Ποιοι είμαστε

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας

Σε έναν έντονα ανταγωνιστικό κόσμο που αλλάζει συνέχεια, έχει υψίστη σημασία να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για μας στη BASF. Οι αξίες μας–να είμαστε δημιουργικοί, ανοιχτοί, υπεύθυνοι και επιχειρηματικά δραστήριοι–μας βοηθούν να το πετύχουμε. Μας θυμίζουν τι σημαίνει BASF και χρησιμεύουν σαν γνώμονας στην διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Έχουμε δεσμευτεί ολοκληρωτικά στα αυστηρά πρότυπα της συμμόρφωσης στους νόμους και στην επιχειρηματική ηθική. Ο Κωδικός Συμπεριφοράς μας καθορίζει τα όρια εντός των οποίων θα πρέπει να ενεργούμε για να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τις εσωτερικές πολιτικές.Έτσι ο Κώδικας Συμπεριφοράς προστατεύει την BASF και κάθε έναν από μας.

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας καθοδηγεί για να κάνουμε τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας πράξη, σε όλη την εταιρία και σε ό,τι κάνουμε. Μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τομείς και καταστάσεις όπου η υπεύθυνη συμπεριφορά και ο ηθικός τρόπος λήψης αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας. Μόνο όταν συμμορφωνόμαστε πλήρως με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και όλους τους νόμους και τους κανονισμούς, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας να είμαστε η κορυφαία χημική εταιρία, που τη σέβονται και την εμπιστεύονται οι πελάτες της, οι επενδυτές της, οι εργαζόμενοί της και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας δεν μπορεί να καλύπτει λεπτομερώς την μεγάλη ποικιλία καταστάσεων που μπορεί να συναντήσουμε. Κάθε ένας από μας πρέπει να εξασφαλίζει ότι κατανοεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες της BASF και ότι τηρεί τα υψηλά ηθικά πρότυπα σε κάθε πτυχή της εργασίας μας- ακόμα και όταν ο Κώδικας Συμπεριφοράς δεν παρέχει άμεση καθοδήγηση. Πρέπει να έχουμε πάντα ακεραιότητα και κοινή λογική. Σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολίες, πρέπει πάντα να μιλάμε με θάρρος και να ζητάμε βοήθεια.

Συμμόρφωση στους κανόνες για τον έλεγχο του εμπορίου, κατά της διαφθοράς και κατά του ξεπλύματος χρήματος

trade_control.jpg

Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά με ακεραιότητα. Πάντα, χωρίς εξαιρέσεις.

Στην BASF, η φήμη μας ότι αναπτύσσουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με πλήρη ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας. Έχουμε δεσμευτεί να καταπολεμήσουμε κάθε είδους διαφθορά ή δωροδοκία. Παίζουμε για να κερδίσουμε αλλά αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες, αντιμετωπίζουμε δίκαια όλους τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και συναγωνιζόμαστε για δουλειές που βασίζονται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Όπως είναι φυσικό, αναμένουμε την ίδια συμπεριφορά και από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Κατά της διαφθοράς

Δεν εμπλεκόμαστε σε διαφθορά-οποιασδήποτε μορφής. Δεν προσφέρουμε ούτε δεχόμαστε δωροδοκίες και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε τη δωροδοκία από άλλους που ενεργούν για λογαριασμό μας, παραδείγματος χάριν, ελέγχοντας κατάλληλα τρίτους με τους οποίους έχουμε εμπορικές δοσοληψίες ή που μας παρέχουν υπηρεσίες.

Πάντα σε επιφυλακή εναντίον της διαφθοράς

Η διαφθορά μπορεί να λάβει πολλές μορφές, έτσι να είστε πάντα σε επιφυλακή για οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, όπως όταν ένας συνεργάτης ζητάει ασυνήθιστα υψηλές προμήθειες ή πληρωμές σε μετρητά ή όταν αρνείται να αποδεχτεί απαιτήσεις της σύμβασης κατά της διαφθοράς ή του Κώδικα Συμπεριφοράς των προμηθευτών μας. Είναι καλύτερα να χάσουμε μια επιχειρηματική ευκαιρία παρά να την κερδίσουμε μέσω της διαφθοράς. Η δωροδοκία-τόσο ενός δημοσίου υπαλλήλου όσο και ενός στελέχους του ιδιωτικού τομέα είναι πάντα λάθος και δεν έχει θέση στην επιχείρησή μας.

