Norway

Personvernerklæring

BASF er glade for at du har besøkt vår nettside og takker deg for din interesse i vårt selskap.

BASF tar personvern seriøst. Personvernerklæringen beskriver:

 • den personlige informasjonen BASF samler inn når du besøker nettsiden vår
 • formålene BASF bruker slik informasjon til
 • det juridiske grunnlaget for behandling av personlig informasjon
 • mottakere av slik personlig informasjon
 • perioden slik personlig informasjon vil bli lagret
 • om du er forpliktet til å oppgi personlig informasjon

I tillegg ønsker vi å informere deg om:

 • dine rettigheter angående behandling av din personlige informasjon
 • kontrolleren i betydning av personvernlover og, hvor aktuelt, vår personvernkonsulent

1. Hvilken personlig informasjon samler BASF inn når du besøker nettsiden vår?

(1)   Når du besøker nettsiden vår uten å kontakte oss eller logge inn, overfører nettleseren din følgende informasjon automatisk til vår server:

 • IP-adressen til din datamaskin
 • Informasjon om din nettleser
 • Nettsiden du var på rett før du gikk inn på vår nettside
 • Forespurt URL eller fil
 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Overført datavolum
 • Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger

(2)   Hvis du kontakter oss på e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden vår, mottar vi følgende informasjon:

 • Din e-postadresse og mer informasjon som du oppgir på e-post eller i kontaktskjema
 • Dato og tidspunkt for din melding

2. I hvilken grad og for hvilke formål behandler BASF denne informasjonen?

(1)   Når du besøker nettsiden vår, bruker vi IP-adressen din og den andre informasjonen som nettleseren din overfører automatisk til vår server (se Del 1 (1)) for å:

a)     sende det forespurte innholdet til nettleseren din. Ved å gjøre dette, lagrer vi hele IP-adressen kun i den grad det er nødvendig for å sende det forespurte innholdet til deg.

b)     sende din IP-adresse til en servicetilbyder for å kartlegge din offentlige IP-adresse med selskaps- og industrirelatert informasjon (ingen personlig informasjon). Selskaps- og industrirelatert informasjon vil bli behandlet i vårt nettmålingssystem. På dette prosesstrinnet blir din IP-adresse ikke lagret hos vår servicetilbyder eller i vårt system på noe tidspunkt.

c)     beskytte oss mot angrep og sikre riktig drift av nettsiden vår. Ved å gjøre dette, lagrer vi nevnte informasjon med begrenset adgang i en maksimumsperiode på 180 dager. En slik periode kan bli utvidet hvis og i den grad det er nødvendig for å hindre angrep og hendelser.

BASF vil undersøke brukeren av en IP-adresse kun i tilfelle av et ulovlig angrep.

(2)   Vi lagrer IP-adressen til din datamaskin etter å ha fjernet den siste oktetten av IP-adressen, f.eks. i anonym form, for nettpublikumsmåling som lar oss forbedre nettsiden vår. Vi fjerner den siste oktetten til IP-adressen umiddelbart etter innsamling. Derfor samler vi ikke inn personlig informasjon om din bruk av nettsiden vår.

(3)   Ved kontakt med oss på e-post eller via kontaktskjema på vår nettside, bruker vi informasjonen under Del 1 (2) til å svare og, hvis mulig, oppfylle din forespørsel. Vi lagrer slik informasjon i den grad det er nødvendig for å svare på og oppfylle din forespørsel.

3. Er du pålagt å oppgi informasjon? Har du rett til å nekte behandling?

Når du besøker nettsiden vår, overfører nettleseren din informasjon under Del 1 (1) automatisk til vår server. Du står fritt til å overføre slik informasjon. Uten å oppgi slik informasjon kan vi ikke gi deg det forespurte innholdet.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke din anonymiserte informasjon for nettpublikumsmåling. Du er heller ikke forpliktet til å la oss bruke din IP-adresse for å kartlegge din selskaps- eller industri-informasjon.

Du kan nekte slik behandling av din anonymiserte informasjon ved å klikke på følgende knapp

Slik nekting får ingen konsekvenser. Du kan fortsette å bruke nettsiden vår.

