Global Home
Ποιοι είμαστε

Η στρατηγική μας

Στη BASF, έχουμε πάθος για τη χημεία και τους πελάτες μας. Θέλουμε να είμαστε η κορυφαία χημική εταιρεία στον κόσμο για τους πελάτες μας, να αναπτυσσόμαστε επικερδώς και να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία. Χάρη στην εξειδίκευσή μας, το καινοτόμο και επιχειρηματικό μας πνεύμα και τη δύναμη του ενοποιημένου συστήματος παραγωγής Verbund, συμβάλουμε αποφασιστικά στο να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό μας παρακινεί και αυτό κάνουμε πολύ καλά: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει βασικές προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή έρχεται, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και μαζί με αυτόν αυξάνονται οι ανάγκες σε τρόφιμα. Όλες και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε πόλεις και υπάρχει αύξηση των μετακινήσεων. Την ίδια στιγμή, οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη για λύσεις που θα συμβάλλουν σε μία βιώσιμη ανάπτυξη. Η χημεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτή των παγκόσμιων προκλήσεων, σε σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Συνδυάζοντας της τεχνογνωσία μας με αυτή των πελατών μας, μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε βιώσιμες και επικερδής λύσεις.

Ο εταιρικός μας σκοπός

Δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον

Αποστολή και κίνητρό μας είναι να έχουμε μία κερδοφόρο ανάπτυξη και μία θετική συμβολή στην κοινωνία και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι λύσεις της BASF συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος, στην πρόληψη της απόρριψης αποβλήτων ή την ανακύκλωση αποβλήτων, στην παραγωγή υγιεινών και προσιτών τρόφιμων και επιτρέπουν την κινητικότητα που βοηθά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Ταυτόχρονα, ως εταιρεία με ενεργοβόρα παραγωγική διαδικασία, αντιμετωπίζουμε τον μεγαλύτερο ίσως μετασχηματισμό στην πάνω από 150 χρόνια ιστορία μας: Τη στροφή προς μια κυκλική οικονομία που να είναι ουδέτερη ως προς τις εκπομπές άνθρακα. Αλλά, επίσης, ορόσημα όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, απαιτούν από εμάς νέα αντιμετώπιση και προσέγγιση, όσον αφορά στον τρόπο που παράγουμε, για τη βάση των πρώτων υλών μας και τον εφοδιασμό σε ενέργεια.

 

Βέβαια, θεωρούμε ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές αποτελούν και μία ευκαιρία. Ως η μεγαλύτερη χημική εταιρεία στον κόσμο, θέλουμε να πρωτοστατήσουμε και να διαμορφώσουμε ενεργά και υπεύθυνα τις αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σταδιακά αυξάνουμε τον εφοδιασμό μας σε ενέργεια και πρώτες ύλες από ανανεώσιμες πηγές. Ενισχύουμε τη δομή του Verbund ως βάση για αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη παραγωγή. Αναπτύσσουμε πρωτοποριακές διαδικασίες παραγωγής για τα προϊόντα μας, που έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες καινοτομίας και εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τους εταίρους για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής απόδοσης, που απαιτούν επίσης λιγότερους πόρους και έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Αξιοποιούμε τις πολλές ευκαιρίες της ψηφιοποίησης. Προσαρμόζουμε συστηματικά το χαρτοφυλάκιό μας σε τομείς ανάπτυξης και σε μελλοντικές τεχνολογίες και ενσωματώνουμε ακόμη πιο έντονα τη βιωσιμότητα στις αλυσίδες αξίας μας. Δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοί μας μπορούν να αναπτυχθούν και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της BASF. Έτσι κάνουμε τον εταιρικό μας σκοπό πράξη.