Ελλάδα
Προϊόντα

Διαμορφώνοντας το μέλλον

Όταν πρόκειται για υλικά υψηλής ποιότητας, χαμηλού βάρους και υψηλών επιδόσεων, η BASF είναι πρωτοπόρος σε κάθε κλάδο. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση μας στην επιστήμη των υλικών, παρέχουμε λύσεις για τις προκλήσεις σας.

Πολυμερή υψηλών επιδόσεων - Η πολυχρηστικότητα γίνεται κανόνας

Η BASF έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορίας των πλαστικών και συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον. Τα πλαστικά της BASF βοηθούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονομούν πόρους σε όλες σχεδόν τους κλάδους.

Πρόσθετα πλαστικών 

Τα πρόσθετά μας βελτιώνουν την επεξεργασία και τις ιδιότητες των πλαστικών και δίνουν λύση στα πολύπλοκα προβλήματα σε σχεδόν όλους τους τομείς της επεξεργασίας πλαστικών. Οι χρωστικές μας συμβάλλουν στο να επιτύχουμε τον τέλειο συνδυασμό αποτελεσματικότητας χρώματος και τελικής επίδοσης για πολλές εφαρμογές στα πλαστικά.

Rubber Additives - Providing flexibility across industries

Η BASF προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την επεξεργασία και τη βελτίωση των επιδόσεων των ελαστικών.

Γενικοί όροι πώλησης