Hvis du ønsker å kontakte oss på e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden vår, står du fritt til å overføre informasjonen under Del 1 (2). Vi vil markere eventuelle obligatoriske felter i et kontaktskjema. Unnlatelse av å oppgi den obligatoriske informasjonen kan hindre oss fra å svare på og oppfylle din forespørsel.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandling under Del 2 er punkt (f) i Artikkel 6 (1) General Data Protection Regulation. De legitime interessene avgjøres av formålene beskrevet i Del 2.

5. Til hvilke mottakere overfører vi din informasjon?

Vi overfører informasjonen nevnt i Del 1 til databehandlere basert i EU med formål bestemt i Del 2. Slike databehandlere behandler personlig informasjon kun etter instruksjoner fra oss og behandlingen utføres på vegne av oss. Vi har ikke tenkt å overføre din personlige informasjon til et tredje land.

6. Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

BASF implementerte tekniske og organisasjonsrelaterte tiltak for å sikre et egnet sikkerhetsnivå for å beskytte din personlige informasjon mot tilfeldig eller ulovlig endring, ødeleggelse, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forsterket i tråd med teknologisk utvikling.

7. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Vi vil informere deg om bruk av informasjonskapsler i vårt kapselbanner når du besøker nettsiden vår. Du godtar bruk av informasjonskapsler ved å fortsette å bruke nettsiden vår. Vi ønsker å informere deg om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan avvise dem.

Informasjonskapsel

 

Formål

Sluttid

SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT og PROFILEDATA)

 

Lar oss lagre preferanser som du velger i løpet av ditt besøk på nettsiden vår.

Vil bli slettet så raskt du fjerner din cache (eller ett år etter besøket ditt)

SessionPersistence
(Cookie Layer)

 

Denne informasjonskapselen lagrer ditt innhold til bruk av informasjonskapsler.

Vil bli slettet så raskt du fjerner din cache

(eller ett år etter besøket ditt)

SessionPersistence
(Cookie Disclaimer)

 

Denne informasjonskapselen lagrer din anerkjennelse av og samtykke til ansvarsfraskrivelser på nettsiden vår.

Vil bli slettet så raskt du fjerner din cache

(eller ett år etter besøket ditt)

TS<pool_name>

 

Denne informasjonskapselen lar oss distribuere forespørselsmengden til våre brukere til våre servere på riktig måte. Den forenkler nettsidens stabilitet.

Vil bli slettet så raskt du lukker nettleseren din

Informasjonskapsel

  Formål Sluttid
ACOOKIE  

Denne informasjonskapselen lar nettanalyseverktøyet Webtrends samle inn anonym informasjon om hvordan nettsiden vår brukes. Slik anonym informasjon viser oss inter alia hvor mange personer som besøkte nettsiden vår, nettsidene brukerne var på rett før de kom til vår nettside og hvilke sider de besøkte.

Vil bli slettet to år etter ditt besøk

WT_FPC  

Som standard sporer Webtrends besøkende på tvers av primærdomenet og alle subdomener. Dette gjøres ved å sette en førsteparts informasjonskapsel på ditt primærdomene med ledelsesevne, noe som også lar subdomener lese denne informasjonskapselen.

Vil bli slettet to år etter ditt besøk

Id  

Vi bruker DoubleClick-informasjonskapselen til å samle inn informasjon om brukersamhandling med annonseinntrykk og andre annonsefunksjoner ettersom de relaterer seg til nettsiden vår.

 

Vil bli slettet to år etter ditt besøk

utag_main  

Tealium Tag Management-biblioteket oppretter og vedlikeholder en enkelt informasjonskapsel kalt utag_main. Innenfor denne informasjonskapselen finnes flere innebygde verdier som holder rede på den anonyme besøksøkten. Som en unik identifikator for økten og et Unix/Epoch-tidsstempel i millisekunder. 

Vil bli slettet ett år etter ditt besøk

D41ID   Vi bruker denne informasjonskapselen fra Dun and Bradstreet til å trekke ut anonym informasjon om bedrifter som besøker nettsidene våre.

Vil bli slettet ett år etter ditt besøk

Du kan bruke dine nettleserinnstillinger til å avgjøre hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner på vår nettside hvis du avviser informasjonskapsler under Del 7 (1).

8. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under General Data Protection Regulation, inkludert retten til å be om en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg, hvis du ber om det fra oss skriftlig:

8.1. Rett til tilgang: rett til å innhente tilgang til din informasjon (hvis vi behandler den), og visse andre typer informasjon (som oppgitt i denne personvernerklæringen);

8.2. Rett til å korrigere: hvis din personlige informasjon er unøyaktig eller ufullstendig har du rett til å få den personlige informasjon korrigert;

8.3. Rett til sletting: dette kalles også "retten til å bli glemt" og lar deg enkelt sagt be om sletting eller fjerning av din informasjon hvor det ikke er grunn for oss til å fortsette å bruke den. Dette er ikke en generell rettighet til sletting, det finnes unntak. For eksempel har vi rett til å fortsette å bruke din personlige informasjon hvis slik bruk er nødvendig for samsvar med våre juridiske forpliktelser eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.4. Rett til å begrense vår bruk av din informasjon: retten til å suspendere bruk av din personlige informasjon eller begrense måten vi kan bruke den på. Vennligst merk at denne retten er begrenset i visse situasjoner: når vi behandler din personlig informasjon som vi samlet inn fra deg med ditt samtykke, kan du kun be om begrensning på grunnlag av (a) unøyaktighet i informasjonen; (b) der hvor vår behandling er ulovlig og du ikke ønsker at din personlige informasjon skal slettes; (c) du trenger den til et juridisk krav, eller (d) hvis vi ikke lenger trenger å bruke informasjon for formålene vi oppbevarer den til. Når behandling er begrenset, kan vi fortsatt oppbevare din informasjon, men ikke bruke den videre. Vi har lister over personer som har bedt om begrensning av bruk av deres personlige informasjon for å sørge for at begrensningen respekteres i fremtiden;

8.5. Rett til informasjonsportabilitet: retten til å be om at vi flytter, kopierer eller overfører (hvor teknisk mulig) din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, for din egne formål på tvers av ulike tjenester;

8.6. Rett til å nekte: retten til å nekte vår bruk av din personlige informasjon, inkludert hvor vi bruker den for våre legitime interesser, direkte markedsføring;

8.7. Rett til å bli informert: du har rett til å bli gitt klar, transparent og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker din personlige informasjon; og

8.8. Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du har gitt ditt samtykke til noe vi gjør med din personlige informasjon, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst (selv om hvis du gjør dette, betyr det ikke at alt vi har gjort med din personlige informasjon med ditt samtykke frem til da er ulovlig).

Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg, men du må bevise din identitet med 2 eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil gjennomføre rimelig tiltak i tråd med din juridiske forpliktelse til å oppgi, korrigere eller slette personlig informasjon om deg i våre arkiver.

For å sende henvendelser eller utøve en av dine rettigheter fremsatt i denne personvernerklæringen og/eller fremsette en klage, vennligst kontakt oss ved å sende e-post eller skrive til oss og vi vil prøve å svare innen 30 dager. Kontaktinformasjon finnes i Del 10 under.

Når vi mottar formelle, skriftlige klager, vil vi kontakte personen som fremsatte klagen for å følge opp. Vi samarbeider med egnede reguleringsmyndigheter, inkludert lokale personvernmyndigheter for å løse eventuelle klager som vi ikke kan løse direkte.

Hvis du ikke er fornøyd med måten en klage du fremsetter relatert til din personlige informasjon behandles av oss, kan du sende din klage til relevant personvernmyndighet.

9. Hvor kan du sende en klage?

Du har rett til å sende en klage til vår personvernkonsulent (for kontaktinformasjon, se under) eller en overvåkende myndighet, spesielt medlemsstaten/fylket hvor du bor, arbeidssted eller sted for angivelig brudd. Eller du kan kontakte vår ledende personvernmyndighet.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Hvem er kontrollør og personvernkonsulent?

Du kan finne kontrollør i betydning av personvernlovgivning her.

Vår personvernkonsulent er:

Alexandra Haug
EU-personvernkonsulent for BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

data-protection.eu@basf.com

11. Barns personvern

Denne nettsiden er beregnet for bruk av personer som er 18 år eller over. Vi prøver ikke å samle inn informasjon om personer under 18 år.

Ingen informasjon bør sendes eller legges ut på nettsidene av personer yngre enn 18 år. Hvis en slik person leverer personlig informasjon via nettsidene, skal vi slette denne informasjonen så snart vi er gjort oppmerksomme på deres alder, og skal deretter aldri bruke denne til noe formål.