Πολιτική δραστηριότητα και lobbying

Διενεργούμε τις δραστηριότητες lobbying και πολιτικής επικοινωνίας σύμφωνα με διαφανείς κατευθυντήριες οδηγίες, τις δημόσια εκπεφρασμένες θέσεις μας και όλο το ισχύον δίκαιο. Ως εταιρία, ασκούμε lobbying για να προωθήσουμε τα συμφέροντα της εταιρίας, αλλά το κάνουμε με διαφάνεια και δεν στηρίζουμε οικονομικά πολιτικά κόμματα ή οργανισμούς πλησίον αυτών.   

Επιχειρούμε σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας

Είμαστε μια διεθνής εταιρία με δραστηριότητες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι όλες οι επιχειρηματικές σχέσεις με τοπικούς και διεθνείς συνεργάτες μπορεί να υπόκεινται στη νομοθεσία ελέγχου του εμπορίου. Γενικά, ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε να πέσουν τα προϊόντα μας στα λάθος χέρια, όπου υπάρχει κίνδυνος να τα μεταχειριστούν καταχρηστικά. Έτσι τηρούμε αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών ελέγχου του εμπορίου όπως αποκλεισμούς, αντί-τρομοκρατικούς νόμους και περαιτέρω κανονισμούς που έχουν σαν στόχο να αποτρέψουν την κακή χρήση. 

Έλεγχος εμπορίου

Έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε διαφορετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους σχετικά με το εμπόριο, που μπορεί να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να βασίζονται όχι μόνο στη φύση του προϊόντος, αλλά μερικές φορές και στη χώρα προέλευσης ή προορισμού του ή ακόμα και στην ταυτότητα του πελάτη.

Οι έλεγχοι εξαγωγών μπορούν να έχουν πολλές μορφές. Εκτός από τους περιορισμούς στα φυσικά προϊόντα, μπορεί να ελέγχονται και τα προγράμματα του υπολογιστή και οι υπηρεσίες. Ο έλεγχος εξαγωγών μπορεί να εφαρμόζεται και στη μεταφορά τεχνολογίας, παραδείγματος χάριν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους νόμους ελέγχου του εμπορίου που γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστοτόπων διαδικτυακής συνεργασίας ή που μεταφέρονται διασυνοριακά μέσα σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι κανονισμοί ελέγχου του εμπορίου είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά η Ομάδα μας Ελέγχου των Παγκόσμιων Εμπορικών Συναλλαγών μας βοηθάει να πλοηγηθούμε εντός των ορίων αυτών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν και να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ελέγχου των εξαγωγών/εισαγωγών. Επωφεληθείτε από τις εξειδικευμένες γνώσεις τους αν έχετε απορίες σχετικά με τους κανονισμούς ελέγχου.

Είμαστε πάντοτε σε επιφυλακή κατά του βρώμικου χρήματος

Στην BASF, δεν επιτρέπουμε να παίξει το βρώμικο χρήμα κανένα ρόλο στην επιχείρησή μας. Ενώ όμως είναι εύκολο να το δηλώσουμε ως θεμελιώδη αρχή μας, το να προστατέψουμε την εταιρία από τις προσπάθειες εγκληματιών να «ξεπλύνουν» χρήματα και άλλους πόρους που είναι προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων, αποτελεί μια πρόκληση που απαιτεί να είμαστε όλοι σε συνεχή επιφυλακή. Διότι η εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ακόμα και ακούσια, συνιστά ποινικό αδίκημα.

Κατά του ξεπλύματος χρήματος

Θέλουμε πάντα να έχουμε εμπορικές δοσοληψίες, αλλά μόνο με ευυπόληπτους συνεργάτες που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου, χρησιμοποιώντας πόρους από νόμιμες πηγές. Ελέγχουμε προσεκτικά την ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια των πιθανών μας πελατών, συνεργατών και άλλων τρίτων μερών. Και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε διαφανείς εμπορικές σχέσεις.

Το ξέπλυμα χρήματος είναι εσκεμμένη απόπειρα να διακινηθεί χρήμα ή πόροι που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις εντός νόμιμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Εμείς στη BASF, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσουμε την χρησιμοποίηση της εταιρίας μας ως μέσου για ξέπλυμα χρήματος.

Για να προστατέψουμε τη φήμη μας και να αποφύγουμε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή σχετικά με τις δραστηριότητες των εμπορικών μας συνεργατών, ώστε να γνωρίζουμε με ποιόν έχουμε να κάνουμε πριν την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δοσοληψιών και να είμαστε σε επιφυλακή σχετικά με διαπιστωθείσες παρατυπίες πληρωμών ή ύποπτη συμπεριφορά των πελατών ή άλλων.

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, Δώρα και ψυχαγωγία, Σύγκρουση συμφερόντων

673645029

Ανταγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε. Αλλά πάντοτε τίμια.

Η BASF, φιλοδοξούμε να είναι η κορυφαία χημική εταιρία. Για να το πετύχουμε, πάντα ενεργούμε με εντιμότητα καθώς γνωρίζουμε καλά ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Για μας, το μόνο είδος επιτυχίας που αξίζει να έχει κανείς εξαρτάται από το να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των πελατών και των επιχειρηματικών μας συνεργατών.

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα αποκλειστικά με βάση τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό και υπακούσουμε αυστηρά σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Πιστεύουμε ότι ο τίμιος, καλά ρυθμιζόμενος ανταγωνισμός ενισχύει την αγορά μας και ωφελεί τους πελάτες μας.

Ως ηγέτης της αγοράς σε διαφόρους τομείς, η BASF έχει την υποχρέωση σύμφωνα με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τρόπο που προωθεί τον θεμιτό ανταγωνισμό. Χαιρετίζουμε αυτή την επιπλέον ευθύνη και στόχος μας είναι να ηγούμαστε με το παράδειγμά μας και να πετύχουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας.

Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας μπορεί να επιφέρει βαριά πρόστιμα, ακόμα και φυλάκιση, στην εταιρία, τη διοίκηση και τα εμπλεκόμενα άτομα. Εμείς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για καταστάσεις που πιθανόν να βλάψουν τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό.

Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ανταγωνιστών (οι λεγόμενες και οριζόντιες συμφωνίες) υπόκεινται στην αυστηρή αντιμονοπωλιακή Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία που μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρή ή ανύπαρκτη. Αυτό ισχύει και για αθέμιτες πρακτικές μεταξύ ανταγωνιστών, που μπορεί να δημιουργούνται ακόμα και από τη μονομερή αποστολή ή λήψη πληροφοριών.

Δημιουργούμε ισχυρές σχέσεις. Αλλά όχι με δώρα.

Όλοι προτιμάμε να ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με τρόπο που να δημιουργεί ισχυρές σχέσεις. Αλλά τα δώρα και η ψυχαγωγία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή. Και όταν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, ρωτάμε, το συζητάμε μεταξύ μας, ενεργούμε με προσοχή και με διαφάνεια.

Δώρα και ψυχαγωγία

Δεν το θεωρούμε πρέπον να δεχόμαστε ή να προσφέρουμε προσωπικό όφελος οποιουδήποτε είδους στα πλαίσια των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων. Αλλά κατά τη διάρκεια καλών επιχειρηματικών σχέσεων, μπορεί να προσφερθεί μερικές φορές ένα μικρό δώρο ή μια πρόσκληση με βάση αυτό που θεωρείται σύνηθες και εύλογο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική, για να αποφύγουμε πιθανή παρεξήγηση των κινήτρων μας και δυσφήμιση.

Σκεφτόμαστε προσεκτικά και προσφέρουμε ή δεχόμαστε μόνο δώρα μικρής αξίας που θεωρούνται εκδήλωση απλής επιχειρηματικής αβρότητας και όχι απόπειρα να μας παρασύρουν να φερθούμε αντί-επαγγελματικά ή να κάνουμε κατάχρηση της θέσης μας. Δίνουμε επίσης προσοχή στην εικόνα που μπορεί να δημιουργηθεί λόγω των εξωτερικών συνθηκών και της εν γένει κατάστασης. Χρησιμοποιούμε το ίδιο πρότυπο όταν πρέπει να αποφασίσουμε αν θα προσφέρουμε ή θα δεχτούμε ένα δώρο. Δεν προσφέρουμε ούτε δεχόμαστε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών όπως δωροκάρτες ή κουπόνια αγορών.

Κινούμαστε με ιδιαίτερη προσοχή όταν έχουμε δοσοληψίες με δημόσιους υπαλλήλους ή κυβερνητικούς εκπροσώπους γιατί συμμορφωνόμαστε με τους συχνά πολύ αυστηρούς κανόνες που τις διέπουν σε πολλές χώρες.

Φροντίζουμε την εταιρεία. Όχι το προσωπικό μας συμφέρον.

Μπορεί να ακούγεται προφανές ότι όταν είμαστε στην εργασία μας, όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις μας πρέπει να βασίζονται στο τι είναι καλύτερο για την επιχείρηση. Αλλά σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων- καταστάσεις όπου το προσωπικό όφελος μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική μας κρίση-είναι πιθανόν να υπάρξουν και όντως προκύπτουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα αναγνωρίσουμε παρόμοιες πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και να τις δημοσιοποιούμε προτού υποστεί οποιαδήποτε ζημιά η αξιοπιστία πάνω στην οποία στηρίζεται η επιτυχία της εταιρίας.

Σύγκρουση συμφερόντων

Γνωρίζουμε καλά ότι οι προσωπικές μας σχέσεις και τα συμφέροντά μας δεν πρέπει ποτέ και με κανένα τρόπο να επηρεάζουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή την λήψη αποφάσεων. Πρέπει να προσέχουμε και να αποφεύγουμε καταστάσεις όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων - ή, εξ ίσου σημαντικό, όπου μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει. Αυτό σημαίνει παραδείγματος χάριν, ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία επένδυση ή να συνάπτουμε μια σχέση που μπορεί να κάνει άλλους να αμφισβητήσουν την αμεροληψία μας, την ακεραιότητα ή την ικανότητά μας να εκτελούμε τα καθήκοντά μας αντικειμενικά. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ, ότι μια σύγκρουση συμφερόντων δεν συνιστά από μόνη της παράπτωμα. Μπορεί όμως να είναι ο τρόπος που τη χειριζόμαστε. Έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Αν υποπτευόμαστε μια πιθανή σύγκρουση, θα πρέπει να το αναφέρουμε στον διευθυντή μας, αμέσως.

Ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα 

Περιβαλλοντική προστασία, υγεία κα ασφάλεια

 

health_safety.jpg

Φερόμαστε σε όλους με αμεροληψία και σεβασμό.

 

Φερόμαστε σε όλους με αμεροληψία, εκτίμηση και σεβασμό. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε ότι το κάθε άτομο αισθάνεται ότι το εκτιμούν και ότι το στηρίζουν πλήρως για επιτύχει την καλύτερη προσωπική του επίδοση. Πάντα και χωρίς καμιά εξαίρεση.

Ανθρώπινα Δικαιώματα, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα

Εκτιμούμε τους ανθρώπους και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εταιρία, που στοχεύει στην κερδοφόρα ανάπτυξη, έχουμε αποφασίσει να επιδιώξουμε την δημιουργία βιώσιμων αξιών, πράγμα που σημαίνει ότι θα προσπαθούμε να συνεισφέρουμε θετικά στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευημερία όλων.

Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε τα διεθνή συμφωνηθέντα πρότυπα, όπως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Τριμερή Διακήρυξη των Αρχών που διέπουν τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική (Διακήρυξη ΜΝΕ) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Στις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποφεύγουμε να προκαλούμε ή να συμβάλλουμε σε δυσμενείς επιπτώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμμετέχοντας σε πολυάριθμες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, εξαρτώμεθα από συνεργάτες και απαιτούμε και από αυτούς να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά διεθνή εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. (ILSS). Προσφερόμαστε να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν ευθύνες τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σεβασμός στον εργασιακό χώρο

Όλοι στην BASF πρέπει να αισθάνονται πάντα ότι τους εκτιμούν και τους σέβονται. Έτσι, περιμένουμε ότι κάθε ένας από μας θα αποφύγει να πει ή να κάνει κάτι στους συναδέλφους του που να τους μειώνει, να δείχνει υπεροψία, να τους προσβάλλει, ή να φερθεί γενικά με αγένεια προς αυτούς. Δημιουργούμε μια ομάδα με βάση το ταλέντο και εκτιμούμε τις διαφορές γιατί μας κάνουν δυνατότερους και είναι απαραίτητες για την επιτυχία μας. Προωθούμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ασπάζεται την κάθε είδους πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης και μιας μεγάλης ποικιλίας προελεύσεων, τρόπου σκέψης, απόψεων, δημογραφικών, εθνικοτήτων και καταγωγής.

Δεν ανεχόμαστε διακρίσεις ή παρενοχλήσεις εις βάρος οποιουδήποτε, οι οποίες βασίζονται σε λόγους όπως η ηλικία, η φυλή, το χρώμα, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα/έκφραση φύλου, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία, η αναπηρία, οι γενετικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά ή προτιμήσεις προσωπικότητας. Αυτό διέπει όλες τις αποφάσεις μας για την απασχόληση, όπως η πρόσληψη, οι προαγωγές, οι παροχές, οι πειθαρχικές ενέργειες ή οι απολύσεις.

Για εμάς τη μεγαλύτερη αξία έχουν η υγεία και η ασφάλεια

Σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενεργούμε με υπευθυνότητα-όχι μόνο σεβόμενοι όλους τους σχετικούς κανονισμούς, αλλά κάνοντας κάτι επιπλέον για τη μείωση των κινδύνων και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντική προστασία, υγεία και ασφάλεια

Δεσμευόμαστε όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και προστασία του κλίματος και εργαζόμαστε συνεχώς για αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και για τους πελάτες μας. Σε όλες μας τις δραστηριότητες, και σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας, εργαζόμαστε για να επιτύχουμε τα υψηλότερα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια και για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των εργοδοτών, των πελατών, των επιχειρηματικών μας συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση συμβάντος ή έκτακτης ανάγκης, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια.

Μια επιχείρηση που απαιτεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί

Ως προς την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια γνωρίζουμε ότι η φύση της επιχείρησής μας απαιτεί να λάβουμε εξαιρετικά αυστηρά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και την πρόληψη ατυχημάτων. Η βάση της επιχείρησής μας, η ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμός και μεταφορά χημικών-απαιτεί υπεύθυνη προσέγγιση. Αντιμετωπίζουμε συστηματικά τους κινδύνους με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υπεύθυνης Διαχείρισης Φροντίδας.

Περιμένουμε από τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η εργασία με τις ουσίες μας στα εργοστάσιά μας και να τις χειρίζονται με υπευθυνότητα. Εργαζόμαστε συνεχώς για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους και περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Μια δέσμευση που μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας

Δεν θέτουμε απλώς φιλόδοξους στόχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, περιμένουμε από τους επιχειρησιακούς μας συνεργάτες να θέσουν εξίσου υψηλούς στόχους. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε στην ολοκληρωτική δέσμευση των προμηθευτών μας για την επίτευξη των στόχων αυτών και συνεργαζόμαστε μαζί τους για τη βελτίωση της επίδοσης βιωσιμότητας.

Εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, ψηφιακή ευθύνη, ακριβή βιβλία και αρχεία

datasecurity.jpg

Προστατεύουμε τις πληροφορίες πάνω στις οποίες έχει βασιστεί η επιτυχία μας

Η ανταλλαγή πληροφοριών εντός της BASF και με τους συνεργάτες μας, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αξία για την εταιρία και για τους πελάτες της και να επωφεληθούμε από την πλούσια εμπειρία των εργαζομένων μας. Για να προστατεύσουμε την τεχνογνωσία μας, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να προλάβουμε την μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση ή κατάχρηση σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και σε επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής.

 

Προστασία πληροφοριών και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Στηριζόμαστε πάνω στην πνευματική μας ιδιοκτησία διότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες και η πνευματική ιδιοκτησία πολλών ειδών - από την προσωπική τεχνογνωσία έως τις διεθνώς προστατευόμενες ευρεσιτεχνίες - είναι μερικά από τα πολυτιμότερα περιουσιακά μας στοιχεία. Έτσι, φροντίζουμε πολύ να τα προστατεύουμε και να σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων.

Σεβόμαστε όλες τις ισχύουσες πολιτικές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την Προστασία Πληροφοριών και την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και κατά συνέπεια ρυθμίζουμε την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών. Δεν μοιραζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε δημόσιους χώρους.

 

Αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών

Όταν έχουμε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν τις χρησιμοποιούμε ποτέ στη διαπραγμάτευση ή για να προτείνουμε τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν αποκαλύπτουμε ποτέ τέτοιες πληροφορίες. Η διαπραγμάτευση μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ενώ βρίσκονται στην κατοχή μας σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες, απαγορεύεται αυστηρά . Χειριζόμαστε πάντα υπεύθυνα τις ευαίσθητες πληροφορίες της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής στη BASF, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη BASF ή τις υποθέσεις τρίτων που μπορεί να επηρεάσει την αξία ή την τιμή τίτλων δημόσιας διαπραγμάτευσης, και συγκεκριμένα των μετοχών της BASF. Η νομοθεσία σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, απαγορεύει τη χρήση τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών στις συναλλαγές τίτλων ή την αποκάλυψή τους σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των φίλων και συγγενών. Όποιος παραβεί τους νόμους αυτούς, μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές ποινικές κυρώσεις και χρηματοοικονομικές ευθύνες.

Φροντίζουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Στις καθημερινές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, συλλέγουμε και χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα ατόμων όπως οι εργαζόμενοί μας, οι πελάτες μας και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά και θα πρέπει να τα χειριζόμαστε με σεβασμό-όχι μόνο γιατί το απαιτεί αυστηρά η νομοθεσία, αλλά και γιατί είναι αυτό που οφείλει να κάνει κάθε υπεύθυνη επιχείρηση.

Προσωπικά δεδομένα

Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε τα ατομικά δικαιώματα όλων. Συμμορφωνόμαστε με αυστηρά πρότυπα όταν χειριζόμαστε προσωπικά στοιχεία. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε θα υποβληθούν σε δίκαιη, διαφανή και προσεκτική επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Το να χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με εμπιστευτικότητα είναι μέρος της διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας με ακεραιότητα. Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή απώλεια.

Αξιοποιούμε την ψηφιοποίηση σε όλη την εταιρία.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής μας. Και φυσικά, για εταιρίες όπως η BASF, αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, καθώς διαταράσσονται παραδοσιακά επιχειρηματικά πρότυπα και κανόνες. Αλλά μας συναρπάζουν οι απίστευτες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για τη δημιουργία επιπλέον αξίας για τους πελάτες μας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μας και για την ενίσχυση της ικανότητάς μας για καινοτομία.

Ψηφιακή ευθύνη

Είμαστε μια επιχείρηση που βασίζεται στην καινοτομία με προοδευτικές απόψεις. Για να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας και για να στηρίξουμε την επιτυχία των πελατών μας, χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες που μα δίνει η ψηφιοποίηση. Ενσωματώνουμε προσεκτικά και αποτελεσματικά τα οφέλη της και τις δυνατότητές της στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και αξιοποιούμε τις δυνατότητές της για την διεξαγωγή των επαγγελματικών μας εργασιών καθώς και για τα προϊόντα μας και για λύσεις για τους πελάτες μας.

Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που βασίζεται στις αξίες μας

Η ψηφιοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνει κανείς ανταγωνιστικός και έτσι είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς δράσης μας. Για να παραμείνουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό χρειάζεται να επισπεύσουμε τα ψηφιακά μας έργα και να δημιουργήσουμε ισχυρές ψηφιακές ικανότητες σε όλη την εταιρία. Τεχνολογίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η μηχανική μάθηση, η υπολογιστική του νέφους, η τεχνητή νοημοσύνη ή άλλες χρησιμοποιούνται συχνά για να δημιουργήσουν συναρπαστικές εμπειρίες για τους πελάτες, νέα ψηφιακά επιχειρηματικά πρότυπα ή για να κάνουν τις διαδικασίες αποτελεσματικότερες. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημαντική επίδραση που έχει η ψηφιοποίηση πάνω στους υπαλλήλους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία ευρύτερα και δεσμευόμαστε να κατευθύνουμε αυτό τον μετασχηματισμό υπεύθυνα και ηθικά, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, παραδείγματος χάριν:

• Εξασφαλίζοντας ότι οι εξελίξεις και η χρήση θα διέπονται από τις αξίες μας και από τις αρχές που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς μας.

• Αναπτύσσοντας ψηφιακές λύσεις με έναν συνεργατικό, διεπιστημονικό, και διαφορετικό τρόπο-και –χρησιμοποιώντας τες συμπεριληπτικά για την ενδυνάμωση των εργαζομένων μας, των πελατών μας και άλλων ενδιαφερομένων.

• Αποφεύγοντας την δημιουργία ή την ενίσχυση μεροληπτικής μεταχείρισης.

• Αναγνωρίζοντας ότι πολλές προκλήσεις θα απαιτήσουν ευρύτερες συζητήσεις δια-τομεακές, διεπιστημονικές και διασυνοριακές, και διαδραματίζοντας έναν ενεργό ρόλο σε αυτή την αντιπαράθεση.

Φροντίζουμε να μεταχειριζόμαστε υπεύθυνα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

Από τη γραφική ύλη και τα έπιπλα γραφείου ως τους υπολογιστές και τα αυτοκίνητα, υπάρχουν πολλά είδη περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που επιτρέπουν σε όλους μας να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Φυσικά, μεταχειριζόμαστε υπεύθυνα όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, προστατεύοντάς τα από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή κακή χρήση. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κάποιο πελάτη, σε συνεργάτη μας ή σε άλλα τρίτα μέρη.

Περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

Θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό μέρος των αξιών μας, να μεταχειριζόμαστε όλοι εδώ στη BASF τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με τη δέουσα φροντίδα και σεβασμό. Και όχι μόνο τα υλικά στοιχεία. Είναι εξ ίσου σημαντικό να χειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα άυλα της στοιχεία, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, τα χρηματοπιστωτικά αρχεία καθώς και την εμπορική μας φήμη.

Δημιουργούμε εμπιστοσύνη με αξιοπιστία και διαφάνεια.

Για να θεωρείται η εταιρία μας αξιόπιστη από όλους τους ενδιαφερομένους, η ακρίβεια και η ακεραιότητα των βιβλίων μας και των οικονομικών και μη οικονομικών αρχείων μας πρέπει να θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Επιπλέον, οποιεσδήποτε παρατυπίες στη λογιστική χρήση ή στις εκθέσεις, μπορεί να έχουν φυσικά σοβαρές συνέπειες για την εταιρία και για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για αυτές. Τα δικά μας συστήματα εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζουν ότι οι αριθμοί και τα αρχεία συμμορφώνονται πάντα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.

Ακριβή βιβλία και αρχεία

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σωστή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και άλλων αρχείων που δίνουν μια αμερόληπτη, διαφανή και ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησής μας, είναι μια εξαιρετικά σημαντική ευθύνη που είναι στα χέρια όλων μας. Περιμένουμε να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα εντιμότητας και ακεραιότητας σε όλα τα επιχειρηματικά έγγραφα, από τα αποτελέσματα ερευνών έως τις αιτήσεις πληρωμής δαπανών.

Συμμορφωνόμαστε αυστηρά με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την ορθή λογιστική και οικονομική αναφορά καθώς και με τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς κανονισμούς. Δίνουμε επιπλέον την υψηλότερη σημασία στην δημιουργία αρχείων που αντικατοπτρίζουν την πραγματική φύση των δοσοληψιών και των δραστηριοτήτων που τεκμηριώνουν.