9 december 2021
Nieuws en media

BASF Research Persconferentie 2021: 

Duurzaamheid begint in onderzoek

  • BASF presenteert oplossingen voor duurzame mobiliteit en landbouw
  • Innovatieve chemische processen en producten kunnen bijdragen aan vermindering CO2 -uitstoot

Met haar innovatieve processen en producten levert de chemische industrie een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Onderzoekers van BASF dragen met hun werk al bij aan het mogelijk maken van de transformatie naar duurzaamheid. Actuele innovatievoorbeelden uit de onderzoekspijplijn van BASF voor mobiliteit en landbouw, zoals innovatieve koelvloeistoffen voor elektrische auto's of nieuwe precisietoepassingstechnologieën voor de landbouw, werden vandaag op de Research-persconferentie van het bedrijf gepresenteerd door Dr. Melanie Maas-Brunner, lid van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer van BASF SE, samen met BASF-wetenschappers.

"De transformatie naar duurzaamheid begint in onderzoek," zei Maas-Brunner. BASF is hier goed gepositioneerd en heeft een unieke onderzoeks- en ontwikkelingsopzet met wereldwijd zo'n 10.000 medewerkers. "Om de uitdagingen van deze transformatie in een nog hoger tempo aan te gaan en op lange termijn succesvol te zijn, moeten we de nabijheid van onze klanten verder versterken en het voordeel van ons Know-how Verbund benutten," voegde Maas-Brunner eraan toe. Om deze reden reorganiseert het bedrijf zijn wereldwijde onderzoeksactiviteiten in het komende jaar. Bedrijfsgerelateerde onderzoekseenheden, die tot nu toe deel uitmaakten van de drie onderzoeksdivisies, zullen worden ingebed in de operationele divisies en zo nog beter worden afgestemd op de behoeften van klanten. In de toekomst zal BASF de onderzoeksactiviteiten die relevant zijn voor meerdere divisies bundelen in een centrale onderzoeksdivisie met wereldwijde aanwezigheid.

BASF heeft zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen opgelegd. Het bedrijf wil de ontwikkeling van CO2-vrije processen en een circulaire economie verder versnellen, evenals de uitbreiding van de digitalisering. Bovendien ondersteunt BASF haar klanten bij de transformatie naar meer duurzaamheid: In totaal investeerde BASF in 2020 ongeveer 2 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling.

Meer veiligheid in e-mobiliteit

De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. De transformatie naar e-mobiliteit kan deze uitstoot verminderen. Om dit te laten slagen zijn innovaties nodig, bijvoorbeeld om de oplaadtijden van batterijen te verkorten, de veiligheid te vergroten en de productieprocessen van elektrische voertuigen duurzamer en efficiënter te maken.

Chemie zal hierbij een sleutelrol spelen: De chemische inhoud van een elektrisch voertuig (EV) is aanzienlijk hoger dan die van een voertuig met een verbrandingsmotor. Dat komt omdat veel van de andere componenten in EV's veranderen als gevolg van de gewijzigde aandrijflijn. BASF's onderzoek en ontwikkeling werkt voortdurend aan innovatieve producten voor elektrische voertuigen, zoals batterijmaterialen, high performance plastics, aangepaste koelvloeistoffen en nieuwe coatings.

Plastics leveren bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage tot de veiligheid in elektrische voertuigen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor een stabiele bescherming tegen schokken en een veilige elektriciteitsverdeling, als thermisch geleidende kleefstoffen en voor kleurcodering van hoogspanningscomponenten en connectoren.

Een nieuw ontwikkelde koelvloeistof uit het Glysantin® -gamma is een ander BASF-product dat de veiligheid in EV's verder verhoogt. Het heeft een uitzonderlijk laag elektrisch geleidingsvermogen dankzij de nieuwe formulering. Dit betekent dat als de batterij beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij een ongeval, het nieuwe BASF-product niet reageert met de hoogspanningscomponenten van de batterij. Tegelijk biedt Glysantin® ElectrifiedTM een betrouwbare bescherming tegen corrosie in het koelsysteem van elektrische voertuigen.

