha-cypermethrin, Broflanilide, chlorfenapyr, fipronil, Inscalis®, Interceptor®, Nealta®, teflubenzuron, Termidor®
Επεξεργασία σπόρων Βελτίωση του δυναμικού των σπόρων με χημική και βιολογική προστασία, καθώς και με εμβολιασμούς ILEVO®, Integral® Pro, Poncho Votivo®, Relenya®, Seperit®, Systiva®, Teraxxa™, Vault® HP
Σπόροι & Ειδικά χαρακτηριστικά  

Σπόροι και ειδικά χαρακτηριστικά για κύριες μεγάλες καλλιέργειες  όπως ελαιοκράμβη, βαμβάκι, σόγια και σιτάρι, καθώς και σπόροι λαχανικών

Credenz®, FiberMax®, InVigor®, LibertyLink®, Nunhems®, Stoneville®