Met behulp van digitale methodes hebben BASF-onderzoekers ook een nieuwe versie van hun kathodische elektrocoating (e-coat) CathoGuard® ontwikkeld, die speciaal ontworpen is om aan de vereisten van elektromobiliteit te voldoen. Het maakt toepassing mogelijk bij lagere temperaturen, waardoor de CO2-uitstoot daalt terwijl de producteigenschappen dezelfde blijven. Bovendien voldoet de technologie aan gevestigde duurzaamheidsnormen, aangezien ze vrij is van tin en gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen en slechts een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen bevat.

Innovaties voor duurzame landbouw

BASF-onderzoek werkt ook aan oplossingen voor duurzame landbouw. Landbouwers staan voor grote uitdagingen: het voeden van een groeiende wereldbevolking die tegen 2050 10 miljard zal bedragen, veranderende weersomstandigheden door de klimaatverandering, veilige en doeltreffende bestrijding van ongedierte en onkruid temidden van toenemende resistentie en beperkte natuurlijke hulpbronnen en landbouwgrond. Innovaties - variërend van bijvoorbeeld nieuwe zaden en traits tot nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en digitale toepassingen - zijn daarom dringend nodig.

Tarwe is een van 's werelds belangrijkste granen, met een volume van meer dan 770 miljoen ton per jaar. De tarweopbrengst moet in de komende jaren aanzienlijk worden verhoogd. Dit doel zal moeilijker te bereiken zijn door beperkte landbouwgrond en mislukte oogsten als gevolg van de klimaatverandering. Via een wereldwijd gestuurd, lokaal aangepast veredelingsprogramma ontwikkelt BASF nieuwe hybride tarwe met waarde toevoegende eigenschappen voor een hogere opbrengst en kwaliteit, alsook resistentie tegen ziekten en insecten. Door gebruik te maken van diverse genetica uit belangrijke tarwe producerende regio's, selecteren BASF-onderzoekers de beste planteneigenschappen uit genetisch verschillende ouderlijnen. Op die manier komt de onderneming tegemoet aan de behoeften van landbouwers en partners in de hele waardeketen om een stabiele opbrengst en een betere klimaatbestendigheid mogelijk te maken.

Om de productie van gewassen te optimaliseren, heeft BASF een intelligent plantmodelleringsplatform ontwikkeld dat nauwkeurige agronomische aanbevelingen doet op basis van voortdurende gegevensanalyse. Het verwerkt economische, biologische en duurzaamheidsparameters om landbouwers digitaal agronomisch advies te geven, zodat ze efficiënte en milieuvriendelijke gewassen kunnen telen. De gegevens van het platform worden gebruikt in verschillende producten van xarvio® Digital Farming Solutions. In Smart Spraying bijvoorbeeld, dat samen met Bosch werd ontwikkeld, worden de gegevens gekoppeld aan hoogtechnologische camerasensoren en software om onkruidverdelger alleen daar toe te passen waar het nodig is. Veldproeven tonen aan dat deze combinatie van technologie een besparing op de hoeveelheid herbicide kan opleveren die kan oplopen tot 70%. Dit betekent een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en biedt tegelijkertijd financiële voordelen voor de boeren.

Veranderingen in de onderzoeksopzet - verschuiving van sequentieel naar parallel onderzoek - betekenen ook een baanbrekende aanpak voor duurzame innovaties. Met deze methodologie worden producten en toepassingen vanaf het allereerste begin holistisch ontwikkeld en wordt al in de vroege O&O-fasen rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. BASF heeft op die manier met succes het nieuwe fungicide Revysol® ontwikkeld. Deze actieve stof uit de chemische klasse van de triazolen vertoont sterke biologische prestaties tegen een aantal relevante schimmelziekten. Tegelijk voldoet het aan alle vereisten voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing.

Meer informatie over de presentaties op de persconferentie over onderzoek zijn te vinden op: basf.com/research-press-conference

Klik hier voor het volledige persbericht en contactpersonen (EN).

 

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. We combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Meer dan 110.000 medewerkers in de BASF-groep dragen bij tot het succes van onze klanten in bijna alle sectoren en bijna elk land ter wereld. Onze portfolio is georganiseerd in zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF realiseerde in 2020 een omzet van € 59 miljard. BASF-aandelen worden verhandeld op de beurs van Frankfurt (BAS) en als American Depositary Receipts (BASFY) in de V.S. Meer informatie vindt u op www.basf.com.

Laatste update 9 december